งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 7 Advertisement in EC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 7 Advertisement in EC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 7 Advertisement in EC

2 Web site in Thailand 2545 จุดประสงค์ของการมีเว็บไซต์ โฆษณา => 86%
EC =>14%

3 Advertising One way communication Two way communication

4 วิธีการโฆษณาทั่วไปและโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต
การโฆษณาทั่วไปใช้สื่อ TV เป็นหลักประมาณ 36% หนังสือพิมพ์ 35% แมกกาซีน 14% วิทยุ 10% อินเตอร์เน็ตจะมีเปอร์เซนต์ต่ำ แต่มีอัตราการเติบโตรวดเร็ว

5 Why Internet Advertisement?
ปรับปรุงได้ตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายปรับปรุงต่ำ สื่อถึงลูกค้าได้ทุกทิศ ทั่วโลก และจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่น เช่น ทีวี หนังสือพิมพ์ หรือวิทยุ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ใช้เป็นสื่อเพื่อเข้าถึงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หรือแต่ละบุคคล

6 Interactive marketing
Ad media Mass Marketing Direct Marketing Interactive marketing Preferred Media Vehicle Television, magazines Mailing list Online services Best Outcome Volume sale Customer data Customer relationships Consumer Behavior Passive Active Leading Products Foods, personal care products, beer, autos Credit cards, travel, autos Upscale apparel, travel, financial services, autos Market High volume Target goods Targeted individual Preferred Technology Storyboards Database Servers, on-screen navigators, the web Worst Outcome Channel surfing Recycling bins Log of

7 One-to-One Advertisements
การโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ประชาสัมพันธ์ถึงเป้าหมายแบบหนึ่งต่อหนึ่งได้ ได้รับการตอบกลับมากกว่า ยังมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เช่น / Chat room

8 วิธีโฆษณา 1. Banner 2. Search Engine 3. e-mail marketing
4. Pop up and Splash Screen 5. Affiliate Program 6. Catalog online 7. Chat Room 8. Mobile

9 1. Banner

10 Standard Banner

11

12

13 Create Banner

14 Banner Exchanges การแลกลิงค์ หรือ Banner
ช่วยออกแบบและทดสอบการทำ Banner

15

16 Spot Leasing พื้นที่เฉพาะสำหรับให้เช่าโฆษณาบนหน้าเพจของ Search Engines สำหรับธุรกิจที่ต้องการ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการทำสัญญาระหว่างเจ้าของ (Host) กับผู้เช่า (Lessee) ผู้เช่าสามารถระบุช่วงเวลา และตำแหน่งบน Web ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายสูง เช่น yahoo, useek, infoseek, lycos, google, altravistra, siamguru, haunsa, yamyai,sanook

17

18

19

20

21 ข้อเด่นและข้อด้อยของ Banner
เป็น “One to One targeted advertisement” และ“forced advertising” 50 % ของนักท่อง web ที่จดจำสินค้าจากโฆษณา Banner ข้อด้อย ค่าใช้จ่ายสูง ถ้าบริษัทต้องการให้ได้ตามเป้าหมาย ใช้การ Creative สูงเพื่อให้ได้รูปแบบ Banner ที่สะดุดตาลูกค้า

22 คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้อง
Ad views เพจที่ปรากฎเมื่อคลิกจากป้าย Banner Banner ภาพกราฟฟิก ข้อความ Button Click Click ratio เช่น ถ้าเว็บเพจนั้น ปรากฏ 2,000 ครั้ง และในจำนวนดังกล่าวมีการคลิกผ่านป้ายแบนเนอร์ 1,000 ครั้ง แสดงว่ามี Click ratio 50% Cookie โปรแกรมที่ถูกฝังไว้ที่ฮาร์ดิสก์ของเครื่องผู้ท่องเว็บไซต์นั้น ซึ่งถูกส่งโดยเว็บเซอร์เวอร์ คอยเก็บพฤติกรรม

