งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอ เรื่อง การเล่นมอญซ่อนผ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนอ เรื่อง การเล่นมอญซ่อนผ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนอ เรื่อง การเล่นมอญซ่อนผ้า
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานนำเสนอ เรื่อง การเล่นมอญซ่อนผ้า

2 นายณัฐวุฒิ วงค์คำจันทร์ ชั้น ม. 6/2 เลขที่ 12
จัดทำโดย นายณัฐวุฒิ วงค์คำจันทร์ ชั้น ม. 6/2 เลขที่ 12

3 ครูผู้สอน ครูธีธัช กิติคุณ
รายวิชา ค คณิตศาสตร์พื้นฐาน ครูผู้สอน ครูธีธัช กิติคุณ

4 วิธีการเล่น การเล่นเป็นกลุ่ม กี่คนก็ได้ ผู้เล่นทั้งหมดนั่งล้อมวงหันหน้าเข้าหากัน ให้ผู้เล่นคนหนึ่งเป็นมอญเดินอยู่นอกวงรอบๆ ผู้เล่นที่นั่ง ผู้เล่นทุกคนร้องคำกลอน "มอญซ่อนผ้า......ระวังให้ดีฉันจะตีก้นเธอ" จะเดินกี่รอบก็ได้ ขณะเดินต้องพลางไม่ให้ผุ้นั่งมองเห็นผ้า เมื่อผู้ใดดเผลอให้วางผ้าข้างหลังแล้วเดินวนอีกรอบ ถ้าผู้นั่งยังไม่รู้ตัวก็จะหยิบผ้าไล่ตีมอญ มอญจะต้องรีบวิ่งมานั่งแทนที่ และผู้ไดได้ผ้าก็จะเป็นมอญ แล้วเล่นต่อไปเหมือนเดิม

5 วิเคราะห์การละเล่น โอกาสที่ผู้ที่เป็นมอญจะวางผ้าไว้หลังเรา
โอกาสที่เราจะได้เป็นมอญหรือเป็นผู้เล่น โอกาสที่ผู้เล่นจะตีมอญถูก โอกาสที่มอญจะได้กลับมาเป็นผู้เล่น

6 สิ้นสุดการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนอ เรื่อง การเล่นมอญซ่อนผ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google