งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 สาขา งานไฟฟ้ารถยนต์ อ.เอกรัฐ นาที

2 สาขา งานไฟฟ้ารถยนต์ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สถานีๆละ 10 นาที
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สถานีๆละ 10 นาที สถานีที่ 1 งานไฟแสงสว่าง (แผงฝึก) สถานีที่ 2 งานไฟสัญญาณ (รถยนต์ NISSAN ) สถานีที่ 3 งานตรวจวัดอุปกรณ์ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ สถานีที่ 4 งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่

3 สถานีที่ 1 งานไฟแสงสว่าง
คำสั่ง : ให้ผู้เข้าแข่งขัน 1. ตรวจหาขั้วของ วงจรไฟแสงสว่าง และวงจร ไฟสูง - ต่ำ ที่สวิทช์คอพวงมาลัยด้วยมัลติมิเตอร์แล้วกำหนดขั้ว และเขียนไดอะแกรมควบคุมวงจรลงในตารางให้ถูกต้อง 2. ต่อวงจรควบคุมบนแผงฝึก 2.1 วงจรไฟหรี่ 2.2 วงจรไฟใหญ่ 3.ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 10 นาที 4. คะแนนเต็ม 20 คะแนน

4 สถานีที่ 1 งานไฟแสงสว่าง
สถานีที่ 1 งานไฟแสงสว่าง แผงฝึกต่อวงจรงานไฟแสงสว่าง มัลติมิเตอร์แบบเข็ม

5 แผงไดอะแกรม วงจรไฟแสงสว่าง

6 สถานีที่ 2 งานไฟสัญญาณ (รถยนต์ NISSAN SENTRA )
คำสั่ง : ให้ผู้เข้าแข่งขัน 1. ตรวจสอบหาสาเหตุความผิดปกติของวงจร ไฟเลี้ยว – ไฟฉุกเฉิน ในรถยนต์ แล้วดำเนินการแก้ไขให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง 2.ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 10 นาที 3. คะแนนเต็ม 20 คะแนน

7 สถานีที่ 2 งานไฟสัญญาณ (รถยนต์ NISSAN )
ระบบไฟสัญญาณรถยนต์ NISSAN SENTRA

8 สถานีที่ 3 งานตรวจวัดอุปกรณ์ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์
สถานีที่ 3 งานตรวจวัดอุปกรณ์ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ คำสั่ง : ให้ผู้เข้าแข่งขัน 1. ตรวจวัด ค่าความต้านทาน และตรวจสอบการทำงานของ ชุดจานจ่ายแบบ IIA 2. ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 10 นาที 3. คะแนนเต็ม 20 คะแนน

9 สถานีที่ 3 งานตรวจวัดอุปกรณ์ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ - ชุดอุปกรณ์ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์

10 การตรวจวัดCOILจุดระเบิด
การตรวจวัดค่า ขดลวดปฐมภูมิ ของคอยล์จุดระเบิด การตรวจวัดค่า ขดลวดทุติยภูมิ ของคอยล์จุดระเบิด

11 การตรวจวัดขดลวดกำเนิดสัญญาณ
การตรวจวัดค่าของขดลวดกำเนิดสัญญาณ การตรวจวัดระยะห่างระหว่างโรเตอร์กับขดลวดสัญญาณ

12 การตรวจเช็ค การทำงานของตัวช่วยจุดระเบิด
ชุดตรวจเช็ค การทำงานของตัวช่วยจุดระเบิด โดยสังเกตุการเกิดประกายไฟที่หัวเทียน

13 สถานีที่ 4 งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่
คำสั่ง : ให้ผู้เข้าแข่งขัน 1. ทำความสะอาดขั้ว และตรวจระดับน้ำกรดแบตเตอรี่ 2. วัดค่าความถ่วงจำเพาะ 1 ช่องเซลส์ ด้วย Hydrometer แล้ววิเคราะห์ค่า ความถ่วงจำเพาะตามตาราง และสรุปบันทึกผลการตรวจวัดลงในใบรายงาน 3. วัดค่าปริมาณไฟของแบตเตอรี่ ด้วย Battery Tester แล้วอ่านค่า และวิเคราะห์ สรุปบันทึกผลการตรวจวัดลงในใบรายงาน 4. ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 10 นาที 5. คะแนนเต็ม 20 คะแนน

14 สถานีที่ 4 งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ - Battery 12 V. - Hydrometer - Battery Tester - เครื่องมือทำความสะอาดขั้ว Battery

15 เครื่องมือ HYDROMETER

16 เครื่องมือ BATTERY TESTER
BATTERY TESTER ตรวจสภาพของ BATTERY

17 อุปกรณ์บำรุงรักษาแบตเตอรี่
เครื่องมือทำความสะอาดขั้ว BATTERY

18 ..ขอให้ทุกท่านโชคดี.. อาจารย์เอกรัฐ นาที 081-0025442
..ขอให้ทุกท่านโชคดี.. อาจารย์เอกรัฐ นาที


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google