งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มชุดโครโมโซม Polyploidy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มชุดโครโมโซม Polyploidy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มชุดโครโมโซม Polyploidy

2 การเพิ่มชุดโครโมโซม โดยทั่วไป สิ่งมีชีวิต มีจำนวนโครโมโซม 2n = 2x (x เป็นจำนวนชุดโครโมโซมพื้นฐาน) แต่มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในปัจจุบัน ที่มีจำนวนโครโมโซมมากกว่า 2x

3 การเพิ่มชุดโครโมโซม การเพิ่มชุดของโครโมโซมสามารถทำได้โดยการใช้สารที่ทำหน้าที่ในการหยุดกลไกการแบ่งตัวของเซลล์ สารที่นิยมใช้กันมากได้แก่ โคลซิซิน (colchicine) ซึ่งเป็นสารที่สกัดได้มาจากหัวของ Crocus หรือดองดึง (Gloriosa)

4 การเพิ่มชุดโครโมโซม สารโคลซิซิน เมื่อให้แก่พืช สารตัวนี้ไปยับยั้ง การสร้าง spindle fiber ในขบวนการแบ่งเซลล์ ทำให้ชุดของโครโมโซม เพิ่มขึ้นเป็น 1 เท่า ต.ย. จากเดิม 2n=2x=24 เปลี่ยนเป็น 2n=4x=48

5 การเพิ่มชุดโครโมโซม การให้โคลซิซินแก่พืช สามารถทำได้โดยการแช่เมล็ดหรือชิ้นส่วนของพืชลงในสารละลาย ในระยะเวลาที่พอเหมาะแล้วนำมาปลูก หรือใช้การยอดสารละลายให้บริเวณปลายยอดระยะเวลาหนึ่ง

6 การเพิ่มชุดโครโมโซม ความเข้มข้นที่ใช้ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช
กล้วยไม้ PLBs conc. 0.01% 10วัน งา ยอด conc. 0.5% ทุก 5 วัน 4 ครั้ง

7 การเพิ่มชุดโครโมโซม ประโยชน์
ผลผลิตมีขนาดใหญ่กว่าเดิม เช่น ผล ดอก ความยาวเส้นใย ทำให้พืชบางชนิดสามารถขยายพันธุ์โดยเมล็ดได้ ลูกที่ได้มีความสม่ำเสมอ

8 การเพิ่มชุดโครโมโซม ประโยชน์
3. พ่อหรือแม่ที่เป็นหมันสามารถให้ลูกผสมได้ 4. สามารถผลิตลูกผสมที่เป็นหมันได้ ทำให้เกษตรกรต้องมาซื้อเมล็ดพันธุ์

9 กล้วยไม้ Den. macrophyllum (LL) x Den. bigibbum (PP)
Den. Macrobig (PL) (2x) Den. Macrobig (4X)

10 การเข้าคู่กันของโครโมโซม
2x สร้างเซลล์สืบพันธุ์ 4x

11 การเข้าคู่กันของโครโมโซมและแบ่งเซลล์
2x 2x

12

13

14 4N 2N

15 3N 2N

16

17

18

19

20 การเพิ่มชุดโครโมโซม การผลิตลูกผสมที่เป็นหมัน แตงโม 4X x 2X 3X x 2X
seedless watermelon

21

22

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มชุดโครโมโซม Polyploidy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google