23 CPM ค่าโฆษณาต่อผู้คลิกชมเว็บ 1,000 คน
Hit การเข้าถึงไฟล์ในเครื่องแม่ข่าย (Server) Interactive advertisement Page หน้าเว็บแต่ละหน้า Visit การเข้าชมเว็บ Unique Visit

24 2. Search Engine ฟรีค่าใช้จ่าย หรือ มีค่าใช้จ่าย
ฟรีค่าใช้จ่าย หรือ มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเพื่อโฆษณ Web site ใน Search engine แต่ละ Search engine จะใช้วิธีการที่แตกต่างกัน

25

26 How it work?

27 How it work? Google Bot (robot software) ค้นหาไปยังเว็บเพจทั่วโลก
สำเนาเพจทุกหน้า ดาวน์โหลดเพจลง Database Link ไปยังเพจใหม่ที่ไม่รู้จักไปเรื่อย ๆ

28

29

30

31

32 ประเภทของเครื่องมือค้นหา
Search Engines : (Robot) เครื่องมือค้นหาข้อมูล สำรวจ Web Site อัตโนมัติด้วยโปรแกรมที่มีลักษณะ “Spider” หรือ “Crawler” ทำหน้าที่ตรวจสอบ keyword ใน Meta Tag และนำ Web มาจัดเรียงตามลำดับ พิมพ์เฉพาะชื่อ Web Site และ ของผู้ลงทะเบียนเท่านั้น ข้อมูลอื่นโปรแกรมจะไปค้นหาจาก Meta Tag Web Site จะต้องจัดทำ Meta Tag ก่อนนำไปลงทะเบียน

33 Example Google AltaVista Infoseek whatUseek Lycos Siamguru

34

35 Search / Web Directories
เครื่องมือค้นหาข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนต้องกำหนดหมวดสินค้า/บริการ ที่ต้องการให้ Web Site ของตนเองไปแสดงอยู่ ข้อมูลที่ Web ต้องการ คือ รายละเอียดของผู้ลงทะเบียน , Short Description และ Keywords ของ Web Site และหมวดสินค้า/บริการ ต้องระบุหมวดสินค้า/บริการให้สอดคล้องกับ Web Site มิฉะนั้น จะไม่ได้รับการแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่ของ Web Directories เข้ามาตรวจสอบและจัดหมวดหมู่

36 Example Yahoo.com Sanook.com LookSmart.com

37

38

39

40 ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
1. หมั่น Update ข้อมูลหรือทำการเปลี่ยนแปลง Web Site ให้ทันสมัยน่าเข้าเยี่ยมชม ไม่ซ้ำ จำเจ 2. ควรทำ Link เชื่อมต่อกันระหว่างหน้าภายใน Site เพื่อให้ลูกค้าได้ท่อง Web Site อย่างทั่วถึง 3. คำอธิบายและคำบรรยายที่แสดงบนหน้า Home Page ในบรรทัดแรก ๆ ควรมีเนื้อความ หรือ Keyword ที่ตรงและเกี่ยวข้องกับ Web Site เพราะ Search Engine จะทำการสำรวจจากส่วนนี้ด้วย 4. การลงทะเบียนไม่จำเป็นว่าลงแค่ชื่อ Web Site (URL) ที่หน้า Home Page เท่านั้น แต่สามารถลงหน้าหลักอื่น ๆ ได้อีกด้วย

41 Web Promotion Tool โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการลงทะเบียน Search Engine
สามารถตรวจสอบลำดับใน List ของ Database ใน Search Engine ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว Ex : AddWeb4.03 จาก

42 คำสั่ง Meta Tag Meta Tag คือ การสรุปข้อมูล และรายละเอียดของ Web Site เพื่อเป็นตัว Support ให้ Spider หรือ Crawler หรือหุ่นยุนต์สำหรับสำหรับการลงทะเบียนอัตโนมัติของแต่ละ Search Engine จัดลำดับได้ง่ายขึ้น Meta Tag จะไม่ปรากฎในหน้าจอของ Browser แต่จะแสดงอยู่ที่ผลของการ Search

