งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมสาธิตการเสนอราคา e-Auction (Sealed Bid ตามระเบียบฯ ปี 2549)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมสาธิตการเสนอราคา e-Auction (Sealed Bid ตามระเบียบฯ ปี 2549)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมสาธิตการเสนอราคา e-Auction (Sealed Bid ตามระเบียบฯ ปี 2549)
บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด สำหรับผู้ค้า

2 เข้าสู่ website ของบริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด www. skleauction
เข้าสู่ website ของบริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด

3 Click เข้าสู่ระบบประมูล เลือกระบบประมูลตามระเบียบฯ ปี 2549

4 กรอก username และ password แล้วกด log in เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

5 ระบบแสดงสถานะ “ยังไม่ถึงเวลาเสนอราคา”
หน้าจอเสนอราคา ระบบแสดงสถานะ “ยังไม่ถึงเวลาเสนอราคา” ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเสนอราคาได้จากทางด้านซ้ายของหน้าจอ

6 เมื่อถึงเวลาเสนอราคา ระบบจะแสดง pop up
ให้ท่านกด OK

7 ระบบจะแสดงเวลานับถอยหลังเป็นตัวหนังสือสีแดงทางด้านบน
ให้ท่านกรอกราคาลงในช่องสี่เหลี่ยม แล้วกดปุ่มเสนอราคา

8 ไม่ต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอน ( , ) และกดปุ่มเสนอราคา
ต้องกรอกราคาเป็นตัวเลขเท่านั้น โดยการเสนอราคาในแต่ละครั้งต้องลดลงเท่ากับหรือสูงกว่า ราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่ต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอน ( , ) และกดปุ่มเสนอราคา

9 ระบบจะแสดง pop up โดยมีการแสดง ราคาที่ลดลงจากราคาล่าสุด
ให้ตรวจสอบว่าลดลงตามหลักเกณฑ์การเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ให้ท่านกด OK เพื่อยืนยัน หรือ กด Cancel เพื่อกรอกราคาใหม่

10 หากมีการเสนอราคาผิดเงื่อนไข ระบบจะแสดง pop up เตือนในรูปแบบต่างๆ
ให้ท่านตรวจสอบราคาที่เสนอไปอีกครั้งหนึ่ง

11 ท่านสามารถตรวจสอบราคาที่ได้เสนอไป ทางด้านล่างของหน้าจอ
หากเสนอราคาถูกต้อง สถานะของราคาจะเป็น Accept และ เป็น Reject เมื่อเสนอราคาผิดเงื่อนไข

12 สัญลักษณ์รูปค้อนจะปรากฏ เมื่อท่านเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในขณะนั้น

13 หากสัญลักษณ์รูปค้อนหายไป แสดงว่ามีผู้เสนอราคารายอื่นเสนอราคาต่ำกว่า

14 เมื่อมีเหตุขัดข้องและกรรมการสั่งหยุดการเสนอราคาชั่วคราว
ระบบจะแสดง pop up และ ข้อความสีแดง แทนที่ช่องสี่เหลี่ยม ระหว่างนี้ท่านจะไม่สามารถเสนอราคาต่อได้

15 เมื่อปรากฏช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าจอ ท่านสามารถเสนอราคาได้ต่อจากเดิม
โดยระบบจะทดเวลาที่หยุดการประมูลอัตโนมัติ

16 เมื่อเข้าสู่ช่วงปิดสถานะ 5 นาทีสุดท้าย ระบบจะแสดง pop up ให้ท่านกด OK

17 ในช่วงปิดสถานะจะไม่ปรากฏสัญลักษณ์รูปค้อน
ท่านจะไม่ทราบว่าราคาที่เสนอไปเป็นราคาต่ำที่สุดหรือไม่

18 เมื่อหมดเวลาการเสนอราคา และมีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากัน
ระบบจะต่อเวลา 3 นาที อัตโนมัติ ให้ท่านกด OK

19 **การเสนอราคาสุดท้าย ควรจะเสนอก่อนหมดเวลาประมาณ 1 นาที
ในช่วงการต่อเวลา ท่านสามารถเสนอราคาได้จนหมดเวลาการเสนอราคา **การเสนอราคาสุดท้าย ควรจะเสนอก่อนหมดเวลาประมาณ 1 นาที เพื่อให้ระบบส่งข้อมูลไปยัง server ได้ทัน

20 เมื่อหมดเวลาการเสนอราคา ระบบจะแสดง pop up ให้ท่านกด OK

21 ท่านไม่สามารถเสนอราคาต่อได้

22 ให้กดปุ่มออกจากระบบ

23 สำหรับผู้สนใจทดสอบระบบ สามารถเข้าทดสอบได้ดังนี้
บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด

24 เข้าสู่ website ของบริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด www. skleauction
เข้าสู่ website ของบริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด

25 *** ผู้สนใจจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรมจาวาก่อนทดสอบระบบ ***
Click ดาวน์โหลดโปรแกรมจาวา

26 หลังจากติดตั้งโปรแกรมจาวาแล้ว
Click ทดสอบระบบ

27 ผู้สนใจทดสอบระบบ สามารถ Click login โดยไม่ต้องกรอก username และ password
***เวลาในการทดสอบเป็นเวลา 30 นาที และเว้นช่วง 30 นาทีก่อนจะเริ่มการทดสอบรอบต่อไป ***

28 บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด
ขอแสดงความขอบคุณ บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมสาธิตการเสนอราคา e-Auction (Sealed Bid ตามระเบียบฯ ปี 2549)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google