งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RAS : System management and Operation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RAS : System management and Operation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RAS : System management and Operation
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

2 Solid capture < 0.001 µ dissolved 0.001 - 1 µ colloidal
µ supra – colloidal > µ settleable

3 TSS ขนาดมากกว่า 1 µ ในปริมาตร 1 ลิตร
> 25 mg/l ไม่มีอันตราย ~ 15 mg/l save value for RAS 100 mg/l เลี้ยงปลานิลได้ดี

4 Solid generation TSS = 25 % of Feed Fed (dry matter)

5 TSS physical characteristics
- Particle specific gravity ( ) - Particle size distribution - 97 % of feed particle > 60 µ - 73 % > 500 µ (0.5 mm)

6 - การตกตะกอนไม่สามารถใช้ได้กับ fine particle
(30 µ) - fine particle ใช้เวลาหลายชั่วโมง เพื่อตกเป็น ระยะทาง 0.5 m - Drum filter ใช้กับ ?

7 Removal machanism - Gravity separation (ถังตกตะกอน) > 100 µ
- Filtration (screen, granular media) > 30 µ - Flotation (Foam fractionation) < 30 µ

8 Reported settling velocities
- For fish feces at 1.7 – 4.3 cm/s - For feed pellet at 14 cm/s

9 Drum filters - Backwash 0.2 – 1.5 % of treated flow
- < 200 µ เพิ่ม removal rate - < 60 µ ไม่สามารถเพิ่ม removal rate สูญเสียแรงดัน ต้องการ excessive backwash - ผ้ากรองมีการล้างทำความสะอาด เมื่อมีการอุดตัน

10 Biofiltration Nitrification : - การควบคุมแอมโมเนียอย่างมีประสิทธิภาพ
- Autotrophic bacteria ย่อยสารอนินทรีย์ - ใน biofilter, nitrifying bacteria ทำงานร่วมกับ heterotrophic bacteria, protozoa ย่อย สารอินทรีย์

11 - Heterotrophic bacteria โตเร็วกว่า Nitrifying
bacteria จึงแย่งพื้นที่และออกซิเจน ใน biofilter เมื่อมี สารอินทรีย์ในน้ำมาก - น้ำจึงควรสะอาดที่สุด เพื่อลดสารอินทรีย์ในน้ำ (solid) - Ammonia to nitrite peaks at 14 days - Nitrite peak at 28 days - Nitrate begin after 21 days

12 1 g of ammonia required g of Oxygen g of CaCo3

13 pH - Optimum range 7.2 – 7.8 for nitrification
- Good to maintain PH at lower and to minimize ammonia stress.

14 Alkalinity - Buffer capacity for an aquatic system.
- 1 g of ammonia need 7.14 g of alkalinity. - Add sodiumbicabonate , NaOH. - Nitrification reduce PH and impact the biofilter performance.

15 Temperature - 10 °C decrease result in 50 % reduction in removal rate.
- Nitrifying bacteria can adapt slowly.

16 Oxygen - Rate – limitting facter in biofilter.
- 1 g of ammonia need 4.57 g of oxygen. - 2 mg/l DO เพียงพอสำหรับ max nitrification rate.

17 Ammonia - 0 – 3 mg/l ammonia increase biofilter performance.
- Accumulated ammonia inhibit nitrification.

18 Carbon dioxide : - From fish and bacteria respiration.
- Carrying capacity increase to 100 kg/m3 CO2 removal must be included. - 1 g of oxygen consume : 1.38 g of CO2 is produce.

19 - ปลานิล , ปลากะพง ทนได้ถึง 60 mg/l
- CO2 ลด pH กระทบถึงระบบ biofilter

20 System monitoring and Control
- ความหนาแน่นสูง ยิ่งมีความเสี่ยงจากอุปกรณ์เครื่องมือ และการจัดการที่ผิดพลาด - ต้องการข้อมูลที่แม่นยำ , real time. - ทราบ performance ของระบบ -ในภาวะปัจจุบัน เครื่องมือ และเทคโนโลยีต่าง ๆ มีราคา ลดลง สามารถหามาได้ในราคาไม่แพง

