งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายพงศธร มีสรรพวงศ์ เลขที 8 ชั้น ม.4/5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายพงศธร มีสรรพวงศ์ เลขที 8 ชั้น ม.4/5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นายพงศธร มีสรรพวงศ์ เลขที 8 ชั้น ม.4/5
หัวข้อที่ 5 เรื่อง สิ่งมหัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ จัดทำโดย นายพงศธร มีสรรพวงศ์ เลขที 8 ชั้น ม.4/5

2 สิ่งมหัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์

3 ระบบเลขคณิตศาสตร์ ระบบเลข เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่แสดงถึงจำนวนต่าง ๆ ระบบเลขแต่ละ ระบบมีจำนวนตัวเลขที่ใช้เหมือนกับชื่อของระบบตัวเลขนั้น และมีฐานของจำนวน เลขตามชื่อของมัน เช่นเลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบ เลขฐานสิบหก ระบบเลขฐานสอง เป็นเลขฐานที่ประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัว คือ 0 และ 1 ซึ่งเลข 0 กับ 1 เป็นเลขที่นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลการทำงาน การเก็บข้อมูล หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางไฟฟ้า ระบบเลขฐานแปด เป็นเลขฐานที่ประกอบด้วยเลข 8 ตัวคือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, รวมแปดตัว ระบบเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานที่ประกอบด้วยเลข 10 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ซึ่งเลขฐาน 10 เป็นเลขฐานที่มนุษย์ทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายมากที่สุด เพราะว่าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ระบบเลขฐานสิบหก เป็นเลขฐานที่ประกอบด้วยเลข 10 ตัวและตัวอักษร 6 ตัว คือ ตัวเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, และตัวอักษรคือ A แทน 10, B แทน 11, C แทน 12, D แทน 13, E แทน 14, F แทน 15 ซึ่งรวมกันแล้วได้ 16 ตัว

4 ความมหัศจรรย์ของตัวเลข
มหัศจรรย์แห่งเลข 9 เลขเก้านั้นเมื่อนำไปคุณกับเลขอะไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็น 9 ทุกครั้ง ๙x๘ = ๗๒ ถ้าเราบวก ก็เอา ๗ มาบวกกับ ๒ ก็จะได้ ๙x๗๕๖ = ๖,๘๐๔ ผลลัพธ์ ๖,๘๐๔ เราก็เอาแต่ละตัวมาบวกกัน จะได้ ๖+๘+๐+๔ = ๑๘ จากนั้นเอา ๑+๘ จะได้ผลลัพธ์ เท่ากับ ๙  ไม่ว่าจะเลขอะไรก็ตาม ถ้าคูณด้วย ๙ หรือ ๙๙ หรือ ๙๙๙๙๙ สุดท้ายผลลัพธ์จะเป็น ๙ เสมอ เลข ๙ นั้น เมื่อนำไปบวกกับเลขอะไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นเลขตัวเดิมที่เอามาบวกทุกครั้ง ๙+๕ = ๑๔  ผลลัพธ์ ๑๔ เราก็แยกเป็น ๑+๔ = ๕  จะเห็นว่าได้เป็นเลข ๕ เหมือนเดิม ๙+๑,๗๕๘ ก่อนอื่นเราต้องรวม ๑+๗+๕+๘ ก่อนว่าเท่ากับเท่าไหร่ ๑+๗+๕+๘ = ๒๑ เอา ๒๑ มาแยก ๒+๑ = ๓  ทีนี้ก็บวก ๙ กับ ๑,๗๕๘ เลย ๙+๑,๗๕๘= ๑,๗๖๘ เอา ๑,๗๖๘ มาแยก ๑+๗+๖+๘= ๒๑ และ ๒+๑ =๓ เช่นกัน เหตุผลสุดท้ายที่น่าทึ่งเกี่ยวกับเลข ๙ คือเป็นเลขของสุริยจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์ทั้งหมด ๙ ดวง พอดี ...อันนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นความบังเอิญหรือมีใครบางคนที่อยู่นอกจักรวาลของเราจงใจ.....

5 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์: Maths symbols
     n : m  อัตราส่วน α    มุมที่ไม่ทราบว่า  แอลฟา         เช่น  5 : 2 ∑    ผลรวม ∝  เป็นสัดส่วนกับ {n} เซต n°  องศา            เช่น  A = {2,5,8,9}       เช่น ขนาดของมุมรูปจุดศูนย์กลาง ของวงกลม เท่ากับ 360° ∈   เป็นสมาชิกของ           เช่น 3 ∈ {1,2,3,4}   ค่าพาย ∉    ไม่เป็นสมาชิกของ          มีค่าประมาณ           เช่น 4 ∉ {5,6,8} ∠   มุม U   เอกภพสัมพัทธ์           เช่น  มุมฉากมีขนาด 90º { } หรือ Φ  เซตว่าง ∟   มุมฉาก υ  ยูเนียน หรือถ้วย θ    มุมที่ไม่ทราบค่า  ทีตา


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายพงศธร มีสรรพวงศ์ เลขที 8 ชั้น ม.4/5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google