งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tommy's Window Slideshow

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tommy's Window Slideshow"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tommy's Window Slideshow
จงเลือก Tommy's Window Slideshow ♫ Turn on your speakers CLICK TO ADVANCE SLIDES Copyright © 2008 Tommy's Window. All Rights Reserved Text by Virginia Brandt Berg

2 การเลือกที่ทำให้โมเสส ยิ่งใหญ่

3 ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการรื่นเริงสำราญในความชั่ว
“เพราะความเชื่อ เมื่อโมเสสโตแล้ว ท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าบุตรของธิดากษัตริย์ฟาโรห์ ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการรื่นเริงสำราญในความชั่ว ท่านถือว่าการอดทนต่อความอัปยศเพื่อพระคริสต์ ประเสริฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์” (ฮีบรู 11,24-26)

4 ซื่อสัตย์ต่ออียิปต์ หรือ อยู่ร่วมกับชนชาติของตน
เมื่อโมเสสโตขึ้น รู้ความจริงว่า ท่านเป็นชาวฮีบรู ไม่ใช่ชาวอียิปต์ โมเสสต้องเลือก ซื่อสัตย์ต่ออียิปต์ หรือ อยู่ร่วมกับชนชาติของตน

5 การเลือกที่ยากลำบากจริงๆ
ความร่ำรวย และความสุขสบายคุ้นเคยของอียิปต์นั้น เย้ายวนนักหนา

6 แต่ทำไม ครั้งใดที่เห็นทาสชาวฮีบรูถูกกดขี่รังแก
หัวใจก็กลับรุ่มร้อนดังไฟเผา

7 แต่อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิต ถ้าเลือกจะเป็นชาวฮีบรู ?
แต่ท่านเลือกที่จะ “ร่วมทุกข์กับประชากรของพระเจ้า มากกว่าที่จะเพลิดเพลินกับความสุขแห่งบาป”

8 ทั้งๆ ที่ความสุขแห่งบาปนี้
หมายถึงอียิปต์ที่มีความร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งยุคสมัย และท่านจะเป็นทายาทผู้ครอบครองอียิปต์

9 โมเสสรู้ดีว่าการเลือกนี้จะนำท่านไปสู่ความเป็นทาส
แต่โมเสสไม่เพียงมีความรู้และฉลาดท่านยังมองการณ์ไกล ท่านเต็มใจเสียสละปัจจุบันเพื่อรับรางวัลแห่งอนาคต ท่านรู้ดีว่าความสุขแห่งบาปนั้นไม่ยั่งยืน แต่รางวัลของพระเจ้าเป็นนิรันดร์

10 และด้วยเหตุนี้ โมเสสยืนเคียงข้างบรรดาบุตรของพระเจ้า
ปราศจากการทำเพื่อพระเจ้าแล้ว เศรษฐีเงินล้านก็เป็นเพียงยาจก “แม้พระองค์จะทรงร่ำรวย กระนั้น เพื่อเห็นแก่ท่านพระองค์ยอมเป็นคนยากจน ( 2 โครินธ์ 8:9 ) และด้วยเหตุนี้ โมเสสยืนเคียงข้างบรรดาบุตรของพระเจ้า ยอมรับความยากจน ยอมทุกข์ทรมานและความต่ำต้อย (ยากอบ 1:12 ; วิวรณ์ 2:10)

11 โมเสส กลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลก
และอิทธิพลของท่านยังคงเกิดผลจนถึงทุกวันนี้

12 พวกเขามองไม่เห็นอนาคต
ปัจจุบันผู้คนมากมายมองสั้นๆ เพราะมองเห็นแต่ปัจจุบัน พวกเขามองไม่เห็นอนาคต อันเป็นรางวัลที่รออยู่

13 แล้วท่านล่ะ เลือกอะไร ? “ความทุกข์ทรมานในปัจจุบัน
เปรียบไม่ได้เลยกับสิริรุ่งโรจน์ที่จะทรงบันดาลให้ปรากฏแก่เรา” (โรม 8:18)

14 แต่ยังไง ท่านต้องเลือกเอาเอง !
และจงเลือกให้ถูก! For more PowerPoint shows, visit:


ดาวน์โหลด ppt Tommy's Window Slideshow

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google