งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทะเบียนราษฎร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทะเบียนราษฎร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทะเบียนราษฎร

2 เพิ่มชื่อ

3 การเข้าสู่ระบบการทะเบียนราษฎร
๑.คนสัญชาติไทย แจ้งเกิด ยื่นคำขอเพิ่มชื่อ ทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ๒. คนไม่มี สัญชาติไทย สำรวจตามยุทธศาสตร์ ครม. มีมติให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) ทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ หรือ ท.ร.๓๘ ก.) ทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) ทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก.) ทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘)

4 การเพิ่มชื่อ คนไทย คนไม่มีสัญชาติไทย

5 การเพิ่มชื่อคนไทย เกิดในไทย เกิดต่างประเทศ

6 เพิ่มชื่อคนไทยเกิดในไทย - กรณีมีหลักฐาน - กรณีอื่นๆ

7 เพิ่มตามสูติบัตร ใบแจ้งย้ายฯ ทะเบียนบ้านเดิม
☼สถานที่แจ้ง - เพิ่มตามสูติบัตร ยื่นที่ สนท. ที่ออกสูติบัตร - เพิ่มตามใบแจ้งย้าย ยื่นที่ สนท. ประสงค์จะขอเพิ่มชื่อ - เพิ่มตามทะเบียนบ้านเดิม ยื่นที่ สนท. ที่เคยมีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย ☼ ผู้อนุญาต ⇛ นายทะเบียน

8 กรณีอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ขอเพิ่มชื่อโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
(ข้อ 97) ผู้อนุญาต - นายอำเภอ ⇛ กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อ มีอายุตั้งแต่ 7 ปี - นายทะเบียน ⇛ กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อ มีอายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

9 การเพิ่มชื่อกรณีเด็กอนาถา (ข้อ 98)
ผู้ยื่นคำร้อง - บุคคล หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่อุปการะเด็ก สถานที่ – สนท.ที่เด็กมีภูมิลำเนาอยู่ ผู้อนุญาต - นายอำเภอ

10 สนท.อ.ธัญบุรี จะเพิ่มชื่อ ด.ญ.บุญช่วย เป็นบุคคลสัญชาติไทยได้หรือไม่
นายบุญ พบเด็กทารกเพศหญิง ถูกนำมาทิ้งไว้ท้ายรถของตนเองซึ่งจอดไว้หน้าตลาดสด อ.มหึมา นายบุญได้ไปแจ้งความไว้ที่ สภ.ธัญบุรี พร้อมทั้งนำเด็กทารกให้โรงพยาบาลตรวจสุขภาพ ซึ่งโรงพยาบาลได้สันนิษฐานว่าเด็กทารกดังกล่าวน่าจะมีอายุได้ประมาณ 10 วัน จากนั้นนายบุญได้รับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดู และตั้งชื่อว่า ด.ญ.บุญช่วย จนกระทั่งอายุ 2 ปี นายบุญจึงยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ ด.ญ.บุญช่วย เข้าทะเบียนบ้าน สนท.อ.ธัญบุรี จะเพิ่มชื่อ ด.ญ.บุญช่วย เป็นบุคคลสัญชาติไทยได้หรือไม่ 10

11 การเพิ่มชื่อคนไทย ที่เกิดต่างประเทศ
การเพิ่มชื่อคนไทย ที่เกิดต่างประเทศ

12 ข้อ ๙๖ การเพิ่มชื่อคนที่เกิดต่างประเทศมีหลักฐานการเกิด ต้องเดินทางกลับมาจึงจะยื่นคำร้องเข้าทะเบียนบ้านปกติได้ ข้อ ๙๖/๒ เพิ่มชื่อคนที่เกิดต่างประเทศมีหลักฐานการเกิด มอบให้ญาติยื่นคำร้องแทน ต้องเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านชั่วคราวสำหรับคนไปต่างประเทศ

13 การเพิ่มชื่อกรณีอื่นๆ ที่ควรรู้ ข้อ ๙๕ การเพิ่มชื่อคนที่กลับจากต่างประเทศ ไม่มีหลักฐาน เป็นอำนาจของนายทะเบียน (ส่ง ตม.) ข้อ ๙๖/๑ การเพิ่มชื่อคนที่กลับจากต่างประเทศมีหลักฐานราชการระบุเป็นคนไทย เป็นอำนาจของนายทะเบียน (ไม่ต้องส่ง ตม.)

14 การเพิ่มชื่อ คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

15 กรณีคนไม่มีสัญชาติไทย
- เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔ เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ จัดทำทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ก (กรณีเพิ่มเข้าทะเบียนบ้านไม่ได้)

16 กรณีตัวอย่าง (เพิ่มชื่อ)

17 เพิ่มชื่อ ด.ช.ไมเคิล สัญชาติอังกฤษหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมบิดาโดยบิดาได้ทำงานเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง และต้องการขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านหลังที่เพื่อนคนไทยเป็นเจ้าบ้าน ด.ช.ไมเคิลและบิดาจะสามารถเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านได้หรือไม่

18 เพิ่มชื่อ นางแววดาว สัญชาติไทย สมรสกับนายปีเตอร์ สัญชาติสวีเดน มีบุตร ๑ คน เกิดที่สวีเดนเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ ชื่อ ด.ช.อเล็กซ์ ได้รับหลักฐานการเกิดที่ออกโดยรัฐบาลสวีเดน ระบุว่า ด.ช.อเล็กซ์ มีสัญชาติสวีเดน ต่อมานางแววดาวพร้อมบุตรได้เดินทางกลับไทยโดยบุตรใช้หนังสือเดินทางของสวีเดน นางแววดาวต้องการเพิ่มชื่อ ด.ช.อเล็กซ์ เข้าในทะเบียนบ้านของตนในฐานะบุคคลสัญชาติไทย แต่นายทะเบียนปฏิเสธโดยแจ้งผู้ร้องว่าเด็กได้สัญชาติสวีเดนแล้วมาขอเพิ่มชื่อเป็นบุคคลสัญชาติไทยอีกไม่ได้

19 เพิ่มชื่อ นางดาวเรืองบุคคลสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านให้แก่บุตรของตนเองที่เกิดกับสามีสัญชาติพม่า(ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน) บุตรชื่อนายมะริด เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๖ โดยบุตรไม่มีหลักฐานเอกสารใดๆ นายทะเบียนสามารถเพิ่มชื่อบุตรของนางดาวเรืองในทะเบียนบ้านได้หรือไม่ อย่างไร

20 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ทะเบียนราษฎร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google