งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ
การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับจะทำให้หุ่นยนต์มีความฉลาดหรือมีความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น รู้ว่ามีเสียง รู้ว่ามีสิ่งของอยู่ด้านหน้า แต่การที่จะนำเอาสัญญาณจากตัวตรวจจับมาสั่งให้มอเตอร์ทำงานนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะสัญญาณจากตัวตรวจจับมีขนาดเล็กจึ่งจำเป็นต้องมีการขยายสัญญาณเสียก่อน และใน Robot 35 in 1 นี้จะใช้ทรานซิสเตอร์แบบดาริงตั้นทำหน้าที่ขยายสัญญาณ

2 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ
การต่อแบบดาริงตั้น การต่อแบบตัวจริง

3 การทดลองที่ 5 การทดสอบการทำงานดาริงตั้นทรานซิสเตอร์
วงจรทดสอบการทำงานของทรานซิสเตอร์

4 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ
วงจรทดสอบการทำงานของทรานซิสเตอร์

5 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ
วงจรทดสอบการทำงานของทรานซิสเตอร์

6 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ LDR
วงจรทดสอบการทำงานของทรานซิสเตอร์

7 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ LDR
วงจรสว่างไฟติด มืดไฟดับ

8 การทดลองที่ 6 วงจรไฟติดเมื่อสว่าง ไฟดับเมื่อมืด
การทดลองที่ 6 วงจรไฟติดเมื่อสว่าง ไฟดับเมื่อมืด วงจรไฟติดเมื่อสว่าง ไฟดับเมื่อมืด

9 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ LDR
วงจรสว่างไฟดับ มืดไฟติด

10 การทดลองที่ 7 วงจรไฟติดเมื่อมืด ไฟดับเมื่อสว่าง
การทดลองที่ 7 วงจรไฟติดเมื่อมืด ไฟดับเมื่อสว่าง วงจรไฟติดเมื่อมืด ไฟดับเมื่อสว่าง

11 โครงงานหุ่นยนต์กลัวแสงสว่าง
การทำงาน ปกติหุ่นยนต์จะวิ่ง เมื่อเจอความมืดหรือที่สว่างน้อยหุ่นยนต์จะหยุดทำงาน การต่อวงจร จะใช้การต่อวงจรแบบเดี่ยวกับวงจร สว่างไฟติด มือไฟดับ

12 การทดลองที่ 8 โครงงานหุ่นยนต์กลัวแสงสว่าง
ทดลองต่อวงจร

13 แบบทดสอบความเข้าใจ 1. ให้ทดลองต่อวงจรหุ่นยนต์ กลัวความมืด (ปกติหุ่นยนต์จะไม่วิ่ง เมื่อเจอที่มืดหุ่นยนต์จะวิ่งหนีเข้าหาที่สว่าง 2. ให้ทดลองต่อหุ่นยนต์ค้นหาแสง ( ปกติหุ่นยนต์จะวิ่งปกติ เมื่อเจอความมืดหุ่นยนต์จะวิ่งเลี้ยวซ้าย)

14 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ อินฟาเรท

15 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ อินฟาเรท
การทำงาน ในสภาวะปกติ LED จะติด แต่เมื่อวัตถุเข้ามาใกล้กับตัวตรวจจับ LED จะดับ

16 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ อินฟาเรท
การทำงาน ในสภาวะปกติ LED จะติด แต่เมื่อวัตถุเข้ามาใกล้กับตัวตรวจจับ LED จะดับ

17 โครงงาน หุ่นยนต์เจอวัตถุแล้วหยุดวิ่ง
การทำงาน ปกติหุ่นยนต์จะวิ่ง เมื่อเจอวัตถุอยู่ด้านหน้าใกล้กับตัวตรวจจับจะหยุดวิ่ง การต่อวงจร จะใช้การต่อวงจรแบบเดี่ยวกับวงจรตรวจจับวัตถุ

18 การทดลองที่ 9 โครงงาน หุ่นยนต์เจอวัตถุแล้วหยุดวิ่ง

19 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับเสียง
โครงงานที่ใช้แบบนี้ จะอาศัยหลักการเดียวกันคือ เมื่อมีเสียงดังจะทำให้ตัวคอนเด็นเซอร์ไมโครโพนส่งสัญญาณไปยัง ทรานซิสเตอร์ หรือ บอร์ดทดลอง ซึ่งจะทำให้มอเตอร์ทำงาน หรือหยุดทำ ก็ขึ้นอยู่กับที่เราออกแบบไว้

20 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับการครบวงจร
โครงงานที่ใช้แบบนี้ คือ โครงงาน หุ่นยนต์เป้าหมาย และ หุ่นยนต์สำหรวจแหล่งน้ำ โดยจะอาศัยการทำงานเมื่อครบวงจรไฟฟ้า

21 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับกับบอร์ดควบคุม
ในโครงงานส่วนมากจะใช้บอร์ดควบคุมร่วมกับตัวตรวจจับแบบต่างๆ เราสามารถนำขาที่ 11 ของบอร์ดควบคุมมาต่อเข้ากับตัวตรวจจับได้ โครงงานที่ใช้แบบนี้โดยมากจะเป็นโครงงานที่บังคับให้หุ่นยนต์มรการเคลื่อนที่แบบสลับไปมา เพราะต้องอาศัยการทำงานของ รีเลย์เข้าช่วยด้วย

22 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับกับบอร์ดควบคุม

23 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับกับบอร์ดควบคุม

24 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับกับบอร์ดควบคุม
การต่อรีเลย์เพื่อทำให้มอเตอร์กลับทางหมุน

25 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับกับบอร์ดควบคุม
การทดลองที่ 10 การต่อรีเลย์เพื่อทำให้มอเตอร์กลับทางหมุน

26 โครงงานหุ่นยนต์ใช้ตัวตรวจจับร่วมกับบอร์ด
การทดลองที่ 11 หุ่นยนต์เมื่อเจอแสงจะวิ่งตรง เมื่อเจอความมืดจะเลี้ยวหนี

27 ???? คำถาม ตอบข้อสงสัย ????

28 ก่อนจบ จากที่ได้เขารับการอบรมในวันนี้หวังว่าน้องๆคงเข้าใจการออกแบบและการประยุกต์ใช้งาน Robot 35 in 1 ได้ดียิ่งขึ้นไปอีก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.พี. ซัคเซสกรุ๊ป


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google