งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Download ใน www.metteyya.info หรือ www.mattaiya.orgwww.metteyya.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Download ใน www.metteyya.info หรือ www.mattaiya.orgwww.metteyya.info."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Download ใน www.metteyya.info หรือ www.mattaiya.orgwww.metteyya.info

2 วัดถ้ำ ขาม 3077 2016 อาคารอนุสรณ์ ภายในวัด อาจาโรรังสี www.mattaiya.org

3 กาย เห็นสักแต่ว่ากาย ไม่ใช้สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนา เห็นสักแต่ว่าเป็นเวทนา ไม่ใช้ สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เป็นเวทนานุปัสส นาสติปัฏฐาน จิต เห็นสักแต่ว่าเป็นจิต ไม่ใช้สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เป็น จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน ธรรม ไม่ใช้เป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เรียกว่า ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน [ หนังสือเทสรังสีอนุสรณาลัย สิ้นโลก เหลือ ธรรม หน้า 98] www.mattaiya.org

4 หิริ โอตฺตปฺป นี้เป็นธรรมที่สำคัญ เพราะเป็นพื้นฐานของศีล เป็นต้น ของศีล ผู้จะมีศีลได้ ไม่ว่าจะเป็นศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 หรือศีล 227 ก็ตาม ต้องมีหิริ และโอตฺตปฺป 2 อย่างนี้ เนื่องจากได้เห็นจิตของคน เห็นความ นึกความคิดความปรุงของจิตของตน แล้วก็กลับบาปละอายบาป จึงไม่ อาจจะทำความชั่วได้ ฉะนั้น ศีลก็บริสุทธิ์เท่านั้นเอง ( ธรรมเทศนาเรื่อง เทวตานุสฺสติ ) www.mattaiya.org


ดาวน์โหลด ppt Download ใน www.metteyya.info หรือ www.mattaiya.orgwww.metteyya.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google