งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่พักพิงฯ บ้านใหม่ในสอย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่พักพิงฯ บ้านใหม่ในสอย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่พักพิงฯ บ้านใหม่ในสอย
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 800 ไร่ 3,703 ครัวเรือน จำนวนผู้หนีภัยการสู้รบ 12,005 คน

2 พื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่สุริน
อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 140 ไร่ 304 ครัวเรือน จำนวนผู้หนีภัยการสู้รบ 1,859 คน

3 พื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่ลามาหลวง
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 500 ไร่ 2,495 ครัวเรือน จำนวนผู้หนีภัยการสู้รบ 11,197 คน

4 พื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่ละอูน
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 800 ไร่ 1,993 ครัวเรือน จำนวนผู้หนีภัยการสู้รบ 12,398 คน

5 พื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่หละ
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 1,148 ไร่ 5,606 ครัวเรือน จำนวนผู้หนีภัยการสู้รบ 27,168 คน

6 พื้นที่พักพิงฯ บ้านอุ้มเปี้ยม
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 175 ไร่ 2,840 ครัวเรือน จำนวนผู้หนีภัยการสู้รบ 10,757 คน

7 พื้นที่พักพิงฯ บ้านนุโพ
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 400 ไร่ 5,231 ครัวเรือน จำนวนผู้หนีภัยการสู้รบ 15,217 คน

8 พื้นที่พักพิงฯ บ้านต้นยาง
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 175 ไร่ 440 ครัวเรือน จำนวนผู้หนีภัยการสู้รบ 2,755 คน

9 พื้นที่พักพิงฯ บ้านถ้ำหิน
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 40 ไร่ 840 ครัวเรือน จำนวนผู้หนีภัยการสู้รบ 4,289 คน


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่พักพิงฯ บ้านใหม่ในสอย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google