งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดการห้องประชุมและสมาชิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดการห้องประชุมและสมาชิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดการห้องประชุมและสมาชิก
สำหรับ Domain Admin

2 ความสามารถในการบริหารจัดการของ Admin 3 ระดับ
Function Management Admin Domain Admin Room Admin Management System Management Yes No Add/Remove Domain Admin Add/Remove Room Yes (All Domain) Add/Remove User Add-On SMS Yes (Allow Feature) Conference File Upload File Management ความสามารถในการใช้งานระบบ TOT e-Conference สำหรับองค์กร/หน่วยงาน และบุคคลทั่วไป จัดอยู่ในระดับ Domain Admin , Room Admin และ User เท่านั้น 2

3 การ Login สำหรับ Domain Admin
1. พิมพ์ URL: 2. คลิกเลือกเมนู > เข้าสู่ระบบ 3. Login โดยใส่ Username และ Password แล้วคลิกปุ่ม Submit 1 2 Username 3

4 ระบบจัดการสำหรับ Domain Admin
System ส่วนแสดงสถานะของ Domain Management ระบบบริหารจัดการห้องประชุม File Management ระบบบริหารจัดการไฟล์ข้อมูล Add-On การส่ง Mail Alert และ SMS แจ้งเตือนการประชุม 4

5 การแสดงสถานะของ Domain
System เป็นส่วนที่แสดงสถานะของ Domain โดยคลิกที่ Status เพื่อดูสถานะของโดเมนในขณะนั้น 5

6 การเพิ่มห้องประชุม (Add Room)
การเพิ่มห้องประชุมจะเพิ่มได้ตามจำนวนห้องที่ลูกค้าซื้อ 6

7 รายละเอียดของห้องประชุม (Room List)
คลิกที่ Modified เพื่อแก้ไข รายละเอียดของห้องประชุม ต้องการลบห้องประชุม ให้คลิกเลือกห้องประชุมที่ต้องการลบ แล้วคลิกที่ถังขยะ กรณีลบห้องประชุม ไฟล์ที่อยู่ในห้องจะถูกลบไปด้วย

8 การเพิ่มรายชื่อสมาชิก (Add User)
เหมะกับ Domain ที่มีสมาชิกจำนวนน้อย

9 การเพิ่มรายชื่อสมาชิกจากไฟล์ (Add User File)
เป็นการเพิ่มสมาชิกจากไฟล์ Excel 1 2 สร้างตารางข้อมูลแล้วใส่รายละเอียดสมาชิก

10 การดูรายชื่อ/ค้นหา/แก้ไขข้อมูลสมาชิก (User List)
เป็นการแสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมดในโดเมน ค้นหาสมาชิกโดย ใส่ชื่อสมาชิก แล้วกด Search แก้ไขข้อมูลสมาชิกได้โดยคลิกที่เครื่องหมาย Modified ลบสมาชิกได้โดยคลิกเลือกสมาชิกที่ต้องการลบ แล้วคลิกที่รูปถังขยะ

11 การดูรายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์ (User Online)
เป็นการแสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมดที่ออนไลน์อยู่ในขณะนั้น ต้องการหยุดการทำงานของสมาชิก ให้คลิกที่ Drop User ที่ด้านหลังสมาชิกนั้น จะทำให้สมาชิกออกจากระบบทันที

12 การดูรายละเอียดของ Domain (Domain Profile)
รายละเอียดของโดเมน มีดังนี้ ชื่อโดเมน จำนวนห้อง จำนวน User รองรับการส่ง SMS นัดหมายหรือแจ้งเตือน การประชุม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) รองรับการส่งเมล์แจ้งเตือนการประชุม การกำหนดรูปแบบการ Login เข้าระบบ ปกติกำหนดแบบให้ใช้ชื่อ User ในการ Login (INTERNAL AUTHEN)

13 การดูรายการไฟล์ข้อมูล (File List)
สามารถดูรายการไฟล์ที่มีอยู่ทั้งหมดในโดเมน การเปลี่ยนสถานะ (Status) ของไฟล์ ลบไฟล์ได้ทุกไฟล์ 13

14 การดูไฟล์ข้อมูลการแชร์ (File Share)
แสดงรายชื่อไฟล์ข้อมูลที่มีการแชร์ไว้ 14

15 Feature เพิ่มเติม (Add-On)
การนัดหมาย/แจ้งเตือนการประชุมผ่านอีเมล์ 1. คลิกเมนู SMS & Mail Alert 2. คลิกเลือกห้องประชุม 3. เลือกรายชื่อผู้รับเมล์ 4. คลิกที่เครื่องหมาย > เพื่อส่งรายชื่อเข้าไปเก็บไว้ใน Send List หากต้องการนำรายชื่อออกจาก Send List ให้คลิกเครื่องหมาย < 5. พิมพ์ข้อความที่ต้องการนัดหมาย เลือกวัน และเวลาที่ต้องการส่งเมล์ 6. คลิก ส่งข้อความ หากต้องการลบข้อความให้คลิก ล้างหน้าจอ 1 2 5 4 3 6

16


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดการห้องประชุมและสมาชิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google