งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายแห่ง ชีวิต เป้าหมายแห่ง ชีวิต รวมข้อความแห่งการใช้ ชีวิต รวมข้อความแห่งการใช้ ชีวิต ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายแห่ง ชีวิต เป้าหมายแห่ง ชีวิต รวมข้อความแห่งการใช้ ชีวิต รวมข้อความแห่งการใช้ ชีวิต ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป้าหมายแห่ง ชีวิต เป้าหมายแห่ง ชีวิต รวมข้อความแห่งการใช้ ชีวิต รวมข้อความแห่งการใช้ ชีวิต ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES

3 พลังอำนาจสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดในชีวิต... พลังอำนาจสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดในชีวิต... พลังอำนาจ ของพระเจ้า ! พลังอำนาจ ของพระเจ้า! ช่องส่งที่มีพลังอำนาจมากที่สุด ในการติดต่อสื่อสาร... ช่องส่งที่มีพลังอำนาจมากที่สุด ในการติดต่อสื่อสาร... ขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด... ขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด... แรงดึงดูดที่มีพลังอำนาจ มากที่สุดในชีวิต... แรงดึงดูดที่มีพลังอำนาจ มากที่สุดในชีวิต... ความสุขที่ ยิ่งใหญ่ที่สุด... ความสุขที่ ยิ่งใหญ่ที่สุด... คำอธิ ฐาน ! คำอธิ ฐาน! ศรัทธ า ! ศรัทธ า! ความ รัก ! ความ รัก! การ ให้ ! การ ให้!

4 สิ่งที่เลวร้ายที่สุดถ้า ปราศจากสิ่งนี้... สิ่งที่เลวร้ายที่สุดถ้า ปราศจากสิ่งนี้... ความ หวัง ! ความ หวัง ! นิสัยที่ไม่ดีที่ส่งผลเสียต่อ เรามากที่สุด... นิสัยที่ไม่ดีที่ส่งผลเสียต่อ เรามากที่สุด... สิ่งที่คำนวณได้อย่าง เหลือเชื่อของโลกนี้... สิ่งที่คำนวณได้อย่าง เหลือเชื่อของโลกนี้... ความสูญเสียที่ ยิ่งใหญ่ที่สุด... ความสูญเสียที่ ยิ่งใหญ่ที่สุด... ความวิตก กังวล ! ความวิตก กังวล ! สมอ ง ! สมอ ง ! การขาดความ เคารพตนเอง ! การขาดความ เคารพตนเอง ! สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ ธรรมชาติสร้างขึ้น สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ ธรรมชาติสร้างขึ้น ความเป็น หนุ่ม - สาว ! ความเป็น หนุ่ม - สาว !

5 ปัญหาที่ควรจะแก้ไขมาก ที่สุด... ปัญหาที่ควรจะแก้ไขมาก ที่สุด... เชื้อโรคที่ทำให้เราหมด ประสิทธิภาพมากที่สุด... เชื้อโรคที่ทำให้เราหมด ประสิทธิภาพมากที่สุด... สิ่งที่อันตรายที่จะทำให้เรา กลายเป็นคนชั้นต่ำ... สิ่งที่อันตรายที่จะทำให้เรา กลายเป็นคนชั้นต่ำ... ความ กลัว ! ความ กลัว ! คำแก้ ตัว ! คำแก้ ตัว ! การ นินทา ! การ นินทา ! คำสามคำที่มีอานุภาพ... คำสามคำที่มีอานุภาพ... เราทำ ได้ ! เราทำ ได้ ! นิสัยที่น่ารังเกลียดที่สุด... นิสัยที่น่ารังเกลียดที่สุด... ความเห็น แก่ตัว ! ความเห็น แก่ตัว ! เครื่องแต่งกายที่สวย ที่สุด... เครื่องแต่งกายที่สวย ที่สุด... รอยยิ้ ม ! รอยยิ้ ม !

6 ความรู้สึกที่ไร้ค่าที่สุด ก็ คือ … ความรู้สึกที่ไร้ค่าที่สุด ก็ คือ … ความสงสาร ตัวเอง ! ความสงสาร ตัวเอง ! รางวัลที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่มี ไว้ครอบครอง … รางวัลที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่มี ไว้ครอบครอง … ความไว้เนื้อ เชื่อใจ ! ความไว้เนื้อ เชื่อใจ ! ยากระตุ้น ที่ฉีดเข้าเส้นที่ดี ที่สุด ก็คือ … ยากระตุ้น ที่ฉีดเข้าเส้นที่ดี ที่สุด ก็คือ … การให้ กำลังใจ ! การให้ กำลังใจ ! ยานอนหลับที่ดีที่สุด ก็คือ … ยานอนหลับที่ดีที่สุด ก็คือ … สันติสุข ใน หัวใจ ! สันติสุข ใน หัวใจ ! งานที่ให้ความพึงพอใจ ที่สุด ก็คือ … งานที่ให้ความพึงพอใจ ที่สุด ก็คือ … การช่วยเหลือ ผู้อื่น ! การช่วยเหลือ ผู้อื่น !

7 ความชื่นชมยินดีนั้นนำมาถึงสิ่งดีดีของชีวิต ความชื่นชมยินดีเปลี่ยนสิ่งที่เรามีอยู่ให้เพียงพอ และก็มากเกินพอด้วยซ้ำ ความชื่นชมยินดียังเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ยอมรับนำไปสู่ การยอมรับ ความไม่เป็นระเบียบนำไปสู่ความเรียบร้อย ความสับสนอลหม่านนำไปสู่ความสดใส และยังสามารถเปลี่ยนอาหารธรรมดาให้กลายเป็น อาหารอันโอชะ เปลี่ยนจากที่พักอาศัยให้กลายเป็นบ้านที่อบอุ่น ความชื่นชมยินดีนั้นนำมาถึงสิ่งดีดีของชีวิต ความชื่นชมยินดีเปลี่ยนสิ่งที่เรามีอยู่ให้เพียงพอ และก็มากเกินพอด้วยซ้ำ ความชื่นชมยินดียังเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ยอมรับนำไปสู่ การยอมรับ ความไม่เป็นระเบียบนำไปสู่ความเรียบร้อย ความสับสนอลหม่านนำไปสู่ความสดใส และยังสามารถเปลี่ยนอาหารธรรมดาให้กลายเป็น อาหารอันโอชะ เปลี่ยนจากที่พักอาศัยให้กลายเป็นบ้านที่อบอุ่น และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดก็คือ … และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดก็คือ … ความชื่น ชมยินดี ! ความชื่น ชมยินดี ! The future is as bright as the promises of God! Gratitude unfolds the goodness of life. It turns what we have into enough, and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow.

8 ความชื่นชมยินดีทำให้เรา เข้าใจอดีต นำสันติสุขมาให้กับเราใน วันนี้ และมอบนิมิตหมายให้กับเรา ในวันพรุ่งนี้ PLEASE SHARE THIS MESSAGE WITH OTHERS! For more PowerPoint shows visit: www.98.to/powerpoints/ อนาคตนั้นสดใส เหมือนดั่งคำ สัญญาของพระเจ้า


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายแห่ง ชีวิต เป้าหมายแห่ง ชีวิต รวมข้อความแห่งการใช้ ชีวิต รวมข้อความแห่งการใช้ ชีวิต ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google