งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำแร่ น.ส.มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ 4405043 น.ส.ปิยะภรณ์ สอนใจ 4405362.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำแร่ น.ส.มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ 4405043 น.ส.ปิยะภรณ์ สอนใจ 4405362."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำแร่ น.ส.มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ น.ส.ปิยะภรณ์ สอนใจ

2 ความหมายของ”น้ำแร่ธรรมชาติ”

3 การเดินทางของน้ำแร่ธรรมชาติใต้ดิน
ต้นกำเนิดน้ำแร่ธรรมชาติ การไหลซึมและการดูดซับแร่ธาตุต่างๆ การปรากฏตัวของน้ำแร่ธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากน้ำแร่

4 การผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ
การปรับปริมาณก๊าซที่มีอยู่ในน้ำแร่ธรรมชาติ การกำจัดสารประกอบที่ไม่คงตัว โดยวิธีการทำให้ตกตะกอน โดยวิธีการกรอง

5 ภาพแสดงการผลิตน้ำแร่ซึ่งต้องขุดเจาะน้ำแร่ผ่านชั้นดินชั้นหินต่าง ๆ

6 ประโยชน์ของน้ำแร่ธรรมชาติ
แคลเซียม แมกนีเซียม โปตัสเซียม โซเดียม ฟลูออไรด์ ไบคาร์บอเนต ซัลเฟต

7 แหล่งน้ำแร่บางแห่งที่สำคัญในประเทศไทย
ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ต.โพธิ์สามต้น อ.บางประหัน จ.อยุธยา ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก

8 มาตรฐานของน้ำแร่ธรรมชาติ
ใส ไม่มีตะกอน แร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ำแร่ธรรมชาติ ต้องมีปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังต่อไปนี้ ทองแดง ไม่เกิน 1 มก/ล แมงกานีส ไม่เกิน 2 มก/ล บอเรต โดยคำนวณเป็น โบรอน ไม่เกิน 5 มก/ล แบเรียม ไม่เกิน 1 มก/ล แคดเมียม ไม่เกิน มก/ล

9 โครเมียม โดยคำนวณเป็น โครเมียมทั้งหมด ไม่เกิน 0.05 มก/ล
ตะกั่ว ไม่เกิน 0.01 มก/ล ปรอท ไม่เกิน มก/ล ซิลิเนียม ไม่เกิน 0.05 มก/ล ไนเตรต โดยคำนวณเป็น ไนเตรต ไม่เกิน 50 มก/ล พลวง ไม่เกิน มก/ล นิกเกิล ไม่เกิน 0.02 มก/ล

10 ตรวจพบสารปนเปื้อนได้ไม่เกินที่กำหนด ดังต่อไปนี้
ไซยาไนด์ ไม่เกิน 0.07 มก/ล ไนไตรต์ โดยคำนวณเป็น ไนไตรต์ ไม่เกิน 0.02 มก/ล ไม่พบสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ไม่พบโพลีคอลิเนตเตตไบฟีนอล ไม่พบสารลดการตึงผิว ไม่พบน้ำมันแร่ ไม่พบโพลีนิวเคลียร์อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน

11 คุณสมบัติทางจุลินทรีย์
ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม น้อยกว่า 2.2 ต่อน้ำแร่ธรรมชาติ 100 มล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิดอีโคไล ไม่มีจุลินทรีย์ทำให้เกิดโรค ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 199 (พ.ศ. 2543)


ดาวน์โหลด ppt น้ำแร่ น.ส.มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ 4405043 น.ส.ปิยะภรณ์ สอนใจ 4405362.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google