งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโปรแกรม NAPHA EXTENSION

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโปรแกรม NAPHA EXTENSION"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโปรแกรม NAPHA EXTENSION
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Burean of AIDS, TB and STIs

2 Pop up รับผู้ป่วย Refer in
ในกรณี มีการ Refer ผู้ป่วยเข้ามา ระบบจะแจ้งเตือนให้ โรงพยาบาลที่ถูก Refer ทราบด้วยการ แสดง Message Dialog (Popup) เมื่อมีการ login เมื่อกดตกลง ระบบจะไปหน้ารับ Refer case อัตโนมัติ

3 ส่วนเพิ่มเติม รับผู้ป่วย Refer in
Click รับผู้ป่วยที่มี การ Refer จากโรงพยาบาลอื่นๆเข้าระบบ

4 รายงาน การส่งต่อผู้ป่วย Refer in , Refer out

5 ส่วนเพิ่มเติมใหม่ ในแบบฟอร์ม “รายงานสถานะผู้ป่วย”

6 การใช้งาน Remote ในกรณีที่พบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ Download โปรแกรม Remote จากหน้าจอหลัก

7 การใช้งาน Remote เมื่อ download file ได้สำเร็จ จะปรากฏ Icon
Click Icon เพื่อทำการ Run program และรอจนกว่าสถานะเป็นสีเขียว และมีตัวเลขปรากฏขึ้น ให้ผู้ใช้งานโทรติดต่อที่ บอกหมายเลข Your ID /Password

8 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ จะสามารถเริ่มใช้งานได้
Username , Password ของ สสจ.และ สคร. สสจ. จะมองเห็นข้อมูลทั้งหมดได้ เฉพาะโรงพยาบาลในจังหวัดที่ดูแล เท่านั้น สคร. จะมองเห็นข้อมูลทั้งหมดได้ เฉพาะโรงพยาบาลที่สังกัดในเขต เท่านั้น และจะยกเลิก Username : gfaidscare สำหรับการเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงจากที่ประชุมฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ จะสามารถเริ่มใช้งานได้ ในต้นเดือน มกราคม 2557


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโปรแกรม NAPHA EXTENSION

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google