งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสื่อสารข้อมูล 2 ง 31102 ไอที 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสื่อสารข้อมูล 2 ง 31102 ไอที 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสื่อสารข้อมูล 2 ง 31102 ไอที 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม

2 รูปร่างของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ แบบดาว (star) แบบแหวน (ring) แบบบัส (bus)

3 แบบดาว (star) มีลักษณะเด่นคือจะมี อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ทำ หน้าที่เป็นศูนย์กลาง การติดต่อสื่อสารจะต้อง ผ่านตัวกลางนี้

4 แบบดาว (star)

5 แบบแหวน (ring) ลักษณะของเครือข่าย แบบวงแหวนคือการ ติดต่อสื่อสารจะส่งผ่าน ไปยังเครื่องข้างๆ เท่านั้น

6 แบบแหวน (ring)

7 แบบบัส (bus) ลักษณะของเครือข่าย แบบบัสคือ ไม่ว่าเครื่อง ใดที่ส่งข้อมูล เครื่อง อื่นๆที่อยู่บนเครือข่าย เดียวกันจะเห็นทั้งหมด

8 แบบบัส (bus)

9 แบบต้นไม้ (tree) ลักษณะของเครือข่ายแบบ ต้นไม้จะเป็นแบบผสม ระหว่างแบบดาวกับแบบบัส นั่นคือจะมีอุปกรณ์ที่ทำ หน้าที่เป็นจุดศูนย์กลาง แบบดาว และมีอุปกรณ์ที่ เชื่อมต่อกันทั้งหมดแบบ ต้นไม้

10 แบบต้นไม้ (tree)

11 วิธีการถ่ายโอน ข้อมูล แบบขนาน แบบอนุกรม

12 วิธีการถ่ายโอน ข้อมูลแบบขนาน เป็นการโอนย้าย ข้อมูลครั้งหลายๆ บิตพร้อมๆกัน ข้อดีคือมีความ รวดเร็ว ข้อเสียคือส่งได้ ในระยะทางใกล้

13 วิธีการถ่ายโอน ข้อมูลอนุกรม

14 วิธีการถ่ายโอน ข้อมูลแบบอนุกรม จะส่งข้อมูลครั้งละ 1 บิต ข้อดีคือสามารถส่งข้อมูลได้ ในระยะทางไกลๆ ข้อเสียคือส่งข้อมูลได้ช้า กว่าแบบขนาน

15 รูปแบบการ ติดต่อสื่อสาร แบบทางเดียว (simplex) แบบสองทางครึ่งอัตรา (half duplex) แบบสองทางเต็มอัตรา (full duplex)

16 แบบทางเดียว (simplex) เป็นการส่งข้อมูลจากฝั่ง หนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งโดย ที่ฝั่งที่รับไม่สามารถส่ง ข้อมูลกลับมาในรูปแบบ เดียวกัน เช่น การกระจายเสียง ของสถานีวิทยุ

17 แบบทางเดียว (simplex)

18 แบบสองทางครึ่งอัตรา (half duplex) สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้งสอง ทาง แต่ต้องผลัดกันส่ง ไม่ สามารถส่งพร้อมๆกันได้ เช่น วิทยุตำรวจ

19 แบบสองทางครึ่งอัตรา (half duplex)

20 แบบสองทางเต็มอัตรา (full duplex) เป็นการสื่อสารที่สามารถ ส่งและรับข้อมูลได้พร้อมๆ กัน เช่น โทรศัพท์

21 แบบสองทางเต็มอัตรา (full duplex)

22 สื่อนำ สัญญาณ สายคู่บิดเกลียว (twisted pair) – แบบไม่มีฉนวนป้องกัน – แบบมีฉนวนป้องกัน สายโคแอกเชียล (coaxial) เส้นใยนำแสง (fiber optic)

23 สายคู่บิด เกลียว ชนิดไม่มีฉนวน (UTP: Unshield Twisted Pair ) ไม่มีฉนวนโลหะหุ้ม สายทำให้ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ ไม่ดีแต่มีราคาถูก ชนิดมีฉนวน (STP : Shield Twisted Pair ) เป็นสายสัญญาณที่มีฉนวนโลหะ ห่อหุ้มไว้อีกชั้นหนึ่งทำให้สามารถกัน สัญญาณรบกวนได้ดีกว่าแต่ก็มีราคาที่ แพงขึ้น

24 สายคู่บิด เกลียว STPUTP

25 สายโค แอกเชียล

26 สายไฟเบอร์ออ บติก

27 อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล ตัวขยายสัญญาณ (repeater) ตัวกระจายสัญญาณ (hub) อุปกรณ์สลับสัญญาณ (switch) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (router)

28 อุปกรณ์สลับสัญญาณ (switch)

29

30 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (router)

31 องค์ประกอบของการ สื่อสารข้อมูล ผู้ส่งข้อมูล ผู้รับข้อมูล ข้อตกลงในการส่ง ซอฟต์แวร์ ข่าวสาร สื่อกลาง

32 ชนิดของสัญญาณ ข้อมูล สัญญาณอนาล็อก (analog) เป็น สัญญาณแบบต่อเนื่อง มีลักษณะเป็น คลื่นไซน์ (sine wave) โดยแต่ละคลื่น จะมีความถี่และความเข้มของสัญญาณ ที่ต่างกัน สัญญาณดิจิตอล (Digital Signal) เป็น สัญญาณที่มีขนาดเปลี่ยนแปลงเป็นค่า ของเลขลงตัว โดยปกติมักแทนด้วย ระดับแรงดันที่แสดงสถานะเป็น "0" และ "1"

33 สัญญาณอนาล็อก (analog)

34 สัญญาณดิจิตอล


ดาวน์โหลด ppt ระบบสื่อสารข้อมูล 2 ง 31102 ไอที 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google