งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร่ำรวยที่แท้จริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร่ำรวยที่แท้จริง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความร่ำรวยที่แท้จริง

2 คุณจะร่ำรวย เมื่อคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่

3 จงแบ่งปันแก่ผู้อื่น ในสิ่งที่คุณอยากเก็บไว้เอง

4 รักคน แต่อย่ารักวัตถุ ใช้วัตถุ แต่อย่าใช้คน

5 คือที่อยู่แท้จริงของเรา
บ้านบนสวรรค์ คือที่อยู่แท้จริงของเรา

6 เงินและทองคำเป็นทาสที่ดี แต่เป็นนายที่น่ากลัว

7 จงนับทุกสิ่งที่คุณมีที่เงินซื้อไม่ได้
ถ้าคุณอยากรวย จงนับทุกสิ่งที่คุณมีที่เงินซื้อไม่ได้

8 เป็นการลงทุนที่ให้เงินปันผลนิรันดร์
การรับใช้พระเจ้า เป็นการลงทุนที่ให้เงินปันผลนิรันดร์

9 ล้วนแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ยืม
ทุกสิ่งที่เรามี ล้วนแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ยืม

10 ชีวิตที่อยู่เพื่อพระเจ้า ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนไว้ให้

11 ผู้ที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ คือผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

12 ทำไมต้องจ่ายแพงเพื่อแลกกับสิ่งของในโลก ในเมื่อชีวิตนิรันดรนั้นได้เปล่า

13 พระเจ้าประทานทุกสิ่งที่มีให้กับเรา เราจงถวายทุกสิ่งที่มีให้กับพระองค์

14 ไม่มีมรดกใดจะมีค่าเท่ากับคุณธรรม

15 ปัญญาเพียงน้อยก็ดีกว่าความมั่งคั่งมหาศาล

16 ขัดสนเป้าหมายในชีวิต แย่ยิ่งกว่าขัดสนเงินทอง

17 ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วย (มธ.6,19-21)

18 ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย

19 ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนายได้
ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า และเงินทองพร้อมกันไม่ได้

20 ท่านยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขายทุกสิ่งที่มี
มอบเงินให้คนจน และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงติดตามเรามาเถิด

21 ยากจริงหนอ ที่คนมั่งมีจะเข้าสู่พระอาณาจักร อูฐจะลอดรูเข็ม
ยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระอาณาจักร

22 เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วร้ายทุกประการ
ความรักเงินตรา เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วร้ายทุกประการ

23 คนที่อยากรวย ก็ตกเป็นเหยื่อของการทดลอง
ติดกับดัก และตกลงไปในตัณหาชั่วร้ายโง่เขลา

24 อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อสลายไป
จงหาอาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดร


ดาวน์โหลด ppt ความร่ำรวยที่แท้จริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google