งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO เทคนิคการ บริหารให้ ประสบ ผลสำเร็จ ดร. สุรัฐ ศิลป อนันต์ 31 มี. ค. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO เทคนิคการ บริหารให้ ประสบ ผลสำเร็จ ดร. สุรัฐ ศิลป อนันต์ 31 มี. ค. 53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO เทคนิคการ บริหารให้ ประสบ ผลสำเร็จ ดร. สุรัฐ ศิลป อนันต์ 31 มี. ค. 53

2 .... มนุษย์ทั้งมวลในพิภพ ล้วนต่างกันโดยสิ้นเชิง จะมีเหมือนกันก็เพียงอย่าง เดียวเท่านั้น คือ ทุกคน.... ตั้งแต่เกิด จนตาย ต่างอยู่บนเส้นทาง แสวงหา.... “ แสวงหา ความหมาย ”

3 .... ไม่มีวัน ที่เราจะถึงที่หมาย ที่มิได้กำหนด เช่นเดียวกับ จะไม่มีวัน ที่เราจะได้กลับจาก ที่ที่เราไม่ได้ไป....

4 การจัดการ เรื่องงาน การจัดการ เรื่องผู้อื่น การจัดการ ตนเอง ความรู้ที่ ผู้นำต้องมี

5 เพื่อจะสำเร็จ คุณต้องชอบและ ต้องเชื่อ ในสิ่งที่คุณ กำลังทำ คุณต้องรู้ว่าคุณ ต้องทำอะไร Will Rogers

6 ความสำเร็จ ประกอบด้วย ชุดของความพยายาม เล็ก ๆ น้อย ๆ ในแต่ละวัน Mamie Madular

7 คนยุคใหม่ 3 2 1 1 2 3 ลักษณะของ คนยุคใหม่ เห็นความ จำเป็นของ การ เปลี่ยนแปลง ทำงานนอก กรอบ ( เพิ่ม ) ปรับเปลี่ยน ( ตนเอง & ฯลฯ ) มองหาจุด เปลี่ยนแปลง ทำงาน ให้ แตกต่าง จากเดิม ( ดี ) ทำงานให้ ฉลาด มากขึ้น

8 ความสำเร็จของ องค์กร  คุณภาพของพนักงาน  ภาวะผู้นำ ความแตกต่างของ 2 องค์กร อยู่ที่ภาวะผู้นำ

9 ผู้นำ : มีพลังอำนาจในการจูงใจ ( พนักงาน ) พนักงาน : สัมพันธ์ความสำเร็จ ( ของตน ) เข้ากับภาวะผู้นำ ผู้นำ : ผู้นำล้มเหลวไร้คนสนับสนุน ข้อสังเกต

10 ความ เป็น ผู้จัดก าร ทักษะ / ความสามารถ ในการจัดการ คุณลักษณะ ความเป็นผู้นำ

11 วิสัยทัศ น์ พัฒนาการ ของภาวะ ผู้นำ กำหนดทิศทาง เสริมพลัง  หาความ ไม่ แน่นอน  เรียนรู้  ใช้ 5 ทักษะ  วางแผน  จัด องค์กร  ควบคุม

12 มิใช่ภาวะผู้นำในการ ทำงาน แต่การตีความและ ประยุกต์ใช้ต่างหาก ที่ยังห่างไกลจากที่ควร จะเป็น ในระเบียบโลกยุค ใหม่ เราจะทำอะไรได้ บ้าง ซึ่งจะต้องทำอย่าง จริงจังมากขึ้นจึงจะ เป็นผู้นำแห่ง อนาคตได้

13 Excitement Adventurer Explorer Traveler Passenger The Adventurer Scale Spectater Couch Potato Uncertainty - White,et al., 1996. p99.

