งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Certifications Overview Six Steps to Certification.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Certifications Overview Six Steps to Certification."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Microsoft Certifications Overview

3 Six Steps to Certification

4 Decide Which Certification Is Right for You Microsoft offers a wide range of certifications that cover the spectrum of professions within the IT industry. You decide which certification is appropriate and most benefits your career choices. Gain Hands-on Experience with Microsoft Products Working in the IT field gives you invaluable hands-on experience with Microsoft products and solutions, which will bolster any certification plan. You’re well on your way to basic certifications with job-related experience of six months or more (one year for advanced certifications).

5 Expand Your Experience with Training Take advantage of a wealth of training resources that will complement the way you learn best. Everything from study guides and tutorials to hands-on, instructor-led training can help enhance your skills. Know What to Expect on Exams For each MCP exam, you’ll find a guide that will familiarize you with the testing objectives, intended audience, and skills measured, and that contains suggestions to help you pass.

6 Take a Trial Run with a Practice Test See whether you're ready to take an MCP certified exam with a comprehensive practice test. Although it's not designed to indicate exactly what your score would be, it does provide valuable feedback on the areas where you may need additional study, training, or hands-on work experience. Take Your Required Exams Exams are administered by independent testing organizations at locations worldwide. There are a variety of registration options—you can register through the Web or at a specific testing center site. Just select your area of study, testing program, and region.

7 สำหรับผู้ที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ซอฟท์แวร์ภายในองค์กร การสร้างคอมโพเนนท์ เว็บหรือเดสค์ท็อปแอปพลิเคชั่น หรือ การสร้างโปรแกรมให้บริการข้อมูล Microsoft Certified Application Developers (MCADs)

8 MCAD Core Exams: Web or Windows Application Development 70-30570-30670-31570-316 **One Exam Required Core Exams: Web Services and Server Components Development 70-31070-32070-22970-23070-23470-23570-33070-34070-43174-135 **One Exam Required Elective Exams **One Exam Required

9 Core Exams: Web Application Development Exam 70-305 : Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual Basic.NET and Microsoft Visual Studio.NET Exam 70-315: Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual C#.NET and Microsoft Visual Studio.NET

10 Core Exams: Web Application Development Exam 70-306 : Developing and Implementing Windows-based Applications with Microsoft Visual Basic.NET and Microsoft Visual Studio.NET Exam 70-316 : Developing and Implementing Windows-based Applications with Microsoft Visual C#.NET and Microsoft Visual Studio.NET

11 Core Exams: Web Services and Server Components Development Exam 70–310: Developing XML Web Services and Server Components with Microsoft Visual Basic.NET and the Microsoft.NET Framework Exam 70–320: Developing XML Web Services and Server Components with Microsoft Visual C# and the Microsoft.NET Framework

12 Core Exam: Solution Architecture Exam 70–300: Analyzing Requirements and Defining Microsoft.NET Solution Architectures Elective Exams (One Exam Required) Exam 70–229: Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition Exam 70–230 : Designing and Implementing Solutions with Microsoft BizTalk Server 2000 Enterprise Edition

13 Elective Exams (One Exam Required) Exam70-234 : Designing and Implementing Solutions with Microsoft Commerce Server 2000 NEW: Exam70-235 : TS: Developing Business Process and Integration Solutions Using Microsoft Biztalk Server 2006 Exam 70–301: Managing, Organizing, and Delivering IT Projects by Using Microsoft Solutions Framework 3.0

14 Elective Exams (One Exam Required) Exam 70–330: Implementing Security for Applications with Microsoft Visual Basic.NET Exam 70–340: Implementing Security for Applications with Microsoft Visual C#.NET NEW: Exam 70–431: TS: Microsoft SQL Server 2005 — Implementation and Maintenance

15 Elective Exams (One Exam Required) NEW: Exam 74–135: Developing E-Business Solutions Using Microsoft BizTalk Server 2004

