งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C OMPUTER S CIENCE E VOLUTION & S TORAGE H ARDDISK E VOLUTION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C OMPUTER S CIENCE E VOLUTION & S TORAGE H ARDDISK E VOLUTION."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 C OMPUTER S CIENCE E VOLUTION & S TORAGE H ARDDISK E VOLUTION

2 C OMPUTER S CIENCE E VOLUTION Disquete(floppy-disk) 1.44 MB ปี 1987 จำนวน 487 = CD700MB

3 CD(C OMPACT D ISK )700MB ปี 1990 จำนวน 7 แผ่น จะเท่ากับ DVD ขนาด 4.36 GB CD 14 แผ่น เท่ากับ 1 DVD-DL

4 DVD(D IGITAL V ERSATILE D ISK ) ขนาด 4.36GB ปี 1998 12 แผ่น เท่ากับ B LU - R AY 50GB

5 Blu-Ray 50 GB จำนวน 20 แผ่น เท่ากับ HDD 1 TB

6 1 CD = 487 Disquetes 1 DVD 7 CD = 3100Disquetes 1 Blu-Ray = 20 DVD = 71 CD = 35.55 Disquetes 1 TB HDD = > 600MilDisquetes

7 S TORAGE H ARDDISK E VOLUTION เป็นเวลายาวนานมากก่อนที่ คำ จะถูกเขียน ขึ้น มีการวาดภาพบนผนังถ่ำ เมื่อประมาณ 87,000 ปีที่แล้ว

8 จากนั้นจึงเกิดแผ่นศิลาจารึกขึ้น ประมาณ 7000 ปี ก่อน

9 ต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างที่สุด และยังมีสิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้น อย่างกระดาษ เมื่อ 3000 ปีก่อน คริสตกาล

10 เครื่องจักรได้มีการพัฒนา และมีคำส่งให้เก็บไว้ขนการ์ด กระดาษเจาะ ปี 1846

11 ต่อมาปี 1946 ใช้หลอดแก้วสูญญากาศ ในการเก็บ ข้อมูลของคอมพิวเตอร์มีขนาด 4096 ไบต์

12 ต่อมาใช้แถบบันทึกแม่เหล็กสามารถเจาะได้ถึง 10,000 ปี ค. ศ. 1950

13 ต่อมาดรัมแม่เหล็ก 16 นิ้ว เก็บข้อมูลได้มากที่สุด 10,000 ตัว ปี 1955

14 แผ่นฟอลบปี้ดิสก์ เพื่อทำให้ข้อมูลสูญเสีย ยาก ปี 1969

15 ฮาร์ดดิสก์รุ่นแรกมีขนาดความจุ 4.45 MB ปี 1956 และยังคงพัฒนา ตั้งแต่ปี 1970

16 CD,DVD,HD-DVD,Blue-Ray Disk,1974 และ เทคโนโลยี พัฒานามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน

17 สมาชิกกลุ่ม นายเฉลิมชัย ยันต์เสถียร 5505100016 นายกุลณัฐ วัดสิงห์ 5505100018 นายนพวงศ์ คันธารัตน์ 5505100037


ดาวน์โหลด ppt C OMPUTER S CIENCE E VOLUTION & S TORAGE H ARDDISK E VOLUTION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google