งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกมฝึกทักษะการคิดทางภาษาไทย ชุดที่ ๓ เชื่อมโยงชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกมฝึกทักษะการคิดทางภาษาไทย ชุดที่ ๓ เชื่อมโยงชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกมฝึกทักษะการคิดทางภาษาไทย ชุดที่ ๓ เชื่อมโยงชีวิต
เกมฝึกทักษะการคิดทางภาษาไทย ชุดที่ ๓ เชื่อมโยงชีวิต สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นเรียน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ โดย คุณครูสุภาภรณ์ สุดเอียด

2 พี่น้อง ร่วมฝึกฝน ฝึกอ่านคำ สังเกตคำอ่าน จดจำตัวสะกด ฝึกวิเคราะห์คำ
ฝึกเขียนคำ พี่น้อง ร่วมฝึกฝน

3 จ ฎ ฏ ฐ ด ฒ ต ตร ถ ธ ท ติ ส ษ ศ คำมาตราตัวสะกด แม่กด แต่ เท่านั้นจ้า
เขียนด้วยตัวสะกดได้หลายตัว จ ฎ ฏ ฐ ด ฒ ต ตร ถ ธ ท ติ ส ษ ศ แต่ อ่านออกเสียง เท่านั้นจ้า

4 มาฝึกอ่านออกเสียง กับลุงฮูกกันเถอะ

5 กิจกรรม อ่านว่า กิด-จะกำ

6 กฎของลูกเสือ อ่านว่า กด-ของ-ลูก-เสือ

7 เรา-ใช้-อิด-สร้าง-บ้าน
เราใช้อิฐสร้างบ้าน อ่านว่า เรา-ใช้-อิด-สร้าง-บ้าน

8 เอก-กะ-วุด-เรียน-ชั้น-ปอ.ห้า
เอกวุฒิเรียนชั้นป.๕ อ่านว่า เอก-กะ-วุด-เรียน-ชั้น-ปอ.ห้า

9 อะ-นา-คด-อยาก-เป็น-ครู
อนาคตอยากเป็นครู อ่านว่า อะ-นา-คด-อยาก-เป็น-ครู

10 ยายเอื้อนตักบาตรทุกเช้า
อ่านว่า ยาย-เอื้อน-ตัก-บาด-ทุก-เช้า

11 รถเก็บขยะของเทศบาลสีเหลือง
อ่านว่า รด-เก็บ-ขยะ-ของ-เทด-บาน-สี-เหลือง

12 ทดสอบตัวเองหลังเรียน

13 ลูกเสือสามัญทุกคนต้องมีไม้พลองเป็น………..
30 ลูกเสือสามัญทุกคนต้องมีไม้พลองเป็น……….. อาวุด อาวุษ อาวุธ

14 วันนี้ฉันมี ........ได้มาเที่ยวงานเดือนสิบ
60 วันนี้ฉันมี ได้มาเที่ยวงานเดือนสิบ A โอกาด B โอกาส C โอกาจ

15 ลุงเล็กเป็นช่างซ่อม................เก่งมาก
60 ลุงเล็กเป็นช่างซ่อม เก่งมาก A รถยน B รถยนต์ C รถยนตร์

16 ลุงเล็กชอบดูละครมากกว่า..........
60 ลุงเล็กชอบดูละครมากกว่า A ภาพยน B ภาพยนต์ C ภาพยนตร์

17 วันนี้คุณแม่จะทำ.........มันปลาให้ฉันกิน
60 วันนี้คุณแม่จะทำ มันปลาให้ฉันกิน A ทอด B ทอก C ทอต

18 ฉันรับประทานยาแก้.........ศีรษะ
60 ฉันรับประทานยาแก้ ศีรษะ A ปวด B ปวก C ปวศ

19 60 คุณยายถือ ใส่ผลไม้ A กระจาก B กระจาด C กระจาต

20 60 ไม้ ยาว ๓๐ เซนติเมตร A บรรทัษ B บรรทัส C บรรทัด

21 ธง......ไทยมีสีแดง สีน้ำเงิน สีขาว
60 ธง......ไทยมีสีแดง สีน้ำเงิน สีขาว A ชาต B ชาด C ชาติ

22 60 ก...ของลูกเสือมีสามข้อ A กด B กฎ C กฏ

23 ........จับผู้ค้ายาเสพติดไปลงโทษ
60 จับผู้ค้ายาเสพติดไปลงโทษ A ตำรวจ B ตำรวต C ตำรวด

24 ลองเขียนคำที่ฝึกอ่านผ่านมา
60 ลองเขียนคำที่ฝึกอ่านผ่านมา คำที่สะกดด้วย ด

25 ทดสอบความคงทนในการจำ

26 60 ลองคิดทบทวนคำ ที่สะกดด้วย ตร

27 60 ลองคิดทบทวนคำ ที่สะกดด้วย

28 60 ลองคิดทบทวนคำ ที่สะกดด้วย

29 60 ลองคิดทบทวนคำ ที่สะกดด้วย

30 60 ลองคิดทบทวนคำ ที่สะกดด้วย

31 60 ลองคิดทบทวนคำ ที่สะกดด้วย

32 60 ลองคิดทบทวนคำ ที่สะกดด้วย

33 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt เกมฝึกทักษะการคิดทางภาษาไทย ชุดที่ ๓ เชื่อมโยงชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google