14 หากเราจะใช้ ประโยชน์ จากภาวะผู้นำให้ เต็มศักยภาพ ความเข้าใจเรื่อง ภาวะผู้นำ ของเราจะต้อง เปลี่ยน

15 ความจริงมีอยู่ว่า เราไม่เคยใช้ ประโยชน์ จากพลังของ ภาวะผู้นำ อย่างเต็มที่เลย

16 การตีความและการ ประยุกต์ใช้ ยังห่างไกลจากที่ ควรจะเป็น มิใช่ภาวะผู้นำใม่ ทำงาน แต่

17 โช ค โอก าส การ เตรีย มตัว + โชค = ความสำเร็จ

18 ภาษิตจีน “ สนทนากับผู้รู้ หนึ่งครั้ง ปัญญาแก่กล้า ( ขึ้น ) อีก 10 ปี ” ภาษิตตะวันตก “ การเรียนรู้ เป็นสิ่งสำคัญ แต่การนำสิ่งที่ เรียนรู้ ไปลง มือทำนั้น สำคัญยิ่งกว่า ”

19 สิบเรียน สิบรู้ สิบสนใจ สิบ เชื่อ ไม่ เท่า หนึ่ง รู้ ไม่ เท่า หนึ่ง สนใจ ไม่ เท่า หนึ่ง เชื่อ ไม่ เท่า หนึ่ง ลงมือ ทำ ภาษิต ไทย

20 ระดับของปัญญา 2. จินตมย ปัญญา 3. สูตยมย ปัญญา 1. ภาวนามย ปัญญา

21 Human Relation Skill  Cs และ Ts สลับกัน  HR เท่ากัน และ มาก สุด  20-30% v.70-90 ขั้นที่ 9 ระดั บ สูง กลาง ต้น Technical Skill Conceptual Skill

22 กำลังความแรงของ HR  มี 2 คน ตีน กระได, ลิฟท์  HRs 40-70% CS TS

23 ความฝัน ไม่ มีผลอะไร จนกว่าคุณ จะ ลงมือทำ Peter Daniel ความฝัน ไม่ มีผลอะไร จนกว่าคุณ จะ ลงมือทำ Peter Daniel เป้าหมาย ไม่มีอะไร มากกว่า ความฝัน ที่มีกรอบเวลา Joe Griffin เป้าหมาย ไม่มีอะไร มากกว่า ความฝัน ที่มีกรอบเวลา Joe Griffin

24 เหนือเส้น เฉลี่ย ไม่นัวเนีย คลุกใกล้ เป็นผู้ให้ สมถวิล AA UD BF Works...Routine W Extra W Report W ศรัทธา : AUB

25 POWER BASE บารมี ( อำนาจ อิทธิพล ) Legitimatep. Coercivep.p. Reward p. Expert p. Reference p. แข็ง นุ่ม น้ำจิ้ ม

26 คนเชื่อฟัง ทำตาม บารมีสร้างได้ รัก : อยากอยู่ใกล้ชิด เกรงกลัว : อยากอยู่ห่าง

27 1% inspiration 99% Perspiration - ทำงาน หนัก - อดทน - J.C Penny - ไมเคิลแอน เจโล สูตร อัจฉริยภาพ T. Edison

28  ความสำเร็จ ดูเหมือนจะ เชื่อมโยงกับการกระทำ คนที่ประสบความสำเร็จจะ เคลื่อนไหว อยู่ตลอดเวลา พวกเขาทำผิดพลาด แต่พวกเขา ไม่ยอมเลิก Conrad Hilton  คุณได้ขจัดอุปสรรคของ ความสำเร็จออกจน เกือบหมด เมื่อคุณได้เรียนรู้ถึง ความแตกต่างกัน ระหว่างการเคลื่อนไหว และ ทิศทาง Joe Griffin

29 Effective Executive TOSAD  Time management  Outward contribution  Strength, build on  Areas, concentrate on a few major  Decision,make effective Peter Drucker

30 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO เทคนิคการ บริหารให้ ประสบ ผลสำเร็จ ดร. สุรัฐ ศิลป อนันต์ 31 มี. ค. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google