งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฝนหลวง โดย ด.ช.เติมยศ ธีรประเทืองกุล ม.2/7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฝนหลวง โดย ด.ช.เติมยศ ธีรประเทืองกุล ม.2/7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฝนหลวง โดย ด.ช.เติมยศ ธีรประเทืองกุล ม.2/7
เสนอ อ.มุทิตา หวังคิด

2 ไปขอโครงการฝนหลวงดีกว่า
ว่าฝนไม่ตกมานานแล้ว ทำยังไงดี ไปขอโครงการฝนหลวงดีกว่า

3 เย้ !

4 เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเด เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร เมื่อปี พ.ศ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง"(Artificial rain) ให้กับ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ไปดำเนินการ ซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นโครงการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ ด้วยความสำเร็จของ โครงการ จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในปี พ.ศ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไป การทำฝนเทียมหรือฝนหลวงเป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวนำน้ำจากฟ้า ใช้เครื่องบินบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้า โดยดูจากความชื้นของเมฆและสภาพทิศทางลมประกอบกัน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนคือ ความร้อนชื้นปะทะความเย็น และมีแกนกลั่นตัวที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เหมาะสม กล่าวคือ เมื่อมวลอากาศร้อนชื้นที่ระดับผิวพื้นขึ้นสู่อากาศเบื้องบน อุณหภูมิของมวลอากาศจะลดต่ำลงจนถึงความสูงที่ระดับหนึ่ง หากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงนั้นมากพอก็จะทำให้ไอน้ำในมวลอากาศอิ่มตัว จะเกิดขบวนการกลั่นตัวเองของไอน้ำในมวลอากาศขึ้นบนแกนกลั่นตัว เกิดเป็นฝนตกลงมา ฉะนั้นสารเคมีที่ใช้จึงประกอบด้วย "สูตรร้อน" ใช้เพื่อกระตุ้นเร่งเร้ากลไกการหมุนเวียนของบรรยากาศ, "สูตรเย็น" ใช้เพื่อกระตุ้นกลไกการรวมตัวของละอองเมฆให้โตขึ้นเป็นเม็ดฝน และสูตรที่ใช้เป็นแกนดูดซับความชื้น เพื่อใช้กระตุ้นกลไกระบบการกลั่นตัวให้มีประสิทธิภาพสูง

5 อ้างอิง -http://www.thairath.co.th -http://atcloud.com/stories/38091

6 วิธีสร้างรูปด้วย Photoshop
การทำรูปในหลวงในหน้า4 1.ใช้เครื่องมือPolygonal Lassoทำกรอบรอบส่วนของรูปที่ต้องการจนกลับมาจดกันที่จุดเริ่มต้น 2.กดไอคอนselectกดInverseกดลบ 3.ใช้เครื่องมือBlur Toolกดไปรอบๆรูปเพื่อให้รูปดูเบลอเล็กน้อย 4.Save เสร็จ


ดาวน์โหลด ppt โครงการฝนหลวง โดย ด.ช.เติมยศ ธีรประเทืองกุล ม.2/7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google