งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น Regional Reference Laboratory for The Measles / Rubella Laboratory Network in The South East Asia Region (SEAR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น Regional Reference Laboratory for The Measles / Rubella Laboratory Network in The South East Asia Region (SEAR)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น Regional Reference Laboratory for The Measles / Rubella Laboratory Network in The South East Asia Region (SEAR) ในปีพ.ศ. 2547 (2004) ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น Regional Reference Laboratory for The Measles / Rubella Laboratory Network in The South East Asia Region (SEAR) ในปีพ.ศ. 2547 (2004)

2 หน้าที่ของ Regional Reference Lab ตาม Technical Services Agreement (TSA) 1. แยกเชื้อและวิเคราะห์หาสายพันธุ์ไวรัสหัด และหัดเยอรมันที่ระบาดในประเทศสมาชิก เครือข่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก - เฉียง ใต้ 2. ให้การตรวจสอบความถูกต้องผลการตรวจ วิเคราะห์ไวรัสหัดและหัดเยอรมันให้กับ ประเทศสมาชิกเครือข่าย 3. ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคและวิชาการ เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันควบคุมโรค หัด

3 ภาพกิจกรรมฝึกอบรม ของ Regional Reference Laboratory ให้กับสมาชิก เครือข่ายในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้


ดาวน์โหลด ppt ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น Regional Reference Laboratory for The Measles / Rubella Laboratory Network in The South East Asia Region (SEAR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google