งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทางหลวง ชนบท รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทางหลวง ชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทางหลวง ชนบท รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทางหลวง ชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทางหลวง ชนบท รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทางหลวง ชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง 1

2 โครงการที่ ตรวจสอบเดือนนี้ ผลการ ตรวจสอบ เสียห าย เนื่อง จาก อุทก ภัย ปกติชำรุด 1,8791,83 6 358 2 โครงการที่ชำรุดคิดเป็น 1.8 % ของจำนวน โครงการทั้งหมดที่ตรวจสอบเดือนนี้

3 3

4 4 ผลการดำเนินการโครงการที่ ชำรุดเสียหาย

5 5

6 6

7 7 สทช. ที่รายงานว่าไม่มีความ ชำรุดเสียหาย เดือนที่ได้รับรายงาน สทช. กุมภาพันธ์ 2, 3, 4, 5, 17 และ 18 มีนาคม 2 และ 9 เมษายน 1, 2, 3, 9, 12 และ 17

8 8 รอยแตก ตามยาว สทช. ที่ 4 : สายแยก ทล.3097 – บ. คลอง สองห้อง จ. สมุทรสาคร

9 9 หลุมบ่อ สทช. ที่ 5 : สทช. ที่ 5 : บ. หนองใหญ่ ต. ห้วยบง อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา

10 10 ยุบตัวเป็นแอ่ง สทช. ที่ 6 : สทช. ที่ 6 : ทล.202 - บ. ผักสั่ง ต. ราษฎร์เจริญ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม

11 11 ผิวหลุด ร่อน สทช. ที่ 7 : สาย บ. คำก้าว - บ. ขามป้อม ต. ป้อม อ. สำโรง จ. อุบลราชธานี

12 12 สทช. ที่ 8 : สทช. ที่ 8 : บ. ไผ่ขาด - บ. หนองมะเกลือ จ. นครสวรรค์ รอยแตก ตามยาว

13 13 ผิวหลุด ร่อน สทช. ที่ 10 : สาย บ. แม่ขะจาน ม.7 – บ. หนองโค้ง ม.4

14 14 ร่องล้อ, รอยแตก หนังจระเข้ สทช. ที่ 11 : สทช. ที่ 11 : สาย บางทอง – คลองสุก จ. สุราษฎร์ ธานี

15 15 ยุบตัวเป็นแอ่ง สทช. ที่ 13 : บ. ฟาร์มหมู ม.11 ต. ลาด ตะเคียน อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี

16 16 รอยแตก ตามยาว สทช. ที่ 14 : สทช. ที่ 14 : สาย แยก ทล.340 – วัดลำพระยา ต. ย่านยาว อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี

17 17 รอยแตกหนัง จระเข้ สทช. ที่ 15 : สทช. ที่ 15 : สายบ้านมุ่น - บ้านวังฮาง ต. สร้อย พร้าว อ. หนองหาน จ. อุดรธานี

18 18 หลุมบ่อ สทช. ที่ 16 : สายแยก ทล. สทช. ที่ 16 : สายแยก ทล. 213 – บ้านนาคอก ควาย อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์

19 19 ร่องล้อ สทช. ที่ 18 : บ. บ่อแสน – บ. นาทุ่งส้าน จ. พังงา

20 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างทาง 20


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทางหลวง ชนบท รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทางหลวง ชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google