งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Late Preterm อ. รุจิรัตน์ มณีศรี อ. วรวุฒิ แสงทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Late Preterm อ. รุจิรัตน์ มณีศรี อ. วรวุฒิ แสงทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Late Preterm อ. รุจิรัตน์ มณีศรี อ. วรวุฒิ แสงทอง

2 มองดูเหมือนทารกครบกำหนด
ทารกที่เกิดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ มีอายุครรภ์ระหว่าง 34 ถึง สัปดาห์ TTNB late preterm มองดูเหมือนทารกครบกำหนด มีความไม่สมบูรณ์ของสรีรวิทยา ระบบประสาท รวมทั้งกลไกการปรับตัวกับสภาวะนอกมดลูก เช่นความสามารถในการกำจัดน้ำในปอด ( lung fluid ) ออกไปยังทำได้ไม่ดี

3 surfactant มีไม่สมบูรณ์
หยุดหายใจ ( apnea ) ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหยุดหายใจจากท่านอนที่ไม่ถูกต้อง ( positional apnea ) เช่นท่านอนที่ทำให้ลำคอพับหรือแหงนมากเกินไป เสี่ยงต่อการเกิด Sudden Infant Dead Syndrome ( SIDS ) เป็น 2 เท่าของทารกที่เกิดครบกำหนด เสี่ยง/เกิดภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (bradycardia ) หลังเกิดน้ำหนักลดลงมาก อุณหภูมิกายต่ำ นอนหลับมาก ดูดนมยังไม่เก่ง ดูดนมได้น้อย ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ขาดน้ำ และตัวเหลือง

4 late preterm มีสมองพิการ ( cerebral palsy ) มากกว่าทารกที่เกิดครบกำหนด ( เกิดเมื่ออายุครรภ์ 37 – 40 สัปดาห์ ) ถึง 3 เท่า ( Petrini, et al, 2009 )

5 การพยาบาล การควบคุมอุณหภูมิ อย่างเหมาะสม ดูแลทางเดินหายใจ การควบคุม/
การป้องกันการติดเชื้อ การดูแลทางโภชนาการ ดูแลภาวะน้ำหนักตัวแรกเกิดลด เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ประเมินการแหวะนม และการอาเจียน ประเมินการขับถ่าย อุจจาระและปัสสาวะ การติดตามภาวะความผิดปกติที่อาจเกิด ขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว

6


ดาวน์โหลด ppt Late Preterm อ. รุจิรัตน์ มณีศรี อ. วรวุฒิ แสงทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google