งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอนที่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอนที่."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตอนที่

2 Greeting 1 การทักทายตอนเช้า

3 Good morning, Lisa. Good morning, Sam.

4 I’m fine, thank you. And you?
How are you? I’m fine, thank you. And you?

5 I am fine.

6 โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์
vocabulary โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์

7 Good morning. กุ้ด มอนิ่ง สวัสดี(ตอนเช้า)

8 How are you? ฮาว อาร์ ยู สบายดีหรือเปล่า

9 I’m fine. ไอม์ ไฟน์ ฉันสบายดี

10 Thank you. แธ้ง คิ้ว ขอบคุณ

11 Greeting2 การทักทายตอนบ่าย

12 Good afternoon, Rose. How are you doing? Good afternoon, Mike.

13 I’m fine. I’m fine. And you?

14 vocabulary โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์

15 Good afternoon. กุ้ด อาฟเทอะนูน
สวัสดี(ตอนบ่าย)

16 How are you? ฮาว อาร์ ยู สบายดีหรือเปล่า

17 fine ไฟน์ สบายดี

18 ออกจากหน้ารายการ คลิกกากบาทแดง มุมบนขวามสุดของจอภาพ
เรียนต่อตอนที่ ได้นะคะ ออกจากหน้ารายการ คลิกกากบาทแดง มุมบนขวามสุดของจอภาพ


ดาวน์โหลด ppt ตอนที่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google