งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การไหลเวียนของบรรยากาศและน้ำในมหาสมุทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การไหลเวียนของบรรยากาศและน้ำในมหาสมุทร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การไหลเวียนของบรรยากาศและน้ำในมหาสมุทร
(Atmospheric and Ocean Circulation) Atmospheric and Ocean Circulation

2 Atmospheric and Ocean Circulation
การไหลเวียนของชั้นบรรยากาศ มีสาเหตุมาจากการที่โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ ได้ไม่เท่ากันในบริเวณละติจูดต่างๆ ถ้าอากาศไม่มีการไหลเวียนระหว่างเขตละติจูดต่างๆแล้ว บริเวณที่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากๆ จะร้อนขึ้นกว่านี้ ในทางกลับกัน บริเวณที่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์น้อย ก็จะเย็นลงมากกว่านี้ Atmospheric and Ocean Circulation

3 Atmospheric and Ocean Circulation
ปริมาณแสงอาทิตย์ที่โลกได้รับในเขตละติจูดต่างๆมีค่าไม่เท่ากัน Atmospheric and Ocean Circulation

4 Atmospheric and Ocean Circulation
การไหลเวียนของอากาศ อาศัยหลักการที่ว่า “อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ที่สูง อากาศเย็นจะจมตัวลงมาที่พื้น” ใช้อธิบายการเกิดลมบกลมทะเลและการเกิดลมมรสุม Atmospheric and Ocean Circulation

5 แรงขับเคลื่อนที่สำคัญ
ที่ทำให้เกิดลักษณะการไหลเวียนของอากาศและน้ำทะเลในโลก 1. ความแตกต่างของปริมาณพลังงานความร้อน ที่โลกได้รับในเขตละติจูดต่างๆ 2. แรงโคริโอลิส (Coriolis) 3. แรงดึงดูดของโลก Atmospheric and Ocean Circulation

6 Atmospheric and Ocean Circulation
แรงโคริโอลิส (Coriolis force) คือ แรงที่เกิดจากการหมุนของโลก มีผลทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่บนโลกเช่นกระแสลม หรือกระแสน้ำ มีทิศเบนไปทางขวาของทิศทางการ เคลื่อนที่ในซีกโลกเหนือ และมีทิศเบนไปทางซ้ายของ ทิศทางการเคลื่อนที่ในซีกโลกใต้ Atmospheric and Ocean Circulation

7 Atmospheric and Ocean Circulation
Coriolis effect Atmospheric and Ocean Circulation

8 Atmospheric and Ocean Circulation
การไหลเวียนบรรยากาศของโลกในอุดมคติ Atmospheric and Ocean Circulation

9 Atmospheric and Ocean Circulation
Wind patterns of the World Atmospheric and Ocean Circulation

10 Atmospheric and Ocean Circulation
Seasonal Changing of the wind patterns Atmospheric and Ocean Circulation

11 Atmospheric and Ocean Circulation
Monsoon System (Coming soon) Atmospheric and Ocean Circulation

12 การไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร
(Ocean circulation) 1. Surface circulation เกิดจากลม 2. Thermohaline circulation เกิดจาก instability condition Atmospheric and Ocean Circulation

13 เกิดจากการกระทำของแรง 2 แรง
Surface current เกิดจากการกระทำของแรง 2 แรง 1. แรงเสียดทานระหว่างลมกับบริเวณผิวหน้าน้ำทะเล 2. แรงโคริโอลิส Atmospheric and Ocean Circulation

14 Atmospheric and Ocean Circulation
แรงเสียดทานระหว่างลมและผิวหน้าน้ำทะเล Atmospheric and Ocean Circulation

15 Atmospheric and Ocean Circulation
Coriolis and Ekman Spiral Atmospheric and Ocean Circulation

16 Atmospheric and Ocean Circulation
ลมและกระแสน้ำผิวหน้าทะเล Atmospheric and Ocean Circulation

17 Atmospheric and Ocean Circulation
Geostrophic Circulation Atmospheric and Ocean Circulation

18 Atmospheric and Ocean Circulation
Westward intensification Atmospheric and Ocean Circulation

19 Atmospheric and Ocean Circulation
Cold Eddy Warm Eddy Atmospheric and Ocean Circulation

20 Atmospheric and Ocean Circulation
Westward intensification and Eddies Atmospheric and Ocean Circulation


ดาวน์โหลด ppt การไหลเวียนของบรรยากาศและน้ำในมหาสมุทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google