16 สำหรับผู้ที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญทางด้าน การออกแบบและพัฒนาโซลูชั่นที่ใช้งานในระดับ องค์กรโดยใช้เครื่องมือพัฒนา เทคโนโลยี แพล็ท ฟอร์มของไมโครซอฟท์ บนสถาปัตยกรรมของ Windows Microsoft Certified Solution Developers (MCSDs)

17 MCSD Core Exams: Web or Windows Application Development 70-30570-30670-31570-316 **One Exam Required Core Exams: Web Services and Server Components Development 70-31070-320 70-22970-23070-23470-23570-30170-33070-34070-43174-135 **One Exam Required Elective Exams **One Exam Required 70-300 Core Exam: Solution Architecture **One Exam Required

18 Core Exams: Web Application Development Exam 70-305 : Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual Basic.NET and Microsoft Visual Studio.NET Exam 70-315: Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual C#.NET and Microsoft Visual Studio.NET

19 Core Exams: Web Application Development Exam 70-306 : Developing and Implementing Windows-based Applications with Microsoft Visual Basic.NET and Microsoft Visual Studio.NET Exam 70-316 : Developing and Implementing Windows-based Applications with Microsoft Visual C#.NET and Microsoft Visual Studio.NET

20 Core Exams: Web Services and Server Components Development Exam 70–310: Developing XML Web Services and Server Components with Microsoft Visual Basic.NET and the Microsoft.NET Framework Exam 70–320: Developing XML Web Services and Server Components with Microsoft Visual C# and the Microsoft.NET Framework

21 Core Exam: Solution Architecture Exam 70–300: Analyzing Requirements and Defining Microsoft.NET Solution Architectures Elective Exams (One Exam Required) Exam 70–229: Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition Exam 70–230 : Designing and Implementing Solutions with Microsoft BizTalk Server 2000 Enterprise Edition

22 Elective Exams (One Exam Required) Exam70-234 : Designing and Implementing Solutions with Microsoft Commerce Server 2000 NEW: Exam70-235 : TS: Developing Business Process and Integration Solutions Using Microsoft Biztalk Server 2006 Exam 70–301: Managing, Organizing, and Delivering IT Projects by Using Microsoft Solutions Framework 3.0

23 Elective Exams (One Exam Required) Exam 70–330: Implementing Security for Applications with Microsoft Visual Basic.NET Exam 70–340: Implementing Security for Applications with Microsoft Visual C#.NET NEW: Exam 70–431: TS: Microsoft SQL Server 2005 — Implementation and Maintenance

24 Elective Exams (One Exam Required) NEW: Exam 74–135: Developing E-Business Solutions Using Microsoft BizTalk Server 2004

25 . Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการ พัฒนา.Net Framework ที่ใช้ MS visual studio 2005 และเพื่อจะแสดงว่ามีความ ชำนาญ ที่ถูกต้องสำหรับบทบาทของ ผู้พัฒนาโดยเฉพาะ

26 The Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) credential highlights your job role, featuring your specific area of expertise. Now you can easily distinguish yourself as an expert in Windows development, Web application development, or enterprise applications development. There are three MCPD certification paths: Professional Developer: Web DeveloperProfessional Developer: Web DeveloperProfessional Developer: Web DeveloperProfessional Developer: Web Developer Professional Developer: Windows DeveloperProfessional Developer: Windows DeveloperProfessional Developer: Windows DeveloperProfessional Developer: Windows Developer Professional Developer: Enterprise Applications DeveloperProfessional Developer: Enterprise Applications DeveloperProfessional Developer: Enterprise Applications DeveloperProfessional Developer: Enterprise Applications Developer

27 MCPD MCPD: Web Developer MCPD: Windows Developer MCPD: Enterprise Applications Developer

28 Required Exams for MCPD: Web Developer 70-54770-53670-528 **One Exam + MCTS Prerequisite Upgrade Exam for MCAD 70-551 **One Exam Required – MCTS not required MCPD: Web Developer

29 70-548 Required Exams for MCTS:. NET Framework 2.0 Windows Applications **Two Exam Required MCPD: Windows Developer Required Exams for MCPD: Windows Developer **One Exam + MCTS Prerequisite 70-52670-536 70-552 Upgrade Exam for MCAD **One Exam Required – MCTS not required

