งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงรายการข้อมูลงานวิจัย ไทยสู่มาตรฐานสากล อ. รพีพงษ์ แย้มสุวรรณ ( วิทยาลัยราชพฤกษ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงรายการข้อมูลงานวิจัย ไทยสู่มาตรฐานสากล อ. รพีพงษ์ แย้มสุวรรณ ( วิทยาลัยราชพฤกษ์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงรายการข้อมูลงานวิจัย ไทยสู่มาตรฐานสากล อ. รพีพงษ์ แย้มสุวรรณ ( วิทยาลัยราชพฤกษ์ )

2 ความสำคัญของการลงรายการ  ผู้ใช้ใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยไปสัก ระยะก็จะพบว่าระบบฐานข้อมูลส่วนใหญ่ยาก ต่อการค้นหาข้อมูลเนื่องจากข้อมูลอธิบาย งานวิจัยหรือเรียกว่า เมทาดาทา (metadata) นั้นแทบจะไม่ได้ระบุข้อมูลที่ สำคัญของงานวิจัยนั้นลงไปเลยทำให้ใน ต่างประเทศได้ริเริ่มจัดทำเอกสารข้อมูล หรือ DDI เพื่อพยายามสร้างมาตรฐานสากล สำหรับการอธิบายข้อมูลจากสังคมศาสตร์ พฤติกรรมและทางเศรษฐกิจ แสดงใน XML

3 “ การจัดเก็บข้อมูลคือกระบวนการ ที่หน่วยงานรัฐไม่ควรจะเก็บข้อมูลและ เผยแพร่เพียงแค่ข้อสรุปของการศึกษา แต่การเก็บข้อมูลควรเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้น ของโครงการ ความก้าวหน้าของโครงการ ที่อยู่ในช่วงวงจรชีวิตของโครงการและ สำหรับการสร้างเมทาดาทา ที่ถูกต้อง เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมานั้น เป็นเป็นกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและ เผยแพร่ข้อมูลของโครงการถูกต้องที่ แท้จริง ” จาค็อบส์และฮัมฟรีย์ (2004)

4 ความสำคัญของ DDI  รองรับการอธิบายการทำงานของงานวิจัย ทุกช่วงวงจรชีวิตของข้อมูลการวิจัยทั้งหมด มา พร้อมกับเมตาดาต้า DDI และช่วยให้ แนวความคิดข้อมูลการเก็บรวบรวมการ ประมวลผลและการกระจายการค้นพบการ วิเคราะห์ repurposing และการเก็บข้อมูล แผนภาพแสดงการพิจารณาที่สำคัญในการเก็บ ข้อมูลในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้าง ข้อมูลกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงอาจไม่เป็นเชิง เส้นเป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็น แต่มันเป็นสิ่ง สำคัญในการพัฒนาแผนการที่จะอยู่ที่การ พิจารณาเอกสารที่เข้ามาเล่นในทุกขั้นตอนของ วงจรชีวิตของข้อมูลดังภาพที่

5 การจัดเก็บข้อมูลในทุกวงจรชีวิต ของงานวิจัย

6 รายการรายละเอียดข้อมูลของแบบ สำรวจสำมะโนประชากร

7 รายการข้อมูลของแบบสำรวจสำมะโน ประชากร แบบ DDI

8 ขอบเขตด้านการวิจัย

9 นโยบายการเข้าถึงและเข้าใช้ข้อมูล

10

11 ชุดคำถาม

12

13 รายการตัวแปร

14

15

16

17

18

19

20

21 Future

22

23

24 OJS and Dataverse Network System Integration

25

26 Mockups of OJS Plugin: Journal Setup

27 Mockups of Published Article + Link to Data

28 Data in Dataverse

29

30


ดาวน์โหลด ppt การลงรายการข้อมูลงานวิจัย ไทยสู่มาตรฐานสากล อ. รพีพงษ์ แย้มสุวรรณ ( วิทยาลัยราชพฤกษ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google