งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำเกษตร 4 ชั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำเกษตร 4 ชั้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำเกษตร 4 ชั้น
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำเกษตร 4 ชั้น วิทยากรประจำจุด นายประสิทธิ์ ประทุมทอง สถานที่ดำเนินการ 4/4 ม.6 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม ค่ายรัตนพล จุดถ่ายทอด เกษตร 4 ชั้น อบต.คลองหอยโข่ง ถนนสายเก่าร้าง

2 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูกแก้วมังกร วิทยากรประจำจุด นางบุหงา จันทบาล
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูกแก้วมังกร วิทยากรประจำจุด นางบุหงา จันทบาล สถานที่ดำเนินการ 14 ม.5 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะ กรกฎาคม - กันยายน อบต.คลองหอยโข่ง ถนนบ้านเหนือ - เก่าร้าง จุดถ่ายทอดวาสนาพันธุ์ไม้

3 ถนนสายทุ่งลุง บ้านเหนือ
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูกข้าวโพดหวาน วิทยากรประจำจุด นายคะนึง รัตนพันธ์ สถานที่ดำเนินการ 38/2 ม.3 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม จุดถ่ายทอด ถนนสายทุ่งลุง บ้านเหนือ ค่ายรัตนพล ร.ร.บ้านคลองหอยโข่ง

4 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงด้วง วิทยากรประจำจุด นายสมหมาย จันทร์ภาพ
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงด้วง วิทยากรประจำจุด นายสมหมาย จันทร์ภาพ สถานที่ดำเนินการ ม.2 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะ ตลอดปี ที่ว่าการอำเภอ ร.ร บ้านหน้าวัดโพธิ์ จุดถ่ายทอด

5 ถนนสายบ้านเหนือ - เก่าร้าง
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงปลากดเหลือง วิทยากรประจำจุด นายหรั่ง แซ่เฮง สถานที่ดำเนินการ ม.5 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะ ตลอดปี ศูนย์วิจัย มอ. ถนนสายบ้านเหนือ - เก่าร้าง ซอยกลาโหม จุดถ่ายทอด

6 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูกมะละกอเพื่อ การค้า
วิทยากรประจำจุด นายดนอะซีด บิลโซ๊ะ สถานที่ดำเนินการ ม.7 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะ ตลอดปี มัสยิดควนกบ จุดถ่ายทอด ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านฯควนกบ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำเกษตร 4 ชั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google