งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ศาสนพิธี ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 2 , 1 , 4 - นำเครื่องบริวารกฐินไปจัดตั้งไว้ในโบสถ์ก่อน
- พระสงฆ์ที่จะรับกฐินลงประชุมพร้อมกัน ในโบสถ์ - นำผ้ากฐินไปวางไว้บนพานที่จัดไว้หน้า พระสงฆ์ 2 , 1 , 4

3 2 , 1 , 4 , 9 , 8 , 5 - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง - ยกผ้ากฐินขึ้นจากพานแล้วพาดบนแขนทั้ง 2 ข้าง นั่งพนมมือ - หันหน้าไปทางพระสงฆ์แล้วกล่าวคำ ถวายผ้ากฐิน 2 , 1 , 4 , 9 , 8 , 5

4 2 , 1 , 4 , 9 , 8 , 5 , 3 , 7 , 6 , 12 - พระสงฆ์รับสาธุพร้อมกัน
- วางผ้ากฐินลงบนพานเช่นเดิม แล้วกลับ เข้านั่งที่ - พระสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน - เจ้าภาพผู้ถวายกฐินและผู้เข้าร่วมพิธี ประเคนบริวารกฐิน 2 , 1 , 4 , 9 , 8 , 5 , 3 , 7 , 6 , 12

5 - พระสงฆ์เริ่มสวดนำด้วยคาถาอนุโมทนา
ยถา วาริวหา.... - ผู้ถวายกฐินกรวดน้ำแล้วนั่งประนมมือรับ พรจากพระสงฆ์จนจบ 2 , 1 , 4 , 9 , 8 , 5 , 3 , 7 , 6 , 12 , 11 , 10

6

7


ดาวน์โหลด ppt ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google