งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 Cookie & Session มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 Cookie & Session มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/asp Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 Cookie & Session มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญา แผ่นดิน http://www.yonok.ac.th

2 http://www.thaiall.com/asp Page: 2 ความหมาย เซสชัน (Session) คือ ข้อมูลที่ถูก สร้างขึ้นเมื่อใช้บราวเซอร์ติดต่อเข้า เครื่องบริการ และถูกทำลายเมื่อ บราวเซอร์ถูกปิดลง ข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บใน เครื่องบริการ คุกกี้ (Cookie) คือ ข้อมูลขนาดเล็ก ที่เป็น HTTP Header แบบหนึ่ง ถูกส่ง จากเครื่องบริการไปเก็บไว้ในเครื่องของ ผู้ใช้ตามที่บราวเซอร์กำหนด เพื่อบันทึก ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เมื่อผู้ใช้เข้าไป เยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง เครื่องบริการจะ ใช้ข้อมูลคุกกี้ที่มีอยู่ในเครื่องของผู้ใช้ได้ ทันที

3 http://www.thaiall.com/asp Page: 3 ฟอร์มรับค่า ส่งไปเก็บใน Cookie (cookie.htm) <form action=savecookie.php method=get>

4 http://www.thaiall.com/asp Page: 4 อ่านแฟ้มเข้าอาร์เรย์มาแสดง (savecookie.php) <? if (isset($_GET["u"])) { setcookie("u",$_GET['u'],time()+3600); echo "keep ok"; } ?> show cookie ข้อมูลจาก http://www.thaiall.com/php/indexo.html

5 http://www.thaiall.com/asp Page: 5 แสดงค่าจากตัวแปร cookie (showcookie.php) <? echo $_COOKIE['u']; ?>

6 http://www.thaiall.com/asp Page: 6 กำหนดค่าให้ Session <? session_start(); if (!isset($_SESSION['u']) && isset($_REQUEST["u"])) { $_SESSION['u'] = $_REQUEST["u"]; } ?>

7 http://www.thaiall.com/asp Page: 7 เรียกใช้ Session <? session_start(); if (!isset($_SESSION['count'])) { echo $_SESSION['count']; } ?>

8 http://www.thaiall.com/asp Page: 8 สร้าง เพิ่มค่า และเรียกใช้ Session <? session_start(); if (!isset($_SESSION['count'])) { $_SESSION['count'] = 1; } else { $_SESSION['count']++; } echo $_SESSION['count']; ?>


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 Cookie & Session มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google