30 70-549 **Two Exams Required – MCTS not required MCPD: Enterprise Applications Developer Required Exams for MCPD: Enterprise Applications Developer **One Exam + Four MCTS Prerequisite Exams Required Exams for MCTS Credentials **Four Exams Required 70-53670-52670-52870-529 Upgrade Exam for MCSD 70-55370-554

31 MCPD: Web Developer The Microsoft Certified Professional Developer: Web Developer (MCPD: Web Developer) certification demonstrates that you have the comprehensive skills that are required to build interactive, data-driven Web applications that use ASP.NET 2.0 for both intranet and Internet uses. Microsoft Skills Assessments for Microsoft Visual Studio 2005 and Microsoft ASP.NET 2.0 help developers focus their exam preparation training and find learning resources to upgrade from Visual Studio.NET and ASP.NET 1.0 and ASP.NET 1.1.

32 How to Earn Your MCPD: Web Developer Exam 70-547 : PRO: Designing and Developing Web Applications by Using the Microsoft.NET Framework : Exam 70-536 : TS: Microsoft.NET Framework 2.0 - Application Development Foundation Exam 70-528 : TS: Microsoft.NET Framework 2.0 - Web-Based Client Development Exam 70-551: UPGRADE: MCAD skills to MCPD: Web Developer by Using the Microsoft.NET Framework

33 MCPD: Windows Developer The Microsoft Certified Professional Developer: Windows Developer (MCPD: Windows Developer) certification demonstrates that you have the comprehensive skills that are required to build rich client applications that target the Windows Forms platform using the Microsoft.NET Framework 2.0. Microsoft Skills Assessments for Microsoft Visual Studio 2005 and Microsoft ASP.NET 2.0 help developers focus their exam preparation training and find learning resources to upgrade from Visual Studio.NET and ASP.NET 1.0 and ASP.NET 1.1.

34 How to Earn Your MCPD: Windows Developer Exam 70-548 : PRO: Designing and Developing Windows Applications by Using the Microsoft.NET Framework : Exam 70-536 : TS: Microsoft.NET Framework 2.0 - Application Development Foundation Exam 70-526 : TS: Microsoft.NET Framework 2.0 - Windows-Based Client Development Exam 70-552: UPGRADE: MCAD Skills to MCPD: Windows Developer by Using the Microsoft.NET Framework

35 How to Earn Your MCPD:.NET Framework 2.0 Distributed Applications : Exam 70-536 : TS: Microsoft.NET Framework 2.0 - Application Development Foundation Exam 70-529 : TS: Microsoft.NET Framework 2.0 - Distributed Application Development

36 MCADs : MCADs : Microsoft Certified Application Developers เหมาะสำหรับ ผู้ที่ เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟท์แวร์ ภายในองค์กร การสร้างคอมโพเนนท์ เว็บหรือเดสค์ท็อปแอปพลิเคชั่น หรือ การสร้างโปรแกรมให้บริการข้อมูล MCSDs : MCSDs : Microsoft Certified Solution Developers เหมาะสำหรับ ผู้ที่ เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและพัฒนา โซลูชั่นที่ใช้งานในระดับองค์กรโดยใช้เครื่องมือพัฒนา เทคโนโลยี แพล็ทฟอร์มของไมโครซอฟท์ บนสถาปัตยกรรมของ Windows MCPD : MCPD : Microsoft Certified Professional Developer เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา.Net Framework ที่ใช้ MS visaul studio 2005 และเพื่อจะแสดงว่ามความชำนาญแทคนิคของ คุณอยู่ในส่วนที่มีความชำนาญที่ถูกต้องสำหรับบทบาทของผู้พัฒนา โดยเฉพาะ

37 Open Discussion & Question Open Discussion & Question

38 Company Location บริษัท เอแอนด์เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 248/55-56 ถ. มณีนพรัตน์ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-227500 โทรสาร. 053-404506 E-mail : info@aaneotech.com http://www.aaneotech.com


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Certifications Overview Six Steps to Certification.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google