งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6.7 การเสนอข้อมูล ความชื้นในดิน 1. P W =( วิธีการโดยทั่วไป ) 2. H = P W x BD x H( ใช้ทางด้าน Watershed Mgt) 100 3. P V = P W x BD( หา P V โดยตรงยุ่งยากลำบาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6.7 การเสนอข้อมูล ความชื้นในดิน 1. P W =( วิธีการโดยทั่วไป ) 2. H = P W x BD x H( ใช้ทางด้าน Watershed Mgt) 100 3. P V = P W x BD( หา P V โดยตรงยุ่งยากลำบาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6.7 การเสนอข้อมูล ความชื้นในดิน 1. P W =( วิธีการโดยทั่วไป ) 2. H = P W x BD x H( ใช้ทางด้าน Watershed Mgt) 100 3. P V = P W x BD( หา P V โดยตรงยุ่งยากลำบาก )

2 6.8 ลักษณะการเก็บน้ำใน ดิน - Infiltration percolation แล้วแผ่กระจาย โดย capillary force - น้ำจะแผ่กระจายได้ไกลในรูพรุนแบบ Micropores ทั้งแนวตั้งและนอน - น้ำจะแผ่กระจายได้น้อยในรูพรุนแบบ Macropores ทั้งแนวตั้งและนอน - ดินเก็บน้ำไว้ชั่วคราว (Detentions Storage) ใน Macropores - ดินเก็บน้ำไว้ถาวร (Retention Storage) ใน Micropores - ดินหยาบเก็บน้ำในดินได้น้อยเพราะมี Specific Soil Surface น้อย - ดินหยาบ Capillary Rise น้อย

3 กระบวนการน้ำซึมผ่านผิวดิน (Infiltration Process) fofo F- rate (mm /hr) fcfc Time (hr) F-curve f i = f c + (f o - f c ) e -kt f i = f c + (f o - f c ) e -kt ในเมื่อ f i = infiltration capacity ณเวลา t ใด ๆ f o = initial infiltration rate f c = constant infiltration rate e = 2.712 t = duration of time


ดาวน์โหลด ppt 6.7 การเสนอข้อมูล ความชื้นในดิน 1. P W =( วิธีการโดยทั่วไป ) 2. H = P W x BD x H( ใช้ทางด้าน Watershed Mgt) 100 3. P V = P W x BD( หา P V โดยตรงยุ่งยากลำบาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google