งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของ โลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของ โลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของ โลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้ สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบดวงจันทร์ ที่ ตอนกลางคืนหนาวจัด ( และ ตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศ กรอง พลังงาน จาก ดวงอาทิตย์ ) ซึ่งการทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการของ เรือนกระจก ( ที่ใช้ปลูกพืช ) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) แต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ CO2 ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ หรือการกระทำใดๆที่เผา เชื้อเพลิงฟอสซิล ( เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ หรือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ) ส่งผลให้ระดับปริมาณ CO2 ใน ปัจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 ส่วน ใน ล้านส่วน ) เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 แสนปี ซึ่ง คาร์บอนไดออกไซด์ ที่มากขึ้นนี้ ได้เพิ่มการกักเก็บความร้อนไว้ในโลกของ เรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็น ภาวะโลกร้อน ดังเช่นปัจจุบัน ภาวะโลกร้อนภายในช่วง 10 ปีนับตั้งแต่ปี พ. ศ. 2533 มานี้ ได้มีการบันทึกถึงปี ที่มีอากาศร้อนที่สุดถึง 3 ปีคือ ปี พ. ศ. 2533, พ. ศ.2538 และปี พ. ศ. 2540 แม้ว่าพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังมีความไม่แน่นอนหลาย ประการ แต่การถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ได้เปลี่ยนหัวข้อจากคำถามที่ว่า " โลก กำลังร้อนขึ้นจริงหรือ " เป็น " ผลกระทบจากการที่โลกร้อนขึ้นจะส่งผลร้ายแรง และต่อเนื่องต่อสิ่งที่มีชีวิตในโลกอย่างไร " ดังนั้น ยิ่งเราประวิงเวลาลงมือกระทำ การแก้ไขออกไปเพียงใด ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งร้ายแรงมากขึ้นเท่านั้น และ บุคคลที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ ลูกหลานของพวกเราเอง.. ภาวะโลกร้อน..

3

4 มนุษย์มีอุณหภูมิคงที่ เท่าไหร่ a.) 37 องศา b.) 38 องศา c.) 39 องศา d.) 40 องศา

5 ผิดค่ะ !!... กลับไป ข้อเดิม

6 ถูกต้องค่ะ !!... ข้อถัดไป

7 ภาวะโลกร้อนภายในช่วง 10 ปีนับตั้งแต่ ปี พ. ศ. 2533 มานี้ ได้มีการบันทึกถึงปีที่ มีอากาศร้อนที่สุดถึง 3 ปี คือ a. พ. ศ.2533, พ. ศ.2538, พ. ศ.2540 b. พ. ศ.2534, พ. ศ.2539, พ. ศ.2541 c. พ. ศ.2535, พ. ศ.2540, พ. ศ.2542 d. พ. ศ.2536, พ. ศ.2542, พ. ศ.2543

8 ผิด ค่ะ !!... กลับไป ข้อเดิม

9 ถูกต้อง ค่ะ !!... ข้อถัดไป

10 ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราใน ปัจจุบัน สังเกตได้จาก a. อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น เรื่อยๆ b. ปัญหาเกี่ยวกับการเมือง c. อุณหภูมิ ของโลกที่ลดลง เรื่อยๆ d. ปัญหาเกี่ยวกับสังคม

11 ผิด ค่ะ !!... กลับไป ข้อเดิม

12 ถูกต้อง ค่ะ !!... ข้อถัดไป

13 ** จบการตอบ คำถาม ** กลับไป หน้าแรก


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของ โลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google