งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO Effective Human Resource Management in Practice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO Effective Human Resource Management in Practice."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO Effective Human Resource Management in Practice

2 Company LOGO Text ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล / ผู้ที่ทำงานในหน่วยงาน บริหารทรัพยากรบุคคล ต้องมีความสามารถเกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และ แก้ไขปัญหาให้กับผู้บริหารองค์กร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรใน เรื่องต่างๆ โดยค่อยๆเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติให้ได้ผล บริษัท แพสคอนส์ ตระหนักว่า มีหลายองค์กรที่มี ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล พนักงานไม่สามารถทำงาน ได้บรรลุเป้าหมาย พนักงานมีไม่เพียงพอ หรือ มีมากเกินไป หรือ พนักงานไม่ยอมรับในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ พนักงานไม่รู้ว่าตนเองอยู่ตรงไหนขององค์กร ทำให้ขาด ความจงรักภักดีในองค์กรจึงทำงานไม่เต็มความสามารถของตน ทำให้เสียโอกาสทั้งองค์กร และพนักงานเอง เป็นต้น บริษัทจึง เห็นความสำคัญ และประโยชน์ที่จะพัฒนาความสามารถให้กับผู้ ที่ต้องรับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในโครงการ ต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ทักษะไปใช้ในการบริหารทรัพยากร บุคคลขององค์กร โดยบริษัท จะทยอยพัฒนาที่ละเรื่องแบบ เจาะลึกในหลักสูตร สาธารณะ ( Public Course) โดยครั้งนี้จะเริ่ม การปูพื้นให้เข้าใจในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร

3 Company LOGO สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย Morning Period -Organization Planning Base on Business Partner -Organization Structure -Manpower Planning -Human Resource inventory -Quantity &Quality -Talent people -Human Resource Planning -Career Development Plan -Promotion Plan -Rotation Plan -Transfer Plan -Succession Planning -Retirement Plan -Recruit and Selection plan -Compensation -Job Description & Competency -Job Evaluation/Job Grade -Salary Structure -Welfare Benefit

4 Company LOGO TEXT Afternoon Period -Performance Management System -Goal Setting -Performance Appraisal and Feed back -Training and Development Plan -Competency -Core competency -Functional Competency -Management Competency -Technical Competency -People Development -Career Path and Career Development -People Competency Assessment -People Development Plan -Labor Relation -Welfare and Benefit Committee -Discipline

5 Company LOGO วิทยากร อ. มุกดา สุนทรรัตน์ ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย อดีตผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครือฟอร์ดมอเตอร์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเชีย ธนาคารกรุงเทพ และอื่นๆ วิทยากร อ. มุกดา สุนทรรัตน์ ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย อดีตผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครือฟอร์ดมอเตอร์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเชีย ธนาคารกรุงเทพ และอื่นๆ วันที่จัดอบรม 26 กันยายน 2551 9:00-16.00 น. โรงแรม Windsor Suites ( สุขุมวิท 18 - 20 ) ลงทะเบียน 8.30 น. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน ท่านละ 3,490 บาท + ภาษี 7 % = 3,734.30 บาท กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618 บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมันบุรี กรุงเทพ 10510 ติดต่อสอบถาม คุณ ณัฐกานต์ Tel:029177147 Fax:029177148 email : training@pascons.comtraining@pascons.com จองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท แพสคอนส์ จำกัด ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ 080-2-40260-2 วันที่จัดอบรม 26 กันยายน 2551 9:00-16.00 น. โรงแรม Windsor Suites ( สุขุมวิท 18 - 20 ) ลงทะเบียน 8.30 น. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน ท่านละ 3,490 บาท + ภาษี 7 % = 3,734.30 บาท กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618 บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมันบุรี กรุงเทพ 10510 ติดต่อสอบถาม คุณ ณัฐกานต์ Tel:029177147 Fax:029177148 email : training@pascons.comtraining@pascons.com จองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท แพสคอนส์ จำกัด ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ 080-2-40260-2


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO Effective Human Resource Management in Practice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google