งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. X ไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. X ไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. X ไม่
งานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) โดยผู้สร้างอนุญาตให้ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง และสร้างงานดัดแปลงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของงานนี้ได้โดยเสรี แต่เฉพาะในกรณีที่ให้เครดิตผู้สร้าง ไม่นำไปใช้ในทางการค้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต้ลิขสิทธิ์เดียวกันนี้เท่านั้น

2

3 การจัดการความรู้ คือ อะไร
เขียน “คำสำคัญ” ของการจัดการความรู้ที่ท่านเข้าใจ ลงใน บัตรคำ คนละ 1-2 บัตรคำ จัดกลุ่ม บัตรคำ วิเคราะห์ เชื่อมโยง ความหมาย ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยน วงใหญ่

4 ให้ความสำคัญกับการจัดการ เอกสาร ข้อมูล
ให้ความสำคัญกับการจัดการคนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนสามารถมี participate ต่อกันได้ Innovation mang. Knowledge mang. infomation mang. ให้ความสำคัญกับการจัดการ เอกสาร ข้อมูล Data mang.

5 สภากาแฟ (world café) http://www.new-paradigm.co.uk/world_cafe.htm

6 กติกาของร้านกาแฟ 1) สร้างบรรยากาศการประชุมให้สบายๆ ผ่อนคลายและสนุก อาจใช้ ผลไม้ ขนมแทน กาแฟ – ชา ก็ได้ 2) ใช้โต๊ะแล้วนั่งรอบวง หากไม่มีโต๊ะ ก็นั่งรอบวงกับพื้นก็ได้ กลุ่มหนึ่งๆ ประมาณ 4-8 คนไม่เกินนี้ ในแต่ละกลุ่มให้มีกระดาษ 1 แผ่น สำหรับให้แต่ละคนได้เขียนบันทึก / วาดภาพ ความคิดตัวเองไว้ หลังจากได้ฟังเพื่อนเล่าให้ฟัง 3) ภายหลังการแลกเปลี่ยนไปได้สัก 10 นาที เมื่อได้ยินสัญญา ให้เปลี่ยนโต๊ะนั่งใหม่ โดยในโต๊ะเดิมหรือวงเดิม ให้เหลือคนไว้ 2-3 คน (เป็นเจ้าของร้านกาแฟ) ที่จะช่วยทำหน้าที่เล่าของเดิม และเชื่อมโยงประเด็นจากคนใหม่ๆ (ผู้เข้าร่วมคนใหม่ นอกจากจะฟังเจ้าของร้านแล้ว ก็สามารถดู ข้อความหรือภาพความคิดที่ถูกบันทึกไว้ เพื่อคิดต่อก็ได้) 4) วนสัก 2 – 3 รอบ (ขึ้นอยู่กับเวลา) ก็เป็นอันจบกระบวนการระดมความเห็นโดยใช้ สภากาแฟ - - หลังจากนั้น แต่ละกลุ่มสรุปของตัวเอง

7

8 ถอดบทเรียน การจัดการความรู้ภายในองค์กร
ถอดบทเรียน การจัดการความรู้ภายในองค์กร เล่าเรื่อง ความสำเร็จในการจัดการความรู้ในองค์กร ระบุ เงื่อนไขที่ทำให้เกิดความสำเร็จ นั้น สรุป บทเรียนของกลุ่ม มีเวลา 30 นาที

9 การจัดการความรู้ในเมืองไทยเน้นอะไร
Chief Knowledge Officer คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ KM ระบบสารสนเทศ เทคนิคการดึง TK ออกมาเป็น EK เอกสาร คู่มือ มาตรฐาน

10

11

12

13 ลิขสิทธิ์ (copyright)
Tag: สวัสดิการ Tag: CSR ลิขซ้าย (copyleft) = anti-copyright ลิขสิทธิ์ (copyright) C

