งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 File Management. ประเด็นที่ต้องพิจารณา ถ้าต้องการเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูลไว้ที่ไหน สามารถเก็บข้อมูลตรงไปยัง media โดยไม่ต้อง จัดรูปแบบการเก็บได้หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 File Management. ประเด็นที่ต้องพิจารณา ถ้าต้องการเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูลไว้ที่ไหน สามารถเก็บข้อมูลตรงไปยัง media โดยไม่ต้อง จัดรูปแบบการเก็บได้หรือไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 File Management

2 ประเด็นที่ต้องพิจารณา ถ้าต้องการเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูลไว้ที่ไหน สามารถเก็บข้อมูลตรงไปยัง media โดยไม่ต้อง จัดรูปแบบการเก็บได้หรือไม่ Media ใดที่อ่านข้อมูล และเขียนข้อมูลได้เร็วที่สุด โดยข้อมูลไม่หาย โครงสร้างของ media ดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร ถ้าไม่มีผู้จัดการในการเก็บข้อมูลจะเกิดปัญหาใด ( กลุ่ม... ตอบ ) การจัดรูปแบบในการเก็บข้อมูล มีข้อดีอย่างไร ( กลุ่ม... ตอบ ) ให้ทุกกลุ่มปรึกษากันว่า สถานที่รับฝากของจากผู้ ฝากหลายคน โดยมีพื้นที่เก็บของจำกัด จะมีวิธี อย่างไรจึงรับฝากและเอาของคืนผู้ฝากได้เร็วที่สุด ( ผู้ฝากมองไม่เห็นของตนเองเนื่องจากห้องเก็บอยู่ ด้านหลัง ) นำเสนอความเห็น

3 ประเด็นปัญหา มีข้อมูลที่บอกว่าใครมาฝากอะไร แล้วเก็บไว้ที่ ไหน หรือไม่ มีข้อมูลที่บอกได้ว่า มีพื้นที่ตรงไหนที่ว่างพอจะ วางของหรือไม่ หรือดูด้วยตาเอา OS ควรจะเก็บข้อมูลอะไรถึงจะรู้ว่ามี file ไหน ของ user ใด เก็บไว้ที่ตรงไหน แต่ OS ไม่มีตา ดังนั้น OS จะมีวิธีหาตำแหน่งที่ ว่างพอจะเก็บข้อมูลได้อย่างไร

4 ประเด็นปัญหา ( ต่อ ) ควรมีข้อมูลอื่นใดที่ต้องเก็บไว้อีกหรือไม่ – เช่น วันที่สร้าง และ... ( กลุ่ม... ตอบ ) มีการกระทำอะไรเกี่ยวกับ file บ้าง – เช่น อ่าน เขียน และ... ( กลุ่ม... ตอบ ) ถ้าต้องการอ่าน file ที่เก็บไว้แล้ว จะมีขั้นตอน อย่างไร – ต้องเริ่มอ่านข้อมูลที่ sector ไหน และได้อะไร – จาก pointer ที่ได้ ไปอ่านที่ไหนต่อ ได้อะไร – ให้นักศึกษาคิดขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนได้ข้อมูลมา – ต้องมาอธิบายตอนรายงานการออกแบบ OS สำหรับ function อื่นเช่น เขียน สร้าง file ใหม่ และ อื่นๆ มีขั้นตอนอย่างไร

5 ตัวอย่าง file system อย่างง่าย ในเวลาเสนอรายงานการออกแบบ OS ห้าม ออกแบบเหมือน ตัวอย่าง file system อย่างง่าย โดยเด็ดขาด ผู้ที่รายงานเหมือนตัวอย่างนี้ จะไม่ได้คะแนน

6

7

8 ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้อง ดูใน slide ชุดที่ 2 นอกจากนั้น ให้ดูโครงสร้างของ FAT และ NTFS รวมถึงระบบ file ของ opensolaris และอื่นๆจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งที่อาจารย์ให้เพิ่มเติมslide ชุดที่ 2


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 File Management. ประเด็นที่ต้องพิจารณา ถ้าต้องการเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูลไว้ที่ไหน สามารถเก็บข้อมูลตรงไปยัง media โดยไม่ต้อง จัดรูปแบบการเก็บได้หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google