งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจอากาศ การตรวจอากาศ ผิวพื้น เครื่องตรวจความ กดอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจอากาศ การตรวจอากาศ ผิวพื้น เครื่องตรวจความ กดอากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การตรวจอากาศ

4 การตรวจอากาศ ผิวพื้น

5 เครื่องตรวจความ กดอากาศ

6 เครื่องวัดทิศทาง และความเร็ว

7 เครื่องวัด อุณหภูมิ

8 ถังวัด น้ำฝน

9

10 การรวบรวมข่าว อากาศ

11 ผลการตรวจอากาศผิวพื้น

12 แผนที่ผิว พื้น

13 H = ความกด อากาศสูง L = ความกด อากาศต่ำ

14

15 H L L D 27 – 33 kt 34 – 63 kt>63 kt

16 ลมพัดขนานกับเส้นความ กดอากาศเท่า

17 ชั้นบรรยากาศ

18 การตรวจอากาศ ชั้นบน

19 ตรวจอากาศชั้นบน

20 การวิเคราะห์แผน ที่อากาศ

21 แผนที่ลม ชั้นบน

22 เครือข่ายเรดาร์ ตรวจอากาศ สถานีเรดาร์ ตรวจอากาศ

23 เรดาร์ตรวจ อากาศ

24 ชนิดอยู่กับที่ Geostationary Satellite

25

26 การพยากรณ์อากาศ ทั่วไป การพยากรณ์ระยะสั้น - ระยะปัจจุบัน ไม่เกิน 3 ชั่วโมง - ระยะสั้นมาก ไม่เกิน 12 ชั่วโมง - ระยะสั้น ไม่เกิน 72 ชั่วโมง การพยากรณ์ระยะปานกลาง - มากกว่า 72 ชั่วโมง ไม่เกิน 10 วัน การพยากรณ์ระยะนาน - มากกว่า 10 วันขึ้นไป

27 วิธีการพยากรณ์อากาศ – วิธีการคงสภาพเดิม (PERSISTENCE METHOD) เช้าวันพรุ่งนี้ อุณหภูมิ ต่ำสุด 20  C. เช้าวันนี้ อุณหภูมิ ต่ำสุด 20  C.

28 – วิธีการดูแนวโน้ม (TREND METHOD)

29 การพยากรณ์ด้วย แบบจำลองทาง คณิตศาสตร์

30 ระบบอากาศ ในอุดมคติ

31

32 ความกด อากาศสูง หรือมวล อากาศเย็น ความกด อากาศต่ำ

33 Surface map on 26 SEPTEMBER 2002 at 0000 UTC ร่องความกด อากาศต่ำ พายุหมุน เขตร้อน

34 แนวลมพัด สอบ

35 พายุหมุนเขต ร้อน พายุดีเปรสชั่น ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง น้อยกว่า 63 กม./ ชม. พายุโซนร้อน ความเร็วลมใกล้ ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 63 กม./ ชม. แต่น้อยกว่า 118 กม./ ชม. พายุไต้ฝุ่น ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 118 กม./ ชม. ขึ้นไป D

36 ศัพท์ อุตุนิยมวิทยาที่ ควรรู้

37 ร่องความกดอากาศต่ำ (INTERTROPICAL CONVERGENCE ZONE - ITCZ) คือแนวความกด อากาศต่ำซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ลมสินค้า ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้มาพบ กัน ในบริเวณนี้จะมีฝนหนัก เกิดพายุ ฟ้าคะนอง มีลมกระโชกแรง คลื่นกระแสลมตะวันตก (WESTERLY TROUGH) คือลักษณะของลม ชั้นบนที่ มีรูปร่างคล้ายคลื่น ด้านหน้าของคลื่นนี้ จะมีลักษณะอากาศร้าย ส่วนด้านหลัง ของคลื่นมักมีลักษณะอากาศดี ฟ้าหลัว (HAZE) ท้องฟ้าที่ดูขมุกขมัว เนื่องจากฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ ใน บรรยากาศ

38 บริเวณความกดอากาศสูง บริเวณที่ อากาศจมตัวลง ท้องฟ้าแจ่มใส ถ้าเกิด เหนือพื้นดินจะเป็นอากาศแห้ง และเย็น บริเวณความกดอากาศต่ำ บริเวณที่ อากาศลอยตัวขึ้น มักมีเมฆและฝน เกิดขึ้นด้วย หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจาก ความร้อน (HEAT LOW) เกิดขึ้นเหนือ บริเวณแผ่นดินที่ร้อนจัด มีลักษณะ อากาศร้อนและแห้ง ลมอ่อน ไม่มีฝน แนวลมพัดสอบ บริเวณที่กระแสลม ซึ่ง มีทิศต่างกันพัดมาบรรจบกัน มักทำให้ เกิดฝนตก

39 เกณฑ์การกระจายของฝน 1. ฝนบางพื้นที่ (Isolated) หมายถึง มีฝนตก น้อยกว่า 20% ของพื้นที่ 2. ฝนเป็นแห่งๆ (Widely Scattered) หมายถึง มีฝนตกตั้งแต่ 20% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40% ของ พื้นที่ 3. ฝนกระจาย (Scattered) หมายถึง มีฝนตก ตั้งแต่ 40% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60% ของพื้นที่ 4. ฝนเกือบทั่วไป (Almost Widespread) หมายถึง มีฝนตกตั้งแต่ 60% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80% ของพื้นที่ 5. ฝนทั่วไป (Widespread) หมายถึง มีฝนตก ตั้งแต่ 80% ของพื้นที่ ขึ้นไป

40 เกณฑ์ปริมาณฝน 1. ฝนเล็กน้อย (Light Rain) ฝนตกมีปริมาณ ตั้งแต่ 0.1 - 10.0 มิลลิเมตร 2. ฝนปานกลาง (Moderate Rain) ฝนตกมี ปริมาณตั้งแต่ 10.1 - 35.0 มิลลิเมตร 3. ฝนหนัก (Heavy Rain) ฝนตกมีปริมาณ ตั้งแต่ 35.1 - 90.0 มิลลิเมตร 4. ฝนหนักมาก (Very Heavy Rain) ฝนตกมี ปริมาณตั้งแต่ 90.1 ขึ้นไป

41 เกณฑ์อากาศร้อน 1. อากาศร้อน (Hot) อุณหภูมิตั้งแต่ 35.0 – 39.9 องศาเซลเซียส 2. อากาศร้อนจัด (Very Hot) อุณหภูมิตั้งแต่ 40.0 องศาเซลเซียสขึ้นไป เกณฑ์อากาศหนาว 1. อากาศเย็น (Cool) อุณหภูมิตั้งแต่ 18.0 – 22.9 องศาเซลเซียส 2. อากาศค่อนข้างหนาว (Moderately Cold) อุณหภูมิตั้งแต่ 16.0 – 17.9 องศาเซลเซียส 3. อากาศหนาว (Cold) อุณหภูมิตั้งแต่ 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส 4. อากาศหนาวจัด (Very Cold) อุณหภูมิตั้งแต่ 7.9 องศาเซลเซียส ลงไป


ดาวน์โหลด ppt การตรวจอากาศ การตรวจอากาศ ผิวพื้น เครื่องตรวจความ กดอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google