งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิตรที่ใกล้ชิดกว่าพี่น้อง A Reliable Friend

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิตรที่ใกล้ชิดกว่าพี่น้อง A Reliable Friend"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มิตรที่ใกล้ชิดกว่าพี่น้อง A Reliable Friend

2 “มีเพื่อนที่แสร้งทำเป็นเพื่อน แต่มีมิตรบางคนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง” (สุภาษิต 18.24)

3 “ผู้ที่มีเพื่อนกินจะถึงหายนะ แต่ก็มีเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง” (อมตธรรมร่วมสมัย)
“A person with many companions may come to ruin, but there is a friend that sticks closer than a brother.”

4 เพื่อน 3 ประเภท Three kinds of friends

5 1. เพื่อนชั่วขณะ (Circumstantial Friends) เพื่อนตามสถานการณ์
 เพื่อนตามสถานการณ์

6 “ มีเพื่อนที่แสร้งทำเป็นเพื่อน ” (สุภาษิต 18.24)
“ มีเพื่อนที่แสร้งทำเป็นเพื่อน ” (สุภาษิต 18.24)

7 “ผู้ที่มีเพื่อนกิน จะถึงหายนะ”

8 2. เพื่อนช่วงหนึ่ง (Seasonal Friends) “เพื่อนตามวาระ”

9 1มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์
2มีวาระเกิด และวาระตาย มีวาระปลูกและวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง 3มีวาระฆ่า และวาระรักษาให้หาย มีวาระรื้อทลายลงและวาระก่อสร้างขึ้น 4มีวาระร้องไห้ และวาระหัวเราะ มีวาระไว้ทุกข์ และวาระเต้นรำ 5มีวาระโยนหินทิ้ง และวาระเก็บรวบรวมหิน มีวาระสวมกอด และวาระงดเว้นการสวมกอด 6มีวาระแสวงหา และวาระทำหาย วาระเก็บรักษาไว้ และวาระโยนทิ้งไป 7มีวาระฉีกขาด และวาระเย็บ วาระนิ่งเงียบ และวาระพูด 8มีวาระรัก และวาระเกลียด วาระสงคราม และวาระสันติ (ปัญญาจารย์ 3:1-8)

10 3. เพื่อนชั่วชีวิต (Here to the end friends)
“เพื่อนจากวันนี้ถึงวันสุดท้ายของชีวิต”

11 “คนเป็นอันมากป่าวร้องความจงรักภักดีของเขาเอง แต่ใครจะหาคนสัตย์ซื่อพบเล่า” (สุภาษิต 20:6)

12 “แต่ก็มีเพื่อนสนิท ที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง” (สุภาษิต 18:24)
“แต่ก็มีเพื่อนสนิท ที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง” (สุภาษิต 18:24)

13 ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู ไม่มีใคร ไม่มีใคร
เพลงไม่มีใคร No, not one! ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู ไม่มีใคร ไม่มีใคร There’s not a friend like the lowly Jesus No, not one. No, not one ใครล้างบาปได้นอกจากองค์พระเยซู ไม่มีใคร ไม่มีใคร No one else can heal all our soul’s diseases. No, not one No, not one

14 ความบาปของเราพระเจ้าทรงทราบหมด
ร้องรับ ความบาปของเราพระเจ้าทรงทราบหมด Jesus knows all about our struggles พระองค์ช่วยเราจนตลอดกาล He will guide till the day is done

15 ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู ไม่มีใคร ไม่มีใคร
There’s not a friend like the lowly Jesus. ไม่มีใคร ไม่มีใคร No, not one! No, not one!

16 ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์เหมือนพระองค์ ไม่มีใคร ไม่มีใคร
ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์เหมือนพระองค์ ไม่มีใคร ไม่มีใคร No friend like Him is so high and holy No, not one! No, not one! ไม่มีผู้ใดถ่อมใจลงเหมือนพระองค์ ไม่มีใคร ไม่มีใคร And yet no friend is so meek and lowly No, not one! No, not one!

17 ไม่มีโมงใดที่พระองค์มิอยู่ใกล้ ป้องกันภัย ป้องกันภัย
ไม่มีโมงใดที่พระองค์มิอยู่ใกล้ ป้องกันภัย ป้องกันภัย There’s not an hour that He is not near us. No, not one! No, not one! กลางคืนมืดค่ำพระองค์เฝ้ารักษาไว้ ป้องกันภัย ป้องกันภัย No night so dark but His love can cheer us. No, not one! No, not one!

18 “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” (อพยพ 3:14)
“เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” (อพยพ 3:14)

19 “เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดา ของเรา เราได้สำแดงแก่ท่านแล้ว ” (ยอห์น 15:15)

20 “คนเป็นอันมากป่าวร้องความจงรักภักดีของเขาเอง แต่ใครจะหาคนสัตย์ซื่อพบเล่า” (สุภาษิต 20:6)

21 “มิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลา และพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก” (สุภาษิต 17:17)

22 “…พระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุด” (ยอห์น 13:1)


ดาวน์โหลด ppt มิตรที่ใกล้ชิดกว่าพี่น้อง A Reliable Friend

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google