งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อกลุ่มที่ 2 ชื่อ ด. ช. กันตวัจน์ นาคสุ่นม. ๓ / ๖เลขที่ ๒ ชื่อ นายธนดลพรหมวัฒนารักษ์ม. ๓ / ๖เลขที่ ๘ ชื่อ นายพีรณัฐกรอิ่มม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑๔ ชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อกลุ่มที่ 2 ชื่อ ด. ช. กันตวัจน์ นาคสุ่นม. ๓ / ๖เลขที่ ๒ ชื่อ นายธนดลพรหมวัฒนารักษ์ม. ๓ / ๖เลขที่ ๘ ชื่อ นายพีรณัฐกรอิ่มม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑๔ ชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายชื่อกลุ่มที่ 2 ชื่อ ด. ช. กันตวัจน์ นาคสุ่นม. ๓ / ๖เลขที่ ๒ ชื่อ นายธนดลพรหมวัฒนารักษ์ม. ๓ / ๖เลขที่ ๘ ชื่อ นายพีรณัฐกรอิ่มม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑๔ ชื่อ ด. ช. อธิบดีไกรยนต์ม. ๓ / ๖เลขที่ ๒๑ ชื่อ ด. ญ. ณัฐพรเพิ่มพิพัฒน์ม. ๓ / ๖ เลขที่ ๒๖ ชื่อ ด. ญ. นัธมนกล่ำเอมม. ๓ / ๖เลขที่ ๓๒ ชื่อ ด. ญ. ฟาริดาจำนงค์พรตม. ๓ / ๖ เลขที่ ๓๘ ชื่อ น. ส. สุพิชชาพงษ์ชุบม. ๓ / ๖เลขที่ ๔๔

3 เนื่องจากกลุ่มเราได้ทำโครงงานเรื่องเพลงสากล และเพลงไทย เราจึงสร้างสื่อหนังสือเล่มเล็กเรื่องเพลง สากลและเพลงไทย เพื่อให้บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่ม วัยรุ่นให้ได้รู้จักเพลงสากลและเพลงไทยมากยิ่งขึ้น และ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของเพลงในแต่ละประเภทกัน ที่มาและความสำคัญ

4 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างสื่อหนังสือเล่มเล็กเรื่องเพลงสากลและ เพลงไทย ๒. เพื่อศึกษาการสร้างหนังสือเล่มเล็กด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 และ Microsoft Word ๓. เพื่อศึกษาเรื่องเพลงสากลและเพลงไทย ๔. เพื่อให้ได้เห็นคุณค่าของเพลงสากลและเพลงไทย ๕. เพื่อเป็นการอนุรักษ์เพลงทั้งสองประเภท ๖. เพื่อให้เห็นถึงความเเตกต่างระหว่างเพลงสากลและ เพลงไทย ๗. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างเพลงสากล กับเพลงไทย ๘. เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับเพลงไทยกับเพลง สากลมากยิ่งขึ้น ๙. เพื่อศึกษาความเป็นมาของเพลงในแต่ละเพลง ๑๐. เพื่อให้ผู้อ่านสนับสนุนเพลงแต่ละเพลงของศิลปิน ต่างๆ

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เพื่อสร้างโครงสร้างเว็บไซต์ เรื่องเพลงสากล และเพลงไทย ๒. เพื่อศึกษาการสร้างเว็บไซต์โครงงานเรื่อง เพลงสากลและเพลงไทย ๓. เพื่อศึกษาเรื่องเพลงสากลและเพลงไทย ๔. รู้จักการทำงานอย่างเป็นกระบวนการและการ วางแผนต่างๆของการทำงาน ๕. ผู้ที่ชื่นชอบเพลงสากลและเพลงไทยอาจจะมี การสนับสนุนทางด้านเพลงต่อไป ๖. ผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับเพลงสากลและเพลง ไทยยิ่งขึ้น ๗. ได้ความสามัคคีของหมู่คณะจากการทำงาน โครงงานกลุ่มนี้ ๘. ผู้อ่านได้รับความบันเทิง ได้พบกับเพลงโปรด ของผู้อ่านเป็นบางเพลง ๙. ผู้จัดทำโครงงานได้ฝึกฝนในการทำโครงงาน จากโปรแกรมต่างๆมากมาย

6 กองบรรณาธิการ The Guitar “The Guitar อินดี้ Project ” 212 หน้า สำนักพิมพ์ I.S. Music Publishing http://music.siamza.com/http://music.siamza.com/ “ ฟังเพลง ออนไลน์ ” สืบค้นเมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ http://www.maama.com/music/index.php http://www.maama.com/music/index.php “ Musicstation ” สืบค้นเมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ http://www.musicatm.com/ “ MusicATM ” สืบค้นเมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ http://music.truelife.com/http://music.truelife.com/ “ True Music ” สืบค้นเมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ http://music.tlcthai.com/old_music/http://music.tlcthai.com/old_music/ “ Musiconline ” สืบค้นเมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๕


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อกลุ่มที่ 2 ชื่อ ด. ช. กันตวัจน์ นาคสุ่นม. ๓ / ๖เลขที่ ๒ ชื่อ นายธนดลพรหมวัฒนารักษ์ม. ๓ / ๖เลขที่ ๘ ชื่อ นายพีรณัฐกรอิ่มม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑๔ ชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google