43 ส่วนประกอบของ Meta Tag
1.Title เป็นชื่อของ Web Site ที่สั้น กระชับ ชัดเจน และควรสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ใน Web Site 2.Description เป็นคำบรรยายถึงข้อมูล และรายละเอียดว่า Site หรือ Page นั้นๆ ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ซึ่งโดยปกติแล้วจะกำหนดคำไว้ว่าไม่ควรเกิน 25 คำ 3.Keywords เป็นคำหลักที่ Search Engines ใช้ในการจัดหมวดให้ Web Site รวมทั้งเป็นส่วนที่จะนำ Visitors เข้าเยี่ยมชม Site ของท่าน

44 วิธีการค้นหาใน Meta Tag
ระบบการค้นหาของ Search Engines จะอ่านค่าตาม keyword ที่ผู้ค้นหากำหนดขึ้น แล้วนำมาตรวจสอบกับเนื้อความใน Home Page และหรือ Web Site แต่ละ Web Site ซึ่ง Web Site ที่มีเปอร์เซ็นต์ของการ Match คำให้ตรงกับ Keyword นั้น ๆ ในระดับสูงก็อาจจะแสดงผลอยู่ในระดับต้น ๆ ของการค้นหา ใช้หลักการค้นหา Text ที่พบในหน้า Home Page และ/หรือ Web Pages ไม่ได้เป็นการรับรองว่า Web Site จะถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ แต่ ทำให้ Search Engine ทำงานได้ง่ายและสะดวกขึ้น รูปภาพ และ Text ที่ไม่สอดคล้องกับ Keyword ก็จะถูกมองข้ามไป

45 ตัวอย่าง Meta Tag <head>
<title>E-Commerce Software, Instant, by E-Commerce Robot</title> <META NAME="description" content="E-Commerce Software, ready for using instantly, It's the Total Solution of instant e-commerce 24 hour self-management e-Store (browser-based control system). Let you open an e-Store within a minute."> <META NAME="keywords" content="e-commerce software, e-commerce package, shopping cart, online catalog, secure payment, e-store, e-shop, online shopping, cyber store, instant e-commerce, DIY e-commerce, store front, online catalog, web database, transportation, order tracking, e-commerce robot">

46 “Direct E-mail Marketing”
รวบรวบเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ใช้ MS Outlook มีผู้รวบรวมและให้บริการข้อมูล , 1mailinglist4u.com suadequest.hypermart.net/free_ _lists.htm

47

48 Low Cost but efficiency
Marketing Low Cost but efficiency Merchant Customer Pull Request Response + Name List push

49 How to get information of customers?
Free Register and free download Free Exchange between and newsletter Promotion campaign ( Discount, coupon)

50 (Chain email marketing)
Viral Marketing (Chain marketing) Sign-in for win 10,000 baht 500,000 Users Free Invite Your friend to sign-in. (win another 10,000 baht) . Chance to win 20,000 baht cash daily. 10 Free Internet Account (85 hrs) from Pacific Internet Goal : 1. Create database of users.( 2.4 baht/mailbox for 2 months operation ) 2. Branding thailand.com (500,000 users use this mail to communication ) 3. P.R. activities in Thailand. (Create Local voice share by to be talk of the town story)

51

52

53 Tell a friend Viral

54

55

56 4. Pop up ข้อดี สามารถสร้าง multimedia ที่มี effect มากยิ่งขึ้น
เตรียมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพบน Web

57 Splash Screen

58

59

60

61

62 5. Affiliate Program

63

64

65

66

67 6. การใช้แคตตาล๊อกออนไลน์สำหรับการโฆษณา
6. การใช้แคตตาล๊อกออนไลน์สำหรับการโฆษณา การสร้างแคตตาล๊อกออนไลน์ 1. รูปแบบสารสนเทศที่นำเสนอ Ø Static catalog : เป็นเว็บไซต์แสดงข้อความ และภาพนิ่ง Ø Dynamic catalog : เป็นเว็บไซต์แสดงข้อความ และภาพเคลื่อนไหว 2. การกำหนดจำนวนสินค้า หรือบริการ Ø Ready-made catalogs : นำเสนอลูกค้าแต่ละคนเหมือนกัน Ø Customized catalog : นำเสนอรายละเอียดให้ลูกค้าแต่ละคนแตกต่างกัน

