งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง (ภายใต้โครงการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง (ภายใต้โครงการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง (ภายใต้โครงการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด) ดำเนินการออกแบบ ปีงบประมาณ 2552 ดำเนินการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2553 ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ สถานที่ตั้ง : เทศบาลตำบลคำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลคำบง หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลคำบง ปีที่ดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2553 ( 1ก.พ.2553 ถึง 26 ม.ค. 2554) งบประมาณ : 17,640,000 บาท

2 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลคำบง

3 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลคำบง

4 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลคำบง

5 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง (ภายใต้โครงการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด) ดำเนินการออกแบบ ปีงบประมาณ 2551 ดำเนินการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2552 ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ สถานที่ตั้ง : บ้านท่าคันโท ม.1 เทศบาลตำบลท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลท่าคันโท หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลท่าคันโท ปีที่ดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2552 งบประมาณ : 20,900,900 บาท

6 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลท่าคันโท

7 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลท่าคันโท

8 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลท่าคันโท

9 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลท่าคันโท

10 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง (ภายใต้โครงการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด) ดำเนินการออกแบบ ปีงบประมาณ 2552 ดำเนินการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2553 ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ สถานที่ตั้ง : บ้านคำอีหงส์ ม.1 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลนาขาม หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลนาขาม ปีที่ดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2553 งบประมาณ : 13,655,000 บาท

11 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลนาขาม

12 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลนาขาม


ดาวน์โหลด ppt รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง (ภายใต้โครงการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google