21 Life support priorities in RAS
High : - ระบบไฟฟ้า - ระดับน้ำ , flow - Dissolved oxygen , aeration system.

22 Meduim : - Temperature - Carbondioxide - pH

23 Low : - Alkalinity - Ammonia - Nitrite - Nitrate

24 Monitoring sensors and equipment
- Float switch กรณีน้ำแห้ง - Aeration pressure กรณีไฟฟ้าดับ - DO sensor กรณี DO ต่ำ

25 Waste management and disposal
- ไม่ทิ้งเลน ตกตะกอน ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ - ล้างบ่อกรองชีวภาพ ทุก ๆ 3 เดือน - ใช้ปลากินพืช เช่น ปลานวลจันทร์ทะเล, ปลาตะกรับ, ปลาหางนกยูง กำจัดตะกอนในบ่อตกตะกอน

26 System management and operation
- ระบบนั้นสำคัญอย่างไร - ความไว้ใจได้ของระบบ - ความแข็งแกร่ง

27 Backup system - ระบบไฟฟ้าสำรอง ที่มีการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ
เมื่อไฟฟ้าปกติดับ - มีการตรวจสอบ ระบบเป็นระยะ ๆ - ออกซิเจนสำรอง ในกรณีไฟฟ้าดับ ไฟสำรองไปเปิด โซลินอยวาล์วให้ออกซิเจนใน tank ออกมา

28 Laboratory facilities
- Lab analysis - Microscope for fish heath - Working space Test kit , sensor , mornitoring , control

29 Quarantine facilities
- Fish introduce disease to RAS - It can be minimized by quarantine - Not contact with growing system

30 Waste management - Discharge regulation
- Waste from culture system used for fertilizer. - Disposal of dead fish.

31 Grading - อดอาหารก่อน 1 วัน - ขนาด 1 นิ้ว – 6 นิ้ว
- ควรระมัดระวัง ลดอาการบาดเจ็บ เครียด

32 Transportation live fish
- ควรคำนึงถึงขนาดปลา จำนวน ความหนาแน่น - ภาชนะบรรจุ - ระยะเวลาในการขนส่ง กรณีศึกษาปละกะพงขาว

33 Equipment Tank : - Durable , Easily repairable
- Non-toxic , Easy to sanitize - Insulated , watertight - Easy to load and unload

34 Super charges - ขนาดเล็ก ใช้มอเตอร์ 0.5 แรงม้า
- ขนาดเล็ก ใช้มอเตอร์ แรงม้า - ขนาดกลาง ใช้มอเตอร์ 3 แรงม้า - ขนาดใหญ่ ใช้มอเตอร์ 9 แรงม้า

35 DO meter - YSI 56 , 57 - WTW

36 Water quality DO : - ไม่ควรต่ำกว่า 4 mg/l เลี้ยงตามความหนาแน่นสูง
ต้องระวังเรื่องนี้ให้มาก - ถ้าต่ำกว่านี้ปลาคายอาหาร อาจตายหมด - DO ต่ำหลังให้อาหาร ควรแบ่งอาหาร 2 มื้อ เพื่อลด ปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำ - ท่อยางสีดำมีรูพรุน เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

37 CO2 : - มากเกินไป > 30 ppm ทำให้เลือดรับ O2 ไม่ดี TAN : - < 0.5 mg/l - มากเกินไป ตรวจสอบ PH - ลดอาหาร

38 Fish health management
Mornitoring : - ขูดเมือกดูทุกสัปดาห์ว่ามี parasite หรือไม่ - เมื่อพบ ให้กำจัดทันที แล้วตรวจซ้ำ - ตรวจสอบ การกินอาหาร , การว่ายน้ำ , การรวมกลุ่ม, การตอบสนอง ว่าปกติดีหรือไม่

39 Biosecurity - ลดความเสี่ยงที่เชื้อโรคเข้าสู่ระบบ
- ลดความเสี่ยงที่เชื้อโรคกระจายออกไป - ลดสภาพที่ทำให้ปลาอ่อนแอ

40 Quarantine - แช่ยา สารเคมีฆ่าเชื้อ - แยกออกมาจากระบบระยะหนึ่ง
- ห้ามบุคคลภายนอกเข้าบริเวณนี้ - ระบบฆ่าเชื้อโรคระหว่าง quarantine กับ production area

41 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt RAS : System management and Operation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google