68 การบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม
บริการติดตามความก้าวหน้าการส่งของ มีระบบการชำระเงิน มีระบบสินค้าคงคลัง โปรแกรมและระบบ Intranet โปรแกรมและระบบ Extranet แผ่นกระดาษโบชัวร์

69 7.1 Chat Room Virtual meeting แลกเปลี่ยนข้อความในลักษณะ Real Time
ช่วยสร้างชุมชน เช่น ประชาสัมพันธ์นโยบาย งานอดิเรก ปัญหาสุขภาพ เป็นต้น ข้อความที่ใช้โฆษณาต้องเข้าถึงแก่นแท้ของสินค้า และเป็นเรื่องที่ดีในการนำเสนอ โฆษณาสัมพันธ์กับห้องที่ Chat

70 7.2.Mobile Phones

71 8. การโฆษณาเว็บไซต์ด้วยสื่อผสมอื่น
Kiosk Web board เอกสารที่ออกจากบริษัททั้งหมด - โบชัวร์ นามบัตร แคตตาล๊อค เป็นต้น การโฆษณาบนสื่อหรือรูปแบบอื่น - หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, ทีวี เป็นต้น

72 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บน Web
ควรดำเนินการส่งเสริมการตลาดในทันทีเมื่อขึ้นออนไลน์ ใช้วิธีส่งเสริมการตลาดผ่านทางเครื่องมือค้นหาเป็นหลัก ทำไดเร็คอีเมล์แนะนำตัว แลกลิงค์กับเว็บไซต์สำคัญ ทำโบรชัวร์แจกที่อยู่เว็บ สร้างระบบสมาชิก ปรับปรุงเว็บสินค้า ราคา และเว็บตลอดเวลา

73 ให้คุณค่าที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชม
จงฟังคำติชม และให้ความสำคัญลูกค้าทุกราย ปรับปรุงตามความต้องการเสมอ สร้างระบบเครือข่ายการจัดจำหน่ายบนเว็บ

74 ปัจจัยที่ทำให้ประสบความเร็จ
Page-loading speed Business content Navigation efficiency Compatibility Security and privacy ลูกค้าปฏิเสธโปรแกรมคุ๊กกี้ Marketing customer focus

75 สิ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต
สะดุดตา และดึงดูดความสนใจ สื่อความหมาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะรายบุคคล ดาวน์โหลดรวดเร็ว เน้นตราสัญลักษณ์สินค้า / บริษัทให้ชัดเจน แตกต่างจากคู่แข่ง กิจกรรมบนอินเตอร์เน็ต เช่น Bulletin board, mailing list หรือ newsgroups ต้องสอดคล้องกับวิธี off-line หลังจากลูกค้าคลิกสื่อโฆษณาแล้ว ต้องเตรียมระบบคำสั่งซื้อ การชำระเงินที่เหมาะสม และสะดวกไว้ให้พร้อม

76 กลยุทธ์แบบผสม Pull (Passive) Strategy Push (Active) Strategy
Viral Marketing

77 ประเด็นที่ต้องคำนึงในการประชาสัมพันธ์
ควรมีการโฆษณามากน้อยเพียงใด? การยอมรับการโฆษณา

78 การประเมิน การตรวจสอบ และการวิเคราะห์การจราจรของเว็บ
การติดตามการจราจรข้อมูลด้วยตัวเอง เครื่องมือมาตรฐานบนอินเตอร์เน็ต ตำแหน่ง การใช้วิทยุอินเตอร์เน็ตสำหรับกำหนดตำแหน่ง

79 อาชีพเกี่ยวกับการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต
Advertising agencies and Web site developers Market research providers Traffic measurement and analysis companies Networks / rep firms Order process and support


ดาวน์โหลด ppt Chapter 7 Advertisement in EC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google