14 แสดงที่มา ไม่ใช้เพื่อการค้า และอนุญาตแบบเดียวกัน (by-nc-sa)
แสดงที่มา ไม่ใช้เพื่อการค้า และไม่แก้ไขต้นฉบับ (by-nc-nd) แสดงที่มา และอนุญาตแบบเดียวกัน (by-sa) แสดงที่มา และไม่แก้ไขต้นฉบับ (by-nd) แสดงที่มา และไม่ใช้เพื่อการค้า (by-nc)

15 เทคนิคดึงความรู้ Explicit K Tacit K Living knowledge Death knowledge เป้าหมายในการจัดการ สร้างวัฒนธรรมองค์กร / สัมพันธ์ ต่อยอดความรู้ - Knower เป้าหมายในการจัดการ Flow + เข้าถึงได้ง่าย เป็นระบบ ระเบียบ ค้นหาสะดวก รวดเร็ว เครื่องมือในการจัดการ เป็นการใช้ IT เข้ามาช่วย E – ทั้งหลาย

16 กลั่นกรอง ตรวจสอบ แบ่งปัน
EK TK กิจกรรม ถอดบทเรียน ประยุกต์ บทเรียน อบรมและดำเนินการ กลั่นกรอง ตรวจสอบ แบ่งปัน ปรับใช้ / ส่งต่อ ทุนทางปัญญา Collison Chris and Parcell Geoft (2001) Learning to Fly. UK Capstone Publishing Limited.

17 ข้อสังเกต ให้ความสำคัญกับ การผลิต / การเข้าถึง “ความรู้” มากกว่า การพัฒนา “ตัวคน” ทั้งที่ ตัวคน คือ ผู้ที่จะผลิต / ต่อยอด ความรู้ออกไป และ จะเป็น ผู้ใช้ และ ผู้สร้าง ความรู้

18

19

20 Goooooooooogle office
ต้องมีขนมหรืออาหารในระยะไม่เกิน 150 เมตรจากโต๊ะทำงานของทุกคน อาหารฟรี, ขนมฟรี, ฉีดวัคซีนฟรี, รถรับส่ง, สปา, สระว่ายน้ำและส่งหมอเข้าไปตรวจไข้ถึงบ้านฟรี ไม่จำกัดวันลาป่วย สามารถใช้เวลา 20 เปอร์เซ็นต์ของเวลางานทำโปรเจ็คส่วนตัวอะไรก็ได้ กูเกิลมักจะเลือกจ้างพนักงานที่สนใจกิจกรรมอื่นๆนอกเวลางาน มากกว่าตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงิน (อันนี้น่าสนใจ) บริษัทได้รับจดหมายสมัครงานกว่า 1,300 ฉบับต่อวัน ปัจจุบันกูเกิลมีพนักงานในสหรัฐอยู่ 6,500 คนและที่อื่นๆอีก 3,000 คน (ส่วนใหญ่อยู่ในอินเดีย)

21 Flickr DIGG

22 Six Apart

23 สำนักงานของเรา เป็นอย่างไร
ลักษณะ / รูปแบบ วัฒนธรรมภายในองค์กร มีอะไรที่เอื้อ หรือไม่เอื้อ ต่อการพัฒนา living knowledge หรือ คนในองค์กร

24 After Action Reviews

25 หลักการ เปิดใจ และ มุ่งมั่น ที่จะเรียนรู้ร่วมกัน ว่า การทำกิจกรรม ที่ผ่านมา (เมื่อไม่นานนี้) เกิดอะไรขึ้น ไม่เกิดอะไรขึ้น ทำไม ทั้งนี้ เพื่อเอา บทเรียน ความรู้ ไป ปรับ แก้ สำหรับ การทำกิจกรรม ครั้งถัดไป

26 มีเวลา 30 นาที และแลกเปลี่ยน
ประเด็นสำคัญ เป้าหมายคาดหวังอะไร 2) แล้วจริงๆ เกิดอะไรขึ้น 3) ทำไมจึงเกิดความแตกต่าง จากสิ่งที่คาดหมาย 4) ได้เรียนรู้อะไร มีเวลา 30 นาที และแลกเปลี่ยน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. X ไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google