งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ
15 ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร/อุปกรณ์ (อันตรายจากการทำงานที่พบ) นำเศษเหล็กหรือโลหะใส่เตาหลอมอุณหภูมิ ปรับคุณภาพน้ำเหล็กให้ได้มาตรฐานตามต้องการ รถบรรทุก รถยกเคลื่อนย้ายวัสดุ เตาหลอมเหล็ก ถังและระบบท่อจ่ายก๊าซออกซิเจน ถังใส่น้ำเหล็ก (ฟูมโลหะ ฝุ่นโลหะ เสียงดัง ความร้อน สารเคมีที่ใช้ ในการปรับคุณภาพ รังสีอินฟราเรด(แสงใต้แดง) สะเก็ด โลหะกระเด็น น้ำเหล็กกระเด็น สัมผัสถูกความร้อน เศษโลหะทิ่มตำ วัสดุตกทับ การยศาสตร์) งานหลอมโลหะ v นำน้ำเหล็กที่ผ่านการปรับคุณภาพ เทในแบบพิมพ์ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เช่น เหล็กแท่ง ข้อต่อวาล์ว ก๊อกน้ำ หรืออุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น งานหล่อโลหะ ปั้นจั่น ถังใส่น้ำเหล็ก ปั๊ม เครื่องหล่อเหล็กแท่ง (วัสดุตกทับ น้ำเหล็กกระเด็นถูกร่างกาย สัมผัสถูกความ ร้อน ฝุ่นโลหะ เสียงดัง ความร้อน ฝุ่นทราย รังสี อินฟราเรด(แสงใต้แดง) ฟูมโลหะ เศษโลหะทิ่มตำ ) v นำผลิตภัณฑ์ออกจากแบบพิมพ์ เข้าเตาอบค่อยๆ ลดอุณหภูมิลงช้าๆ หลังจากนั้น ทำการตกแต่งส่วน เกินหรือขัดแต่งผิวโลหะ งานตกแต่ง เตาอบ เครื่องเจียระไนโลหะ เครื่องยิงทราย (ความร้อน เสียงดัง ฝุ่นโลหะ เศษโลหะทิ่มตำ สะเก็ดโลหะกระเด็นเข้าตา ฝุ่นทราย) v อุปกรณ์ส่งถ่ายกำลัง มอเตอร์ ปั้นจั่น สายพาน ลำเลียง เครื่องตัด เครื่องพับ (วัสดุตกทับ แท่งเหล็ก/เส้นเหล็กมีความร้อนถูกร่างกาย ถูกหนีบ กระแทก ตัด ความร้อน เสียงดัง รังสี อินฟราเรด(แสงใต้แดง) ฟูมไอควันจากการตัดโลหะ) นำแท่งเหล็กมาทำการอบ และส่งต่อไปยังรางรีด แท่งเหล็กจะวิ่งผ่านแท่นรีดขนาดต่างๆ เมื่อรีดลด ขนาดลงได้ตามต้องการ จะส่งต่อไปยังลานลดอุณหภูมิ จากนั้นจะทำการตัดให้ได้ขนาด งานรีดเหล็ก

2 อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ
ขั้นตอนการผลิต งานหลอมโลหะ งานตกแต่ง งานหล่อโลหะ งานรีดเหล็ก

3 งานหลอมโลหะ เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
รถบรรทุก รถยกเคลื่อนย้ายวัสดุ เตาหลอมเหล็ก และระบบ ท่อจ่ายก๊าซออกซิเจน ถังใส่น้ำเหล็ก อันตรายที่พบ สะเก็ดโลหะกระเด็น น้ำเหล็กกระเด็น เศษโลหะทิ่มตำ วัสดุตกทับ สัมผัสถูกความร้อน เสียงดัง รังสีอินฟราเรด (แสงใต้แดง) ฟูมโลหะ ฝุ่นโลหะ สารเคมีที่ใช้ในการปรับ คุณภาพ ปัญหาด้านการยศาสตร์

4 งานหล่อโลหะ เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
ปั้นจั่น ถังใส่น้ำเหล็ก ปั๊ม เครื่องหล่อเหล็กแท่ง อันตรายที่พบ วัสดุตกทับ น้ำเหล็กกระเด็นถูกร่างกาย เศษโลหะทิ่มตำ - สัมผัสถูกความร้อน เสียงดัง รังสีอินฟราเรด (แสงใต้แดง) - ฟูมโลหะ ฝุ่นโลหะ ฝุ่นทราย

5 งานตกแต่ง เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
เตาอบ เครื่องเจียระไนโลหะ เครื่องยิงทราย อันตรายที่พบ - เศษโลหะทิ่มตำ สะเก็ดโลหะกระเด็นเข้าตา - ความร้อน เสียงดัง - ฝุ่นทราย ฝุ่นโลหะ

6 งานรีดเหล็ก เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
อุปกรณ์ส่งถ่ายกำลัง มอเตอร์ ปั้นจั่น สายพานลำเลียง เครื่องตัด เครื่องพับ อันตรายที่พบ - วัสดุตกทับ แท่งเหล็ก/เส้นเหล็กมีความร้อนถูกร่างกาย ถูกหนีบ กระแทก ตัด - ความร้อน เสียงดัง รังสีอินฟราเรด (แสงใต้แดง) ไอควันจากการตัดโลหะด้วยความร้อน

7 แนวทางป้องกัน

8 เครื่องจักร/อุปกรณ์ อยู่ในสภาพใช้งานอย่างปลอดภัยตาม มาตรฐานวิศวกรรม
ปิดครอบส่วนที่หมุนได้ และส่วนส่งถ่ายกำลัง ทำรั้วกั้นเขตอันตราย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

9 สารเคมี ติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น/ฟูม

10 กายภาพ ป้องกันการแผ่รังสีความร้อน จัดการ ระบายอากาศที่เหมาะสม
กั้นห้องควบคุมอุณหภูมิสำหรับพนักงาน ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากความร้อน เสียงดัง รังสี และรองเท้าหัวโลหะ เป็นต้น

11 การยศาสตร์ ย้ายของหนัก ยกเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี
ใช้อุปกรณ์ช่วยในการยกเคลื่อน ย้ายของหนัก ยกเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี

12 อัคคีภัย จัดให้มีแผนฉุกเฉินอัคคีภัย จัดฝึกอบรมพนักงานและทำการฝึกซ้อม
หนีไฟ ควบคุมระบบการทำงานที่อาจก่อเกิด ความร้อนหรือประกายไฟ


ดาวน์โหลด ppt อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google