งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมสาธิตการเสนอราคา e-Auction (Sealed Bid ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ ซีล จำกัด สำหรับ ผู้ค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมสาธิตการเสนอราคา e-Auction (Sealed Bid ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ ซีล จำกัด สำหรับ ผู้ค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมสาธิตการเสนอราคา e-Auction (Sealed Bid ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ ซีล จำกัด สำหรับ ผู้ค้า

2 เข้าสู่ website ของบริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด www.skleauction.com

3 Click เข้าสู่ระบบประมูล เลือกระบบประมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4 กรอก username และ password แล้วกด log in เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

5 ระบบจะแสดงโครงการที่จะมีการประมูล สถานะของงานประมูล แสดงสถานะ ยังไม่ถึงเวลาประมูล แสดงสถานะ กำลังมีการประมูล แสดงสถานะ ปิดการประมูล

6 กด auction เพื่อเข้าสู่หน้าจอเสนอราคา

7 หน้าจอเสนอราคา ระบบแสดงสถานะ “ ยังไม่ถึงเวลาเสนอราคา ” ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเสนอราคาได้จากทางด้านซ้ายของหน้าจอ

8 เมื่อถึงเวลาเสนอราคา ระบบจะแสดง pop up ให้ท่านกด OK

9 ให้ท่านกรอกราคาลงในช่องสี่เหลี่ยม แล้วกดปุ่มเสนอราคา ระบบจะแสดงเวลานับถอยหลังเป็นตัวหนังสือสีแดงทางด้านบน

10 9900000 ต้องกรอกราคาเป็นตัวเลขเท่านั้น โดยราคาต้องน้อยกว่าราคาเริ่มต้นหรือราคาที่เคยเสนอไป ไม่ต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอน (, ) และกดปุ่มเสนอราคา

11 ระบบจะแสดง pop up ให้ตรวจสอบตัวเลขที่เสนอราคา ให้ท่านกด OK เพื่อยืนยัน หรือ กด Cancel เพื่อกรอกราคาใหม่

12 ระบบจะแสดง pop up เตือนในรูปแบบต่างๆ เมื่อท่านกรอกราคาไม่ถูกต้อง หรือราคาน้อยเกินไป ให้ท่านตรวจสอบราคาที่เสนอไปอีกครั้งหนึ่ง

13 ท่านสามารถตรวจสอบราคาที่ได้เสนอไป ทางด้านล่างของหน้าจอ

14 สัญลักษณ์รูปค้อนจะปรากฏ เมื่อท่านเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในขณะนั้น

15 หากสัญลักษณ์รูปค้อนหายไป แสดงว่ามีผู้เสนอราคารายอื่นเสนอราคาต่ำกว่า

16 เมื่อมีเหตุขัดข้องและกรรมการสั่งหยุดการเสนอราคาชั่วคราว ระบบจะแสดงข้อความสีแดง แทนที่ช่องสี่เหลี่ยม ระหว่างนี้ท่านจะไม่สามารถเสนอราคาต่อได้

17 เมื่อปรากฏช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าจอ ท่านสามารถเสนอราคาได้ต่อจากเดิม โดยระบบจะทดเวลาที่หยุดการประมูลอัตโนมัติ

18 เมื่อเข้าสู่ช่วงปิดสถานะ 5 นาทีสุดท้าย ระบบจะแสดง pop up ให้ท่านกด OK

19 ในช่วงปิดสถานะจะไม่ปรากฏสัญลักษณ์รูปค้อน ท่านจะไม่ทราบว่าราคาที่เสนอไปเป็นราคาต่ำที่สุดหรือไม่ ** การเสนอราคาสุดท้าย ควรจะเสนอก่อนหมดเวลาประมาณ 2-3 นาที เพื่อให้ระบบส่งข้อมูลไปยัง server ได้ทัน

20 เมื่อหมดเวลาการเสนอราคา ระบบจะแสดง pop up ให้ท่านกด OK

21 ท่านไม่สามารถเสนอราคาต่อได้

22 ให้กดปุ่มออกจากระบบ

23 ขอแสดงความขอบคุณ บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ ซีล จำกัด


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมสาธิตการเสนอราคา e-Auction (Sealed Bid ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ ซีล จำกัด สำหรับ ผู้ค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google