งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง

2 เราสามารถป้องกันไม่ให้ภาวะโลกร้อนเลวร้ายไปกว่านี้ได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน ไฟฟ้า น้ำ หรือน้ำมัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ เราควรดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กินแค่พอดี มีแค่พอใช้ เปลี่ยนนิสัยให้พอเพียง

3 ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก
ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก เพราะถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และการเผากำจัดในเตาเผาขยะอย่างถูกวิธีต้องใช้พลังงานจำนวนมาก

4 สร้างนโยบาย 3Rs สร้างนโยบาย 3Rs   Reduce, Reuse, Recycle ทั้งในบ้านและอาคารสำนักงาน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่เป็นการลดพลังงานในการกำจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการกำจัด

5 ลดการใช้พลังงานในบ้าน
ลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้นับ 1 พันปอนด์ต่อปี

6 ขับรถยนต์ส่วนตัวให้น้อยลง
ขับรถยนต์ส่วนตัวให้น้อยลง  ขับรถยนต์ส่วนตัวให้น้อยลง ใช้รถประจำทาง ปั่นจักรยาน หรือเดินแทน เมื่อต้องไปทำกิจกรรมหรือธุระใกล้ๆบ้าน เพราะการขับรถยนต์น้อยลง หมายถึงการใช้น้ำมันน้อยลง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย เพราะน้ำมันทุกๆแกลลอนที่ประหยัดได้จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 20 ปอนด์

7 ลดการเผาป่าหญ้า  การเผาป่าหญ้า หรือเศษซากพืช เป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศจำนวนมาก นอกจากนั้นการตัดและเผาทำลายป่ายังเป็นการทำลายแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญ

8 ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า  ใช้กระดาษ 2 หน้า เพราะกระบวนการผลิตกระดาษแทบทุกขั้นตอน ต้องใช้พลังงานจากน้ำมัน และไฟฟ้าจำนวนมาก

9 ปลูกต้นไม้ในสวนหน้าบ้าน
ปลูกต้นไม้ในสวนหน้าบ้าน  ปลูกต้นไม้ในสวนหน้าบ้านคนละ 1 ต้น จะช่วยระบายความร้อนและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการปลูกต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น จะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ต้น ตลอดอายุของมัน

10 เป็นผู้นำกระแสของสังคม
เป็นผู้นำกระแสของสังคมเรื่องชีวิตที่พอเพียง ต้นตอหนึ่งของปัญหาโลกร้อน ก็คือ การบริโภคทรัพยากรจำนวนมหาศาล ชีวิตที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงน่าจะเป็นหนทางป้องกันและลดปัญหาโลกร้อนที่สังคมโลกกำลังเผชิญหน้าอยู่

11 เสนอ อ. วิชัย บุญเจือ จัดทำโดย น. ส
เสนอ อ.วิชัย บุญเจือ จัดทำโดย น.ส.เสาวณีย์ ดีช่อรัมย์ นิสิตชั้นปีที่ 1 รหัสนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google