งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kulachatrakul. Na Ayudhaya 1 Chapter V-VI Product & Inventory Management By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Mareketing Department Business Administration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kulachatrakul. Na Ayudhaya 1 Chapter V-VI Product & Inventory Management By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Mareketing Department Business Administration."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 1 Chapter V-VI Product & Inventory Management By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Mareketing Department Business Administration Faculty

2 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 2 Chapter V-VI Product & Inventory Management Main Objectives Reduce Opportunity Cost Suitable in Quality, Source, Time,Place, Price, and Quantity Reduce Investment cost Profitability Advantage in competition

3 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 3 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Chapter V-VI Product & Inventory Management : Purchasing Properties of Buyers –Merchandising Specialist –Profit Oriented –Sale Minded –Merchant Source –Negotiator –Sixth Sense –Honesty and Faithfully

4 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 4 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Chapter V-VI Product & Inventory Management : Purchasing Purchasing Function Purchasing Policy –Support the objectives firm –Support the consumers need Determination of Consumers Need –Internal Information : Past Sales : Basic stock list Return Goods Credit information Consumer’s Voice Attendant’s Voice

5 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 5 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Chapter V-VI Product & Inventory Management : Purchasing Determination of Consumers Need –External Information : Benchmarking Consideration of Supplier’s Proposal Consideration of Market Potential Print ad : Advertising and Promotion Customer survey Experience, Mind of Retailer

6 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 6 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Chapter V-VI Product & Inventory Management : Purchasing Purchasing Consideration in order Quantity –Timing –Hand to Mouth Buying –Speculative Buying –Other Consideration Quantity Discount Distance of source of supply Firm’s financial status ; Liquidity Facilities ; Store, Handling Equip…etc Lead time Geographical ; Climate, Traffic, Transport

7 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 7 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Chapter V-VI Product & Inventory Management : Purchasing Purchasing Consideration in order Quantity –Sale Forecasting –Inventory File –Master Plan ; Budgeting –EOQ Model EOQ = 2 D O i C

8 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 8 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Chapter V-VI Product & Inventory Management : Purchasing Source of Supply ; SupplierSource of Supply ; Supplier –Middle Man ; Wholesalers, Rack Jobber, Desk Jobber, Broker, Selling Agents, Manufacturer’s Agents, Auction –Manufacturers ; Factory Outlet, Sale Engineers, Trainers –Farmers or Agriculture Source of Supply ; SourceSource of Supply ; Source –Catalogs, Price List, Salesman, Local Markets, Central Market, Foreign Market, Government, Book, Directory, Internet search

9 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 9 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Chapter V-VI Product & Inventory Management : Purchasing & Contraction Contraction –Basic Contraction ; Price Concession –Selling condition ; Price Discount Quantity Discounts and Cash Discounts Trade Discounts Seasonal Discounts Promotional Discounts or Allowances Brokerage Discounts or Allowances

10 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 10 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Chapter V-VI Product & Inventory Management : Purchasing & Contraction Contraction –Selling condition ; Payment Condition COD, DD, SD, ROG –Other contraction ; Price guaranties, Transportation, Exclusiveness goods, Refund and return commitment

11 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 11 Take a Break !!!

12 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 12 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Inventory Management Core Function Learning to merchandise your stock Receiving merchandise Marking merchandise Stock control

13 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 13 Learning to merchandise your stock –Point of Sale Display Self service and Full service –Merchandising Technique Basic Stock list Revolution of merchandising technique –Product Grouping,Front facing Product Placement, Forward edging, Shelf Adjustment, Stacking, Pack size, Vertical Merchandising, Hanging, Window Display Chapter V-VI Product & Inventory Management : Inventory Management

14 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 14 Chapter V-VI Product & Inventory Management Chapter V-VI Product & Inventory Management Merchandising Technique

15 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 15 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Inventory Management Stock KeepingStock Keeping –Protecting the goods –locate stock quickly –Arranging & replacing stock –Reconditioning the merchandise –Reporting damage goods –Helping determine what to buy

16 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 16 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Inventory Management Receiving MerchandiseReceiving Merchandise –Received : Handling, locating, numbering,Transporting fee, Receiving record ; Logged book,receiving apron,Invoice –Checking & Inspecting shipment –Return to venders : mistake break, fragile, disorder, miss number, out of sale

17 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 17 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Inventory Management ; Chapter V-VI Product & Inventory Management : Inventory Management ; Labeling & Coding Marking MerchandiseMarking Merchandise –Labeling and Coding For helping customer to find them To inform customer ; price Support stock control EX - Price Code - Supplier Code - Received Date Code - Department

18 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 18 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Inventory Management ; Chapter V-VI Product & Inventory Management : Inventory Management ; Labeling & Coding Marking TechniqueMarking Technique –Labeling and Coding Write on packing Rubber Stamp Label Material, Tail Price labeling stamper Barcode Technique Ship

19 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 19 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Inventory Management ;Barcode Barcode เป็นรหัสแท่งที่สามารถช่วยจำแนกประเภทและ ชนิดของสินค้าได้ จาก ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด สี ที่ แตกต่างกัน ด้วยการสื่อความหมายระหว่างสื่ออีเลคโทรนิค กับผู้ใช้ ทำให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ระบบ Barcode เป็นระบบรหัสชนิดหนึ่งที่อยู่ในรูปสัญลักษณ์แท่งสี ขาวสลับสีดำ ขนาดต่างๆกัน ยาว สั้น หนา บาง ต่างๆกัน เพื่อที่เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) จะสามารถอ่านและแปล ความหมายออกมาในรูปตัวเลขและเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถรับรู้ได้ด้วยการแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal)

20 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 20 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Inventory Management ;Barcode 885 รหัสประเทศไทย 0088 รหัสสมาชิกสถาบัน รหัสแท่งไทย 60801 รหัสสินค้า สมาชิกต้องกำหนด ขึ้น เอง 6 ตัวเลขตรวจสอบ ความถูกต้องของ คอมพิวเตอร์เพื่อพิสูจน์ว่า ตัวเลขทั้งหมดที่อยู่ ด้านหน้านั้นถูกต้อง เรียกว่า Digit Number 885 0088 6 0 801 6

21 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 21 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Inventory Management ;Scanner

22 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 22 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Inventory Management ;Accessories Barcode Printer Barcode Software PDT (Portable Data Terminal)

23 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 23 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Inventory Management ;Stock control Stock ControlStock Control –to Record –to Report and processing –to protect order Repeating –Order Quantity –to protect Stock out –ensure the merchandise available –to accounting –support the competitive advantage

24 Kulachatrakul. Na Ayudhaya 24 Chapter V-VI Product & Inventory Management : Inventory Management ;Stock control How to Control StockHow to Control Stock –Kinds of stock Control Dollar ControlDollar Control Unit ControlUnit Control –Information for stock control Sale -slipSale -slip Check noteCheck note Stub controlStub control P-O-S ; Computer TechniqueP-O-S ; Computer Technique Inventory control ; NumberingInventory control ; Numbering


ดาวน์โหลด ppt Kulachatrakul. Na Ayudhaya 1 Chapter V-VI Product & Inventory Management By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Mareketing Department Business Administration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google