งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก นาย รังสิมันต์ ชวลิตสมบัติ ม.4/4 เลขที่ 9

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก นาย รังสิมันต์ ชวลิตสมบัติ ม.4/4 เลขที่ 9"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิก นาย รังสิมันต์ ชวลิตสมบัติ ม.4/4 เลขที่ 9
นาย รังสิมันต์ ชวลิตสมบัติ ม.4/4 เลขที่ 9 นาย ธวัชชัย สว่างจิตร์ ม.4/4 เลขที่16 นางสาว ชรันดา คงขำ ม.4/4 เลขที่ 17 นางสาว ชิดชนก สรรพศรี ม.4/4 เลขที่ 18 นางสาว อิศริยา ทัศนา ม.4/4 เลขที่ 24 นางสาว ณัฐธิดา ลอยประเสริฐ ม.4/4 เลขที่ 30 นางสาว สิริกาญจน์ ฝูงใหญ่ ม.4/4 เลขที่ 33 นางสาว จุฑามณี เทพชู ม.4/4 เลขที่ 34

2 4. วัฒนธรรมด้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

3 1. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวคืออะไร

4 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งที่เน้นการเรียนและฝึกฝนด้านการต่อสู้และป้องกันตัวซึ่งมีหลายลักษณะด้วยกันแตกต่างกันไปในแต่ละชาติ

5 2.มวยไทยเป็นศิลปะชั้นสูงของการใช้อวัยวะ กี่ประเภทอะไรบ้าง

6 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติของไทย
มวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติไทยที่คนไทยสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วมวยไทยเป็นศิลปะชั้นสูงของการใช้อวัยวะ 6 ประเภท ได้แก่ หมัด ศอก แขน เท้า แข้ง และเข่า มาใช้ในการต่อสู้

7 3. ศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติของญี่ปุ่นคืออะไร

8 ศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติของญี่ปุ่น
คือ ยูโด เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้เมื่ออยู่ในจังหวะประชิดตัวโดยใช้หลักการยืมพลังของคู่ต่อสู้มาเป็นพลังของตน และคาราเต้ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นจังหวะ เช่นการชก การเตะ การกระแทก การผสมผสานระหว่างการปัดป้องและจู่โจมในเวลาเดียวกัน

9 4.ท่าร่ายรำของเทควันโดประกอบด้วยอะไรบ้าง

10 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติของเกาหลี
คือเทควันโด เป็นศิลปะการเคลื่อนไหวที่เน้นการใช้เท้าเตะสูงและรวดเร็วในกระบวนท่าร่ายรำของเทควันโดประกอบไปด้วยกาปัด ปิด ปกป้อง การชก ใช้กำปั้นสันมือ และนิ้วมือ การหัก การเตะ การขยับหมุน เคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆของร่างการเช่นการหมุนตัว เหวี่ยงเท้า การเตะ การกระโดด เป็นต้น

11 5.กังฟูและวูซูมีความหมายว่าอะไร

12 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติจีนคือกังฟู(กัง แปลว่า ระเบียบวินัย ฟู แปลว่าบุคคลดังนั้น กังฟู จึงหมายถึง บุคคลที่มีระเบียบวินัย)หรือ วูซู (วู แปลว่า การต่อสู้ ซู แปลว่า ทักษะ ดังนั้นวูซูจึงหมายถึงทักษะการต่อสู้)ศิลปะนี้จะว่าด้วยการใช้กลยุทธ์ทั้งมือและเท้าในการเข้าต่อสู้เป็นสาระสำคัญมีรูปแบการร่ายกระบวนยุทธ์ และชั้นเชิงต่อสู้เป็นหลักในการฝึก โดยมุ่งเน้นการประสานพลังภายในและภายนอก

13 กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณ ครับ/ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก นาย รังสิมันต์ ชวลิตสมบัติ ม.4/4 เลขที่ 9

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google