งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Are You Feeling Negative?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Are You Feeling Negative?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Are You Feeling Negative?
เราพูดกับตัวเองถึงด้านลบของสิ่งต่างๆ Are You Feeling Negative? พระเจ้ากลับมีคำตอบด้านบวก … ♫ Turn on your speakers!

2 พระเจ้าตรัสว่า: คุณพูดว่า: ทุกสิ่ง เป็นไปได้ มัน เป็นไปไม่ได้
ลูกา 18:27

3 คุณพูดว่า: พระเจ้าตรัสว่า: ฉันเหนื่อย เราจะให้ การพักผ่อนแก่เจ้า
เกินไปแล้ว เราจะให้ การพักผ่อนแก่เจ้า มัทธิว 11:28-30

4 คุณพูดว่า: พระเจ้าตรัสว่า: ไม่มีใครเลย รักฉันจริงๆ
เรารักเจ้า ยอห์น 3:16; ยอห์น 13:34

5 พระเจ้าตรัสว่า: คุณพูดว่า: พระหรรษทานของเรา ฉันไปต่อ
เพียงพอ ฉันไปต่อ ไม่ไหวแล้ว 2โครินธ์ 12:9; สดุดี 91:15

6 คุณพูดว่า: พระเจ้าตรัสว่า: ฉันมองไม่ออก ว่าจะเป็นรูปใด เราจะนำทางเจ้า
ทุกย่างก้าว สุภาษิต 3:5-6

7 พระเจ้าตรัสว่า: คุณพูดว่า: เจ้าสามารถทำได้ ทุกสิ่ง ฉันไม่สามารถทำได้
ฟิลิปปี 4:13

8 พระเจ้าตรัสว่า: คุณพูดว่า: เราสามารถ ฉันไม่สามารถ
2โครินธ์ 9:8

9 คุณพูดว่า: พระเจ้าตรัสว่า: มันไม่คุ้มค่าหรอก มันจะคุ้มค่าแน่
โรม 8:28

10 คุณพูดว่า: พระเจ้าตรัสว่า: เรายกโทษให้เจ้า ฉันไม่สามารถ
ยกโทษให้ตัวเองได้ 1ยอห์น 1:9; โรม 8:1

11 ทุกอย่างที่เจ้าต้องการ
พระเจ้าตรัสว่า: คุณพูดว่า: เราจะสนับสนุน ทุกอย่างที่เจ้าต้องการ ฉันจัดการไม่ได้ ฟิลิปปี 4:19

12 พระเจ้าตรัสว่า: คุณพูดว่า: เราไม่ได้ให้ จิตใจที่หวั่นกลัว
แก่เจ้า ฉันกลัว 2ทิโมธี 1:7

13 คุณพูดว่า: พระเจ้าตรัสว่า: ฉันวิตกกังวล จงมอบความห่วงใย
และเครียดเสมอ จงมอบความห่วงใย ทั้งสิ้นไว้ให้เรา 1เปโตร 5:7

14 มีความเชื่อส่วนหนึ่งแล้ว
พระเจ้าตรัสว่า: คุณพูดว่า: เราได้ให้แต่ละคน มีความเชื่อส่วนหนึ่งแล้ว ฉันไม่มีความเชื่อ เพียงพอ โรม 12:3

15 คุณพูดว่า: พระเจ้าตรัสว่า: เราให้ปรีชาญาณ
แก่เจ้า ฉันฉลาด ไม่พอ ยากอบ 1:5

16 พระเจ้าตรัสว่า: คุณพูดว่า: เราไม่เคยไปจากเจ้า หรือละทิ้งเจ้าเลย
ฉันรู้สึก โดดเดี่ยวเหลือเกิน ฮีบรู 13:5

17 แต่คือผู้ที่มีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆอย่างเหมาะสม”
“ผู้มีความสุขไม่ใช่ผู้ที่อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอันเหมาะเจาะ แต่คือผู้ที่มีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆอย่างเหมาะสม” -Hugh Downs, journalist and TV host. “บ่อยๆ เราปล่อยให้ตัวเราพ่ายแพ้ด้วยสิ่งเล็กๆที่เราควรลืม เราสูญเสียเวลาที่เอากลับคืนมาไม่ได้ไปกับการคร่ำครวญที่เราทุกคนควรลืมเสีย” —Andre Maurois ( ) French writer. ฉะนั้น จงคิดในด้านบวกเถิด!" CHEER UP SOMEONE’S DAY, PASS THIS MESSAGE ON! For more PowerPoint shows visit:


ดาวน์โหลด ppt Are You Feeling Negative?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google