งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีคิดวิธีวิเคราะห์ วิจารณ์งานประพันธ์จึง มีลักษณะดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีคิดวิธีวิเคราะห์ วิจารณ์งานประพันธ์จึง มีลักษณะดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิธีคิดวิธีวิเคราะห์ วิจารณ์งานประพันธ์จึง มีลักษณะดังนี้
ตามปกติแล้วเมื่อจะวิจารณ์สิ่งใด จำเป็นต้องเริ่ม วิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ให้เข้าใจ ชัดเจน เสียก่อนแล้วจึงวิจารณ์แสดงความเห็นออกมาอย่างมี เหตุผล ให้น่าคิด น่าฟังและเป็นคำวิจารณ์ที่ น่าเชื่อถือได้ การวิจารณ์งานประพันธ์สำหรับผู้เรียนที่ เริ่มต้นฝึกหัดใหม่ ๆ นั้น อาจต้องใช้เวลาฝึกหัด มากสักหน่อย อ่านตัวอย่างงานวิจารณ์ของผู้อื่น มาก ๆ และบ่อย ๆ จะช่วยได้มากทีเดียว เมื่อ ตัวเราเริ่มฝึกวิจารณ์งานเขียนใด ๆ อาจจะ วิเคราะห์ไม่ดี มีเหตุผลน้อยเกินไป คนอื่นเขาไม่ เห็นด้วย เราก็ควรย้อนกลับมาอ่านเขียนนั้น ๆ อีกครั้งแล้วพิจารณาเพิ่มเติม วิธีวิเคราะห์ วิจารณ์ งานประพันธ์จึงมีลักษณะดังนี้

3 แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ผู้อ่าน งานวรรณกรรม วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

4 แหล่งข้อมูล literature/2011/10/27/entry-5 %A5%E0%B8%87 B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0 %B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8% A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0 %B8%B5

5


ดาวน์โหลด ppt วิธีคิดวิธีวิเคราะห์ วิจารณ์งานประพันธ์จึง มีลักษณะดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google