งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒.พยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กก”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒.พยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กก”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๒.พยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กก”

2 ประกอบด้วยพยัญชนะที่ตรงตาม และไม่ตรงตามมาตรา
มาตรากก หรือ ตัวสะกด “แม่กก” ประกอบด้วยพยัญชนะที่ตรงตาม และไม่ตรงตามมาตรา ไม่ตรงตามมาตรา คือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด ก หรือตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ก สะกดที่มาอาศัยเสียงคือ ข ค ฆ ตรงตามมาตรา คือพยางค์ที่มีตัว ก สะกด

3 นก อ่านว่า นก ตัวอย่าง สุข อ่านว่า สุก เมฆ อ่านว่า เมก
นก อ่านว่า นก ตัวอย่าง สุข อ่านว่า สุก เมฆ อ่านว่า เมก ดังพยางค์ต่อไปนี้ โรค อ่านว่า โรก ราก อ่านว่า ราก ภาค อ่านว่า พาก เลข อ่านว่า เลก

4 กติกา เริ่มเล่น ไปกันเลย กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4. หากคุณอยากดูรายการใดให้คลิกไปที่ลูกศร

5 ๑. สำนวนข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์สะกดแม่ กก
ข. ต้นไม้ตายเพราะลูก ก. ตีงูให้กากิน ง. ตีตนไปก่อนไข้ ค. ตีวัวกระทบคราด

6 ๒.พยัญชนะท้ายพยางค์สะกด แม่กก ข้อใดเขียนผิด
ก. ภาพยนตร์นางนาก ข. การคิดคำนวณเลขคณิตศาสตร์ ค. ประเพณีแห่นาค ง. ตัวนากกินปลาเป็นอาหาร

7 ๓. ข้อใดเขียนผิด ก. บวชนาก ข. บวชนาค ค. นากกินปลา ง. อีเล็กทรอนิค

8 ๔. สำนวนในข้อใดมีแม่ กก ก. เกลือจิ้มเกลือ ข. แก่ดีกรี ค. เกิดปีน้ำมาก ง. ไกลปืนเที่ยง

9 ๕. สำนวนในข้อใดไม่มีพยัญชนะท้ายพยางค์แม่ กก
ก. ตักน้ำรดหัวตอ ข. กระดังงารนไฟ ค. เนื้อเข้าปากช้าง ง. ปลูกเรือนค่อมตอ

10 ๖. สำนวนในข้อใดไม่มีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ กก
ก. น้ำกลิ้งบนใบบอน ข. ปลาตกน้ำหัวโต ค. พกหินดีกว่าพกนุ่น ง. พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ

11 ๗ .ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์สะกด แม่ กก
ก. ก จ ช ซ ข. ก ข ค ฆ ค. ก ข จ ซ ง. ก ข ค ซ

12 ๘.พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ กก ที่ไม่ตรงมาตราคือ
ก. ข ค ซ ข. ข จ ค ค. ข ค ฆ ง. ข ค ซ

13 ๙. ข้อใดเขียนถูกทุกคำ ก. ผาสุก นางนาก ข. นากกินปลา กาฬโรก ค. นาคเป็นสัตว์ วัณโรค ง. ความสุข เมฆสีขาว

14 ๑๐. ข้อใดเขียนถูก ก. ผาสุก ข. ผาสุข ง. ความทุก ค. ความสุก

15 ไชโย...เก่งจังเลยชนะครั้งที่ ๒ แล้วจ้า
ดูเฉลยก่อนค่ะ

16 เฉลย ๑. ข ๒. ก ๓. ก ๔. ค ๕. ข ๖. ก ๗. ข ๘. ค ๙. ง ๑๐. ก พักก่อนดีไหมคะ

17 ขอบคุณคะ ไปค้นคว้าแม่กดในหนังสือต่อดีไหมคะ

18 ต้าย ! ตาย ไปต่อไม่ได้แล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ๒.พยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กก”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google