งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Group 2 ชุมชนในพื้นที่ป่า. Outside Forest ขอบเขตการสำรวจในพื้นที่ที่มีอยู่จริง – ที่สทก. – ที่สปก. – ที่รอพิสูจน์สิทธิ์ – พื้นที่ผ่อนปรน ( ลักษณะโดยรอบพื้นที่หมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Group 2 ชุมชนในพื้นที่ป่า. Outside Forest ขอบเขตการสำรวจในพื้นที่ที่มีอยู่จริง – ที่สทก. – ที่สปก. – ที่รอพิสูจน์สิทธิ์ – พื้นที่ผ่อนปรน ( ลักษณะโดยรอบพื้นที่หมู่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Group 2 ชุมชนในพื้นที่ป่า

2 Outside Forest ขอบเขตการสำรวจในพื้นที่ที่มีอยู่จริง – ที่สทก. – ที่สปก. – ที่รอพิสูจน์สิทธิ์ – พื้นที่ผ่อนปรน ( ลักษณะโดยรอบพื้นที่หมู่บ้าน มีการกันแนวเขตโดยชุมชนในหมู่บ้าน มี ข้อตกลงร่วมระหว่างชุมชน, NGOs, หน่วยงานของรัฐ ) – พื้นที่หมู่บ้านที่กันออกนอกเขตป่าแล้ว แต่ยัง ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆ

3 Definition of Tree การจำแนกประเภทอย่างไร ใช้เกณฑ์อะไรใน การจำแนก Tree Plant Tree + Plant Biodiversity รับได้ทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำว่า Biodiversity

4 Methodology ให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน


ดาวน์โหลด ppt Group 2 ชุมชนในพื้นที่ป่า. Outside Forest ขอบเขตการสำรวจในพื้นที่ที่มีอยู่จริง – ที่สทก. – ที่สปก. – ที่รอพิสูจน์สิทธิ์ – พื้นที่ผ่อนปรน ( ลักษณะโดยรอบพื